جراحی زیبایی بینی های مختلف قومی قفقازی از جراحی زیبایی بینی چگونه است؟

در گذشته، تمام جراحان جراحی زیبایی بینی به دنبال استانداردهای اساسی همان برای تعیین چه زیبا و مطلوب بود که آن را به بینی است. که استاندارد برای بینی قفقازی بود، هر چند، و در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد و ویژگی های صورت از بیماران از اقوام مختلف است. بابک Azizzadeh، MD، FACS جراح پلاستیک صورت مشهور جهان در بورلی هیلز است که در انجام اعمال جراحی زیبایی بینی موفق در طیف متنوعی از بیماران تجربه است. او می پردازد توجه دقیق به نمایشنامه قومیت نقش مهمی در ایجاد یک متعادل، نتیجه زیبا و دل انگیز و درک می کند که یک شغل بینی باید نگاه طبیعی، شدید نیست.

جراحی زیبایی بینی قومی چیست؟

عبارت “جراحی زیبایی بینی قومی” نشان دهنده هر گونه جراحی زیبایی بینی است که بر روی یک بیمار است که قفقازی انجام نمی شود. استاندارد صنعت قدیمی برای جراحی زیبایی بینی بود برای ایجاد کامل بینی زن قفقاز. بدیهی است، درصد زیادی از بیماران زن قفقازی است. این بدان معنی است که تمام بیماران گرفتن یک نگاه غربی، با وجود زمینه منحصر به فرد قومی خود را. با گذشت زمان، این حال، که استاندارد صنعت شده است در حال تغییر و جراحی زیبایی بینی های قومی در حال افزایش است. 

هر بیمار منحصر به فرد است، اما بسیاری از ویژگی های مشترک هر گروه قومی که بینی در ساختار و ظاهر از یک گروه به بعد مختلف وجود دارد. به عنوان مثال، یک بیمار از نژاد آسیایی معمولا یک پل بینی افسرده و پوست ضخیم، در حالی که بیماران آفریقایی آمریکایی تمایل دارند که یک پل گسترده تر از جمعیت قفقاز. از آنجا که از این تفاوت ها ذاتی در فرم و ساختار، بسیار مهم است به بازدید از یک جراح متخصص پلاستیک است که تجربه در انجام یک جراحی زیبایی بینی با حفظ ویژگی های قومی و ایجاد یک صورت متناسب.

بورلی هیلز جراحی زیبایی بینی کارشناس

دکتر Azizzadeh معتقد است که هر بیمار فرد منحصر به فرد است، بنابراین، باید به عنوان مثل درمان می شود. این بدان معناست که حتی در درون یک گروه قومی، تغییرات بسیاری در ساختار بینی که نتیجه مطلوب را در فرد وابسته است. هیچ کس “کامل” بینی که یک بیمار باید برای، به جای بینی که تعادل صورت ایجاد و متناسب یکپارچه بر روی صورت است که همیشه هدف تلاش وجود دارد. دکتر Azizzadeh صرف مقدار زیادی از زمان را با هر بیمار قبل