اگر میخواهید جراحی زیبایی انجام دهید این مطالب را بخوانید…

nبیشتری درباره این سندرم پیدا كند. او در جست‌وجوهایش به این نتیجه رسید كه پروفسور هیرواكی اوتا، روا‌نپزشك ژاپنی ساكن پاریس نخستین فردی بود كه این سندرم را در سال ۱۹۸۶ كشف كرد. هرچند بعدها یوسف تناسلی می‌شوند. اگر هنگام کار زیاد عرق می‌کنید، بلافاصله بعد از کار حمام کنید. اگر در خارج خانه به حمام می‌روید، با خود لباس تمیز و خشک ببرید ‘ ‘سیفلیسپس از یک دوره نهفتگی ۹ تا ۹۰ روزه( بطور متوسط ۳

حتی خودش متوجه نشود!) و بازکردن nراه هوایی به ضرب و زور یک خرناس بلند شده و سپس دوباره همین مراحل تکرار می شود. در طول شب این حالت ۲۰ تا ۳۰ بار در هر ساعت تکرار می شود. به همین علت است که این افراد معمولا خواب عمیق و کافی در شب نداشته و روزها احساس خستگی می کنند ‘ ‘علت انسدادی که پیش تر توضیح دادیم و علت مرکزی که در آن