مرکز آموزشی درمانی تک تخصصی کودکان طالقانی در سال ۱۳۶۰ در شهرستان گرگان تاسيس و با داشتن ميانگين ۱۲۰ تخت بستری بعنوان اصلی ترين مرکز ارجاع بيماران دررشته های مختلف تخصصی و فوق تخصصی کودکان و نوزادان در سطح استان محسوب می گردد . اين مرکز آموزشی درمانی با بهره گيری از خدمات فوق تخصصی در رشته های نوزادان ، عفونی ، خون شناسی و سرطان شناسی ، جراحی اطفال ، نفرولوژی ، قلب ،‌ارولوژی و غدد به يک بيمارستان تک تخصصی کودکان با توان علمی بسيار بالا در سطح استان تبديل شده است از بخشهای ويژه و پشتيبان اين بيمارستان می توان به بخشهای درمانی NICU ، PICU بسيار مجهز و پيشرفته و واحدهای تشخيصی سونوگرافی داپلر رنگی ، اکوکارديوگرافی ، فلوروسکوپی، آندوسکوپی ، کلونوسکوپی ، سيستوسکوپ ، نوار مغز و مثانه و غيره اشاره نمود. همچنين اين بيمارستان دارای مراکز تحقيقات پزشکی ومولکولی و مطالعات و تحقيقات هموفيلی و تالاسمی ومرکز تحقيقات اطفال می باشد که در سطح استان منحصر به فرد می باشند درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی نيز همه روزه تا ساعت ۲۲ و در روزهای تعطيل تا ساعت ۲۰ ارائه خدمات می نمايد