راهکارهای درمان چربی خون

بیماری چربی خون یکی از شایع ترین بیماری های عصر حاضر میباشد که طور معمول افراد ۲۵ سال به بالا مستعد مبتلا شدن یه آن هستند. در بین کشورهای منطقه ایران و لبنان بیشترین میزان شیوع را دارا هستند. این بیماری حدود ۲۰ درصد از افراد جامعه را درگیر میکند اما چون نشانه واضحی ندارد […]