مخازن مادر و جراحی زیبایی بینی

چگونه باید یک متخصص جراحی زیبایی بینی پاسخ زمانی که هر دو یک مادر و دختر در مورد جراحی زیبایی بینی پرس و جو در همان زمان؟ جراحی زیبایی بینی جراحی “دوئت” در حال تبدیل شدن راه محبوب برای مادران و دختران برای اصلاح برخی از خصوصیات آنها به اشتراک بگذارید. با این حال، جراحی یک تصمیم بزرگ است، و هر بیمار باید به صورت جداگانه ارزیابی شود. جراح زیبایی بینی باید مطمئن شوید که فشارهای خانوادگی در حال ساخت نیست یک یا هر دو تحت عمل جراحی.

مشاوره اولیه باید ارزیابی اینکه آیا یا نه هر بیمار کاندید خوبی برای جراحی زیبایی بینی است. هر دو مادر و انتظارات دختر خواهد شد طور کامل مورد بحث مطمئن شوید هر عمل جراحی خواسته به دلایل حق. بسیاری از عوامل متخصص جراحی زیبایی بینی باید را در نظر، از جمله، را، اما نه محدود به، انتظارات واقع بینانه، سلامت جسمانی، روانی و ثبات وجود دارد. 

در موسسه برای جراحی زیبایی بینی و بازسازی در بورلی هیلز، دکتر Azizzadeh باعث می شود آن ماموریت خود را برای ایجاد یک نگاه مناسب و دقیق در هر فرد، حتی اگر او نزدیک گزینه های جراحی در همان زمان به عنوان مادر او. اگر مشخص شود که هر دو نفر در واقع نامزدهای خوبی برای جراحی زیبایی بینی، هر زن خواهد نتایج طبیعی و سفارشی بر اساس نیازهای خاص جراحی زیبایی بینی او را دریافت. به عنوان مثال، جراحی زیبایی بینی می تواند شما را نگاه جوان، و همچنین.

جراحی زیبایی بینی چیست؟

جراحی زیبایی بینی به یک عمل جراحی که در آن اندازه و شکل بینی تغییر می باشد. می خواهید مطمئن شوید که عمل جراحی توسط جراحان آموزش دیده و مجرب در زمینه عمل جراحی زیبایی انجام شده است. جراحی بینی معمولا به عنوان پیچیده ترین از همه روش های زیبایی شناسی و ترمیمی. این بیشتر پیچیده است چون از مسائل مهم بینی عملکردی مرتبط با منطقه، مانند تنفس، آلرژی و اختلالات سینوس.

چرا من جراحی زیبایی بینی هوس؟

دلایل متعددی که چرا مردم را انتخاب کنید به انجام جراحی زیبایی بینی وجود دارد. در اغلب موارد، افراد با ظاهر بینی خود را نسبت به بقیه صورت خود ناراضی است. بینی یکی از ویژگی های بسیار برجسته صورت است و می تواند خجالت و خودآگاهی شود اگر از آن است که اندازه یا شکل مورد نظر. جراحی زیبایی بینی جراحی این نگرانی و می تواند بینی درست به زیبایی متعادل تر و هماهنگ.