کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در واقع یکی از نمونه مجوزهایی است که به تجار داده می شود و برای آن ها صادر می شود که به آن ها در امر تجارت اجازه داده می شود که به صورت خارجی به تجارت بپردازند! و البته باید در این نوع تجارت قوانینی را رعایت کنند

نحوه انتخاب کلمه عبور مناسب

يک کلمه عبور میتواند از هر کاراکتری مثل حرف، عدد، فاصله يا علائم ويژه تشکيل شده باشد با چنين گزينه هائی بايد کلمه عبوری انتخاب کنيد که بخاطر سپردن آن برای شما آسان ولی بخاطر آوردن آن برای ديگران تقريبا غيرممکن باشد بدين منظور موارد زير را مد نظر داشته باشيد الف- کلمه عبوری انتخاب […]