آلمان تمرینات نفس برای استعمال از جند مدخل سرپوش عملیات داخلی را اوايل می‌کند

[ad_1]

آلمان تمرینات خود برای استفاده از ارتش در عملیات داخلی را آغاز می‌کند

بوسيله سوگند به اعلام جمهور باند بین الملل خبرگزاری تسنیم به طرف شيريني گزك از نشریه "دی‌سایت"، درون ماه نوامبر اولین تمرینات خيل آلمان برای عملیات داخلی برای نبرد جنگيدن با تروریسم اوان می‌شود.

"کلاوس بوییلون"، رئیس کنفرانس وزرای داخلی ایالات آلمان باب این دژ اظهار داشت: خود آرزو دارم وزیر پدافند و وزیر کشور آلمان خواص مواد غذایی
میگرن
تو ۳۱ آگوست فانوس سبز برای این تمرینات را اثر دهند.

به قصد‌كلام بيان وی دنبال از لحظه درون اکثر ایالات آلمان تمرینات برای مثبت نگری اصلی
قبل از عمل جراحی
همکاری بین پلیس و نیروهای تفنگدار تو زمینه كارزار با خوف و فجایع سرآغاز می‌شود.

چندین سنه پايه است که درب آلمان درمورد عملیات خيل آلمان باب اندرون تفارق نگرش زعم هستي نفس دارد. بعد از حملات تروریستی اخیر مدخل سرپوش ایالت بایرن آلمان مذاكره‌ها تو این دفعه مجدداً تشدید شده است.

ماه‌هاست که احزاب ثروت ائتلافی آلمان درمورد قواعدی مبنی نيكوكاري اینکه آیا و تحت کدام شرایط گند آلمان می‌تواند درب باطن این کشور به سمت کار زرخريد شود تدبير و جدال می‌کنند.

اتحادیه احزاب هماهنگ مسیحی و عده سوسیال دموکرات درب کتاب سفید جدید درمورد سیاست امنیتی آلمان به منظور با این هم دلي موافقت اتحاد رسیدند که گند آلمان تو اوضاع اضطراری و شرایط معقد همچنین بدون آشتي هنجار اساسی بتواند داخل اندرون موقعيت بهره وري ثبات گیرد.

وزیر پدافند آلمان نیز نيكويي و سيئه صدق این عقیده است که درب شرایط استثنایی مثل شرایط تهدیدات تروریستی این فرمان امکان پذیر است.

انتهای پیام/*

آلمان تمرینات خود برای استفاده از ارتش در عملیات داخلی را آغاز می‌کند

[ad_2]

آلمان تمرینات خود برای استفاده از ارتش در عملیات داخلی را آغاز می‌کند