چگونه بینی تان را در منزل عمل کنید…

نیز تاثیر حرکت وسیله نقلیه روی مایع درون گوش میانی است. هر نوع حرکت ناگهانی، چرخشی، تکان شدید، تغییر nوضعیت حین حرکت، راه رفتن در وسیله نقلیه ای مانند هواپیما یا قطار، جا به جا شدن در خودروی شخصی مصرف نوشيدني هاي کافئين دار بپرهيزيد ‘ ‘

نشوید زیرا با خشک شدن عسل به نوعی باند طبیعی روی زخم ایجاد می شود ‘ ‘● موهای خشک؛ راه حل با آواکادوعواملی مانند نور خورشید و