کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در واقع یکی از نمونه مجوزهایی است که به تجار داده می شود و برای آن ها صادر می شود که به آن ها در امر تجارت اجازه داده می شود که به صورت خارجی به تجارت بپردازند! و البته باید در این نوع تجارت قوانینی را رعایت کنند

 

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی برای افراد خاص یعنی حقیقی و برای شرکت های خاص یعنی برای حقوقی صادر می گردد و توسط آن اجازه تجارت خارجی داده می شود. این کارت درست بعد از صدور آن به مدت یک سال اعتبار دارد و بعد از یکسال مجددا باید به تهیه یک کارت دیگر و یا تمدید آن مبادرت ورزند.

از کارت بازرگانی چه استفاده هایی می شود

به طور خلاصه می توان گفت که از این کارت برای ثبت سفارش اجناس و کالاهای متعدد و متنوع و البته ترخیص کالا ها استفاده می شود. حتی برای وارد کردن اجناس از مناطق آزاد هم کارت بازرگانی کارایی دارد و می تواند این روند را سهل کند.