مطلع مذاکرات جدید نفتی ایران با وارفته و توتال فرانسه

[ad_1]

چرخه جدید مذاکرات ایران با مدیران مبصر بزرگ تر شرکت توتال فرانسه و گل رها انگلیس با پايه برگزاری مناقصات جدید نفتی دروازه اندر الجزایر برگزار خواهد شد.

به قصد رپرتاژ گزارشگر مهرباني، همزمان با برگزاری پانزدهمین اجلاس جمعيت بین‌المللی انرژی مدخل سرپوش الجزایر مذاکرات جدید نفتی ایران با شرکت ول گل ولاي انگلیس و توتال فرانسه برگزار خواهد شد.

احسان این بالذات پیش‌بینی می‌شود فردا و تو حاشیه برگزاری پانزدهمین اجلاس پاتوق بین‌المللی انرژی، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران با «پاتریک پویان» مدیرعامل توتال فرانسه و «مایک مولر» همراهي دادوستدها نفت شرکت ول گل ولاي انگلیس دیدار و مقال کند.

فروش نفت و مشارکت درون مناقصات جدید تصوير زمينه‌های نفت و دندان ایران، از مهمترین محورهای گفتگوهای سوا منصب ها کشورمان با مسئولان شرکت‌های نرم و توتال درب الجزیره خواهد وجود.

علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مواسات وزیر نفت اواسط شهریورماه امسال نيز دروازه اندر نشستی خبری با ايما بوسيله سوگند به برگزاری اولین رقابت كردن (درقيمت و فروش) بین‌المللی صناعت نفت کشور درب عصر پسابرجام، كلام بيان حيات: هفته پایانی مهر فراخوان برگزاری ارزان خري كم كردن گسترش دادن میدان نفتی آزادگان جنوبی برگزار خواهد شد.

این ياري وزیر نفت همچنین با تلويح به سوي پیشنهادهای توتال فرانسه برای مشارکت درب گسترش میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی و فاز ۱۱ ايران جنوبی، ذمر آوند شرط کرده است: تا پایان امسال پيمان نامه گسترش دادن ۳ میدان نفت و دندان ایران صحه تاييد خواهد شد.

به منظور با اعلان نرمي، درب شرایط فعلی به سمت كوه طور متوسط هرروز ایران حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ عندليب بشکه نفت به طرف توتال فرانسه می‌فروشد و به قصد تازگی قراردادی برای فروش تک بسته نفت‌خام با نرم انگلیس تصويب شده است.

[ad_2]