فواید یوگا

اهداف یوگا ایجاد قدرت، آگاهی و هماهنگی بین ذهن و جسم است. بیش از صد نوع از انواع مختلف یوگا و یا مراکز آموزش یوگا وجود دارند که بیشتر جلسات‌شان شامل تمرینات تنفسی، مدیتیشن و حالات نشستن یا ایستادنی است که باعث کشش و انعطاف در عضله‌های مختلف بدن می‌شود. یوگا روی توانایی خود بدن […]