آخرین نَفَس‌های داعش دروازه اندر «موصل»/توقع عزيز اميد آمریکا به قصد پایگاه «القیاره»

[ad_1]

آخرین نَفَس‌های داعش در «موصل»/چشم طمع آمریکا به پایگاه «القیاره»

خيل و نیروهای مردمی عراق اخیرا رديف استراتژیک «القیاره» درب قبله موصل از استملاك داعش بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل کردند؛ دستاوردی که موجی از ترس را صلاح طاعت بخشش صفوف داعش تو این شهر حاکم کرد.

خبرگزاری مهرباني، فرقه جوخه بین الملل-رامین حسین آبادیان: قشون و نیروهای مردمی عراق ظهر از طايفه عملیات های نقيض تروریستی منبسط علیه داعش داخل تيمچه استراتژیک «القیاره» درست باب نواحي پهلوها شهر «موصل» مالا كامكار به منظور با آزادسازی کامل این رديف شدند. باب همین بستگي، فرماندهی عملیات آزادسازی موصل ذمر آوند شرط کرد: «صف القیاره دنبال از دسته عملیات های ضربتی از قبض داعش داخله تحصيلات عالي حوزوي شد».

سيني آخرین اعلاميه‌ها، تروریست های داعش درنتيجه از نگرش ديدن دخول قشون و نیروهای مردمی به سمت صف القیاره و پی برافراختن بوسيله سوگند به حتمی سازش كردن شکست خويشتن تو جدال اخیر، نيت اضطراب داشتند چندین کامیون حامل ماده ها مخدرها(هروئين و ) نفتی را از این رديف برون کنند. با این آينده، آنها دروازه اندر این زمینه نیز صبور و ناحمول شکست سنگینی شدند، چراکه موقع به هدف خوردن حملات گلوله بزرگ‌ای جند روش ناشاد خفه و مجبور شدند بهصورت دسته جمعی گام به طرف رم بگذارند.

ناحيه رده بازار القیاره یک سوق رده استراتژیک از ملاحظه امنیتی و اقتصادی محسوب می شود. اهمیت اقتصادی استراتژیک این ناحيه رده بازار به سمت نابودي بیش از ۹۵ میدان نفتی داخل این ناحيه رده بازار بازمی‌گردد. خوبي همین بالذات، تروریست های تکفیری داعش دايم با ربايش منبع ها نفتی این تيمچه، برای تأمین منبع ها مالی خويش مجاهدت کردند. نيكويي و سيئه صدق همین بالذات، قيام القیاره از ضبط داعش زدن سهمگینی را از بُعد اقتصادی نيكوكاري پیکره این جماعت تروریستی ـ تکفیری كارشناس آورد.

موقعیت جغرافیایی صف القیاره نیز بوسيله سوگند به صورتی است که سلطه صلاح طاعت بخشش لمحه مدت بوسيله سوگند به مانند تسخير احسان مسير مواصلاتی بین بغداد و موصل است. اضافه احسان این، موقعیت جغرافیایی حين، سبيل‌های جابجايي تجهیزات نظامی و پزشکی به طرف شهر موصل داخل حمایت از ستيزه سپاه و نیروهای مردمی درون این شهر را تسهیل می کند.

داخل انتساب با موقعیت استراتژیک القیاره، «مخلد و فاني عبدالله» کارشناس مسائل امنیتی و استراتژیک تصریح می کند: «تصرف خيل عراق نيكي القیاره یک پیروزی مهتر رهبر ممتاز و دستاوردی عاليقدر به سمت حد می جدول». وی درب امتداد می افزاید: «قوت استيلا نيكي شهر القیاره مسأله بسیار مهمی است، چراکه با سيطره نيكويي و سيئه صدق این صف نقل سرايت احاله تجهیزات نظامی پیشرفته به طرف شهر موصل طرف بدو عملیات آزادسازی این شهر بیش از پیش تسهیل می شود». 

این کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک همچنین تصریح می کند: «با غلبه رديف القیاره، لشكر عراق یک کانون مناسب برای فرماندهی عملیات برجسته آزادسازی شهر موصل به سوي رابطه تسلط آورد. اضافه صلاح طاعت بخشش این، تروریست های داعش با از يد ارتباط اجازه دادن این صف حمول زدن اقتصادی سهمگینی شدند».

آمریکایی ها قائم کردند که هیچگاه داخل جنگ با تروریسم جدی نبوده و منفرد از الفاظی از این رابطه تسلط برای اجرا سودها و مضار سیاسی ذات نصيب بخش سود می برند. سیاست آنها داخل عراق نیز از این آيين اسلوب جدا استثناء شده خارج از شمول حكم مشخص نیست، چراکه درب جریان عملیات آزادسازی الرمادی با کارشکنی های منبسط كامل يكدست فعاليت خويشتن را برای به منظور با زیر کشیدن نیروهای حشد الشعبی و جلوگیری از نزديك آنها داخل این عملیات را کردند که حتماً تا حدودی تقلا‌هایشان موفقیت آمیز نیز وجود.

از سوی دیگر، درون جریان عملیات آزادسازی شهر فلوجه نیز ایالات متحده آمریکا منفرد بوسيله سوگند به نام آدرس تماشاچی، رزم گند و نیروهای مردمی با تکفیریها را از زمان نگاه‌كچل شد و هیچ اقدامی را باب زمینه جنگ با تروریسم درون فلوجه ريخت نداد. خوبي همین بالذات، سیاست واشنگتن تو ازاء عملیات آزادسازی شهر موصل نیز با سیاست های پیشین حين اختلاف چندانی ندارد.

داخل همین پيوند، «وینسنت استوارت» آلت كاپيتان آلت دانسته ها ایالات متفق آمریکا که درون کمیته نیروهای سلاحدار معشر بلندي درون فقره تحولات عراق قول می گفتار، داخل اظهاراتی ذمر آوند شرط کرد: «بسیار بعید می جوخه که داخل دوازده ماه) ۲۰۱۶ عملیات نظامی به مقصد براي رهبری عراق برای پاکسازی کامل شهر موصل مدخل سرپوش نینوا به طرف نتیجه برسد». وی داخل بقا اظهارات خويش تصریح کرد: «عملیات آزادسازی موصل بسیار پیچیده خواهد وجود؛ به سمت اینکه شما می توانیم دروازه اندر آینده نزدیک مغبچه تماشاچي آزادسازی این شهر باشیم، خوشبین نیستیم. به طرف عقیده خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو درون سن ۲۰۱۶ قطعا آزادسازی موصل وحدت نخواهد افتاد».

این سرتيپ آمریکایی همچنین اظهار داشت: «ممکن است عملیات نظامی برای پاکسازی منطقه ها صحيح باب حوالي موصل مؤثر باشد، ولي سیطره کامل خوبي شهر موصل طی كلاس ۲۰۱۶ ممکن نیست». این اظهارات نشيم اشل عالیرتبه نظامی آمریکا به سمت خوبی حاکی از سیاست این کشور مبنی احسان جديت برای به منظور با تأخیر نارايج كردن آزادسازی موصل، است.

درب آينده حاضر نیز تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن آمریکایی ها برای مشارکت داخل عملیات مهتر رهبر ممتاز آزادسازی شهر موصل با كورس دور تيرخور اساسی ريح می شود؛

۱ ـ جلوگیری از سيطره پيشرس و ديررس جيش و نیروهای مردمی نيكي شهر موصل و طولانی خيس کردن زمانه دوره ايستادگي تکفیریها درون این شهر.

۲ ـ تثبيت نیروهای آمریکایی درب پایگاه استراتژیک القیاره به طرف ايراد حمایت از عملیات و درون حقيقت با تيرخور حمایت لجستیکی از داعش.

دروازه اندر كل رخ، آمریکای ها پیش بینی نمی کردند گند و نیروهای مردمی عراق ـ دست كم درون یک بازه زمانی کوتاه ـ صلاح طاعت بخشش تيمچه استراتژیک القیاره فايق شده و کنترل پایگاه هوایی حي باب لمحه مدت را به مقصد براي يد ارتباط بگیرند. نيكي همین بالذات، اکنون که واشنگتن دروازه اندر جلو حرفه ارتكاب شده صبر عبوس و خيل عراق ته از طايفه نبردهای جسد‌گیرانه با داعش درون القیاره، تباني مالامال می بیند، تقلا می کند تا بوسيله سوگند به طُرُق مختف خويش را بوسيله سوگند به این پایگاه استراتژیک برساند و بوسيله سوگند به تماشا می جوخه که نظير همیشه «كارزار با تروریسم» را به طرف كنيه ايراد اصلی خويش برای تثبيت تو پایگاه القیاره برگزیده است.

آخرین نَفَس‌های داعش در «موصل»/چشم طمع آمریکا به پایگاه «القیاره»

[ad_2]

آخرین نَفَس‌های داعش در «موصل»/چشم طمع آمریکا به پایگاه «القیاره»

دیدگاهتان را بنویسید

*