نظرات مطالعه جدید ایده آل جراحی زیبایی بینی نتایج در سراسر جهان

در مرکز و جوی پیشرفته جراحی پلاستیک صورت در بورلی هیلز، دکتر Azizzadeh تلاش برای تولید بهترین نتایج ممکن است برای بیماران خود را با انجام اعمال جراحی زیبایی بینی های سفارشی برای هر فرد. زیرا هیچ دو بینی یکسان هستند، دکتر Azizzadeh درک اهمیت آوردن بیماران خود نتایج طبیعی در هماهنگی با بقیه چهره خود را. در حال حاضر، با توجه به مطالعه اخیر منتشر شده توسط وزارت جراحی پلاستیک و ترمیمی در دانشکده پزشکی دانشگاه ییل، رویکرد دکتر Azizzadeh به یک روش مناسب است لازم ثابت شده است به عنوان زیبایی شناسی ایده آل بینی در تمام نقاط جهان است.

مطالعه

بر اساس این مطالعه جدید، محققان با استفاده از کامپیوتر تصاویری از مدل با بینی های مختلف بر روی صورت همان، که در آن راهنمایی، عرض، و پشت در راه های مختلفی را تغییر داده شده بودند. وقتی گروهی از تصاویر مجموعه وارد شده بودند، تصاویر را در یک بررسی قرار داده و به بیش از ۱۳،۰۰۰ افراد و جراحان پلاستیک در سراسر جهان در پنجاه کشور ارسال شد. در این نظر سنجی تمام داوطلبان خواسته برای رای دادن به زیبایی بینی فرد را برای تمام تصاویر، و یک بار آمار شکسته شد، محققان دریافتند که یک بینی ایده آل بود در همه جا یکسان در جهان است.

نه تنها این، اما این مطالعه همچنین نشان داد که افرادی در جمعیت عمومی که در این مطالعه داشتید ایده های مختلف از زیبایی بینی حال به جراحان پلاستیک مخالف است. در اغلب موارد، جراحان فکر می کردم که بینی با پایگاه گسترده تر و نوک بینی زیبا تر بود، در حالی که جمعیت عمومی را انتخاب نمایید بینی کلی کوچکتر است.

روش دکتر Azizzadeh است

از آنجا که دکتر Azizzadeh عمل جراحی بینی های مشهور جهان با شهرت بسیار مورد توجه تعالی است، تعجبی ندارد که مردم از سراسر جهان او مراجعه در بورلی هیلز به جراحی زیبایی بینی خود را انجام شده توسط او است. مطمئن شوید که بیمار و دکتر Azizzadeh هر دو در همان صفحه از نظر نتایج ایده آل هستند، دکتر Azizzadeh قادر به استفاده از یک سیستم تصویر برداری ۳D است که اجازه می دهد تا او را به نشان دادن بیمار یک عکس از بینی جدید خود را قبل از هر زمان دیگری تحت است عمل جراحی. بیشتر از آن، دکتر Azizzadeh نیز با بیمار کار می کند و گوش به نگرانی های خود را در حالی که ارائه نظر کارشناس خود