اولیه در مقابل ویرایشهای جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی یک روش جراحی برای بهبود ظاهر و یا اصلاح عملکرد بینی است. در حالی که هیچ یک بینی ایده آل است که مناسب برای همه نوع صورت، داشتن روش جراحی زیبایی بینی انجام می توانید نتایج چشمگیر برای افرادی که مایل به بهبود ظاهر و عملکرد بینی خود را ارائه وجود دارد.

زیبایی شناسی است که تنها دلیل مردم تحت جراحی زیبایی بینی است. صدمات ناشی از ضربه به بینی، برخی از انواع سرطان یا نواقص تولد می تواند به کاهش عملکرد بینی منجر شود، تنفس دشوار، دردناک و یا حتی غیر ممکن است بدون عمل جراحی اصلاحی. برای بیمارانی که یک روش جراحی زیبایی بینی انجام داده اند به حال هرگز، این عمل جراحی اولیه به عنوان یک “رینوپلاستی اولیه” می گویند.

گاهی اوقات یک روش جراحی بینی می کند در نتیجه زیبایی شناسی و یا عملکردی مورد نظر را تولید نمی کند و یا قادر به رسیدن به هدف به طور کامل اصلاح آن بود. بازنگری رینوپلاستی مدت مورد استفاده برای توصیف روش جراحی زیبایی بینی ثانویه یا پس از آن است. با توجه به بیمار بودن با نتایج را اول و یا برخی از عوارض جانبی دیگر از این روش برای اولین بار خوشحال نیست در اغلب موارد – این روش پس از آن به منظور بهبود مسائل تنفس و / یا زیبایی شناسی درست ضعیف انجام می شود.

“>پشتیبانی ساختمانی بینی با غضروف خود بیمار تنها مهم ترین جنبه از جراحی زیبایی بینی تجدید نظر است.

جراحی زیبایی بینی دارای نرخ تجدید بالاتر از هر روش و سایر مواد آرایشی – میانگین ملی ۱۵-۲۰٪ است. تخصص در روش کلیدی در کمک به رسیدن به بهترین نتیجه ممکن است. دکتر بابک Azizzadeh مدیر مرکز برای بازسازی جراحی زیبایی بینی و بینی است. نرخ خود تجدید نظر کمتر از ۵٪ است.

در بیشتر موارد جراحی بینی و تجدید نظر در صورت سرپایی با متخصص بیهوشی هیئت مدیره گواهی انجام شده است. بیماران بازیگران بر روی بینی خود را برای حدود یک هفته پس از هر دو روش، که در آن زمان بخیه از روش حذف خواهد شد پوشند. برخی از کبودی در هفته اول ممکن است و بیماران اجازه بعد از th7-10 روز یا زمانی که سطح راحتی شخصی خود اجازه می دهد تا برای بازگشت به روال عادی خود است.

در مشورت دفتر می تواند کمک به تعیین اینکه آیا جراحی زیبایی بینی انتخاب مناسب برای شما است و به ما اجازه شما نشان دهد چه کارکنان