بهترین و بدترین دلایل را در نظر رینوپلاستی

در حالی که جراحی زیبایی بینی یک روش بسیار معمول است و آن را تا آشکارا در سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته، آن را هنوز هم ممکن است بهترین گزینه برای همه نیست. تصمیم گیری برای انجام یک جراحی زیبایی بینی یک تصمیم مهم که باید به آرامی گرفته شده است. بابک Azizzadeh، MD، FACS، مدیر موسسه و جوی پیشرفته جراحی زیبایی بینی و بازسازی بینی، تشویق می کند تمام بیماران به دقت در نظر دلایل خوب و بد برای انتخاب به انجام یک جراحی زیبایی بینی برای اطمینان از آنها انجام می دهند آن را برای به دلایل حق.

بدترین دلایل برای جراحی زیبایی بینی

متاسفانه، آن را نسبتا شایع است برای یک فرد می خواهید

به انجام یک جراحی زیبایی بینی، چرا که مردم دیگر فکر می کنم آنها باید. این مهم است که مطمئن شوید که آیا یا نه شما فکر می کنم شما نیاز به یک شغل بینی چون دیگران فکر می کنم شما انجام دهید، و یا چون شما واقعا احساس آن را به شما شخصا بهره مند شوند. برخی از دلایل بد برای جراحی زیبایی بینی با توجه به عبارتند از:

فشار اجتماعی / نظیر
دوستان خانوادگی
حرفه

بیمارانی که شادترین با نتایج حاصل از یک جراحی زیبایی بینی هستند بیمارانی که در به دلایل حق آمده است. اگر شما می آیند در، از سوی دیگر، به دلیل هم در حال ساخت سرگرم کننده از بینی شما یک بار فکر فقط خوب بود، و یا برای پیشبرد یک حرفه ای در چشم های عمومی، فکر می کنم دو بار در مورد انگیزه های واقعی خود را. اگر شما تصمیم آن را به بهترین گزینه برای شما، این تیم در موسسه پیشرفته جراحی زیبایی بینی و بازسازی بینی خوشحالم که به شما کمک کند طبیعی به دنبال جراحی زیبایی بینی نتایج مورد نظر شما خواهد بود.

بهترین دلایل برای جراحی زیبایی بینی

بسیاری از دلایل بزرگ به در نظر گرفتن جراحی زیبایی بینی وجود دارد. بیماران در به صورت روزانه به دنبال بهبود عملکرد و / یا زیبایی شناسی بینی خود را، که روش بسیار با نتایج حاصل از جراحی زیبایی بینی با حداقل تهاجم خود را راضی آمده است. برخی از بهترین دلایل را در نظر رینوپلاستی عبارتند از:

بهبود تقارن صورت
بازگرداندن عملکرد تنفسی
رفع آسیب
تقویت اعتماد به نفس

هنگامی که یک بیمار اعتماد به نفس در تصمیم خود را به یک جراحی زیبایی بینی است، آنها خیلی بیشتر راضی با

چگونگی آماده شدن برای یک شغل بینی