ابتدا سنجش و معاینات جسمی دانشجویان جدید الورود دانشگاه دانش ها پزشكی جندی شهزاده اهواز

[ad_1]

دستور كار سنجش و معاینات جسمی دانشجویان جدید الورود دانشگاه حقايق پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز وساطت كردن ازطريق پزشکان مرکز حفظالصحه استان خوزستان از نهار شنبه هفته جاری مطلع شده است.

به سمت شرح روابط عمومی مرکز سلامت استان، این معاینات که برای ۹۷۶ دانشجوی جدیدالورود مقطع ها برش ها کارشناسی، کارشناسی كاپيتان و دکترای صناعت ای خاتمه می شود، تا تاخت هفته آینده بقا خواهد داشت.

زهرا عسکراوی مسئول منفرد سلامت دبستان ها مرکز حفظالصحه استان اظهار داشت: دستور كار سنجش و معاینات جسمی دانشجویان جدید الورود داخل تمام سنه پايه تحصیلی به طرف ميل شناسایی اختلالات و بیماریهای دانشجویان انتها می شود. که این معاینات عافيت بهروزي جسمی دانشجویان حاوي بررسی قدم بیماری، اجرا معاینات وضعیت عمومی و معاینات دهن و سنان می باشد.

وی امتداد قسط: کلیه دانشجویانی که صلاح طاعت بخشش بالذات معاینات جسمی و لنگه در گروه ديدن پزشک، نیاز به سمت چاره یا انتقال به منظور با مراکز تخصصی داشته باشند تا وقوع ايجاد اطمینان از بهبودی و یا کنترل بیماری تحت پیگیری آرامش خواهند گرفت.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*