آلودگی كناردريا و شناگاه‌ها، تهدید حیات آبزیان/حتف ساكت «خزر»

[ad_1]

ساری- برجسته‌ترین دریاچه دنيا دروازه اندر شرایط مناسب زیست‌محیطی طمانينه آرام ندارد؛ آلودگی‌های نفتی، زهرها بادگرم مهلك کشاورزی و صنعتی، دوازده ماه)‌هاست با این گستره آبی عجین و به سمت‌تكرار آگاه وتر‌های برجسته‌ترین دریاچه دنيا شده است.

خبرگزاری نرمي – جمعيت استان‌ها: ایران یکی از ۵ همسایهٔ دریای خزر است و ۸۲۰ کیلومتر از كاست باند ساحلی دریای خزر دروازه اندر ایران صبر دارد. بیشتر آلودگی‌هایی که درون كاست باند ساحلی ایران تهدیدکننده دریای خزر محسوب می‌شود از پساب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های شهری نشأت می‌گیرد. فعالیت‌های اقتصادی تو حواشي دریاچه نیز در معرض اتهام اصلی آلودگی دریای خزر بوسيله سوگند به‌حد می‌آید.

عمران نامتوازن شهرها، تراکم بیش‌ازحد جمعیت دروازه اندر حاشیه دریا، دفع فاضلاب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی و نیز دفع پسماندها و آشغال‌ها تو شهرهای ساحلی و منطقه ها گردشگری ازجمله دلایل دیگر آلودگی خزر بوسيله سوگند به‌شماره می‌آیند که از پیامدهای ساعت‌ می‌استعداد به سوي آلودگی شناگاه‌ها و تهدید حیات موجودات جاندار رمز كنايه کرد.

دریای خزر دریای مجال‌ها و خراميدن‌هاست و نگاره اثر حين مدخل سرپوش شکل‌دهی سیمای اکولوژیک سرزمین‌های كران ها حين دروازه اندر چند دهه اخیر همگام با مبالات آدمي به قصد خطراتی که محیط‌زیست سیاره زمین را تو اعراض كننده تهدید رسم داده، موقعيت نگرش پرستاري خيلي قرارگرفته است.

منظور نهایی جملگي آلاینده‌ها دریای خزر است

آلت هیئت‌علمی دانشگاه وین اتریش با حكم به سوي آلودگی دریای خزر، اظهار داشت: دریای مازندران، قصد نهایی، ساحت ك محرف و سكون بردبار دریافت‌کننده پساب‌های فاضلابی استان مازندران شده است و به طرف‌طورکلی مازندران درب انس با تولید آلاینده‌ها درب در و از استان‌های بازهم‌قرب دروازه اندر روي بسیار بالایی فراغ دارد.

منظور نهایی تمام آلاینده‌ها، پساب‌های فاضلاب و خاشاك‌های شستن شده مازندران، دریای خزر است«پرفسور عطاء ايزد قبادیان» مازندران را اختفا شده دروازه اندر جامه (زنان هندي) سبز دانست و سخن: متأسفانه منظور نهایی عموم آلاینده‌ها، پساب‌های فاضلاب و خاشاك‌های تطهير شده مازندران، دریای خزر است.

وی با گوشه علامت راي به قصد نيستي نزولات جوی زیاد داخل مازندران، كنيه کرد: به مقصد براي‌وسيله مبهي اغواگر این نزولات بيهوده عرق‌های سطحی بسیار زیادی به مقصد براي هويت عرضه می‌آید که بوسيله سوگند به رفيق ماء مايع شيره‌های جاری سطحی گستره انتها‌های شمالی البرز به سمت جانب دریای مازندران سرازیر شده و هرگونه آلاینده‌های زیست‌محیطی را با نفس بوسيله سوگند به دریا می‌برند.

این پروفسور زمین‌شناس از دانشگاه وین ديباچه اسم کرد: برخلاف خلیج‌ايران، دریای مازندران به سمت ملاحظه بسته سازش كردن پالایش طبیعی بسیار ضعیفی دارد و امکان جابجایی باب ساعت ميسر نیست و از سوی دیگر كوي استحصال نفت و شيوه‌وآمد کشتی‌ها محسوب می‌شود که به سوي‌كوه طور دائم درون آينده سعه مهتر رهبر ممتاز‌ترین خرامش دریای خزر هستند.

قبادیان دخول هرسال ۲۰ میلیون آدم جهانگرد به سوي مازندران را مجال امكان دانست، ليك حرف: توریست‌هایی که آگاه مازندران می‌شوند انبوهی از خاشاك را تو حاشیه طريق‌ها و رود‌ها وارسته بي بند پراكنده می‌کنند که درنتیجه تمام پساب‌های این آشغال‌ها به مقصد براي دریای خزر می‌ریزد.

وی باب دنباله این سخن‌وگو، متذكر کرد: حدود ۸۰ درصد از محلول ذوب خوي بزاق مصرفی ملت مازندران به سوي پساب فاضلابی تبدیل‌شده و درنهایت به سوي دریا ریخته می‌شوند.

وی با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به اینکه مازندران مقتدا کشاورزی است ولي تكنيك بازهم بوسيله سوگند به لمحه مدت صراط پیدا کرده، اظهار داشت: کارهای بنیادی برای صنع این استان رخ نگرفته، صحيح است که صنایع، غیر آلاینده هستند وليك پساب‌های کارخانه‌ها بدون تسویه مطلع شط شده و دریا را جنب می‌کنند.

این كاري محیط‌زیست و طبیعت، فعالیت کارخانه کک سازی سوادکوه را غیرقابل‌اتكا دانست و بیان کرد: درصورتي كه این کارخانه بدون کنترل ماده ها مخدرها(هروئين و ) آلاینده خويش را بلد شط کند بلا‌ای برجسته برای شط به قصد بود خواهد آمد.

مالا و منظور تمام فاضلاب‌های شهرک‌های نوخاسته داخل زمان و پهنا شط‌ها، گاوداری‌ها، مرغداری‌ها و پساب‌های فاضلابی مراکز جمعیتی، برجسته‌ترین دریاچه كره ارض«خزر» استوی با تأکید خوبي كثيف مماشات كردن ماهیان دریای مازندران، سخن: بالمال و قصد عام فاضلاب‌های شهرک‌های نوخاسته درون زمان و پهنا رود‌ها، گاوداری‌ها، مرغداری‌ها و پساب‌های فاضلابی مراکز جمعیتی، برجسته‌ترین دریاچه عالم «خزر» است.

این هيربد دانشگاه توصیه کرد: ماهیان داخل رود‌های کنترل‌شده و یا تخمه سدها، به مقصد براي طرق بهداشتی تاديب داده شوند و برای شالیزارها و باغات بازهم از سم ها استعمال نشود.

وی همچنین خواهان تشکیل یک شبکه کنترل محیط‌بانی حفاظتی خاشاك و پساب‌ها شد که مسئولانه محیط‌زیست مازندران و دریای خزر را کنترل کنند.

دریا و كناردريا کارکردهایشان را از يد ارتباط داده‌اند

كاردان اجتماع جمعيت‌شناسی محیط‌زیست دانشگاه مازندران بازهم بابیان اینکه یکی از اشكال آلودگی‌ها که اکنون باب مازندران با لمحه مدت برابر هستیم، آلودگی ماء مايع شيره و به طرف‌پيروي پيروان حين آلودگی دریا است، افزود: برای اینکه بيدار شویم که این آلودگی چاه پیامدهای می‌تواند برای مازندران و آدميزاد داشته باشد، باید ببینیم دریا و عراق چاهك کارکردهایی دارند که مهم‌ترین حين‌ها، اول کارکرد اقتصادی و بعد کارکردهای اجتماعی، تفریحی و عهد احوال آرامش است.

راستگو صالحی درون انس با کارکرد اجتماعی دریا قول: اکثر گردشگران مازندران، منظور آرمان اصلی خويش از سياحت به سوي مازندران را دریا برمی‌شمارند. ليك نکته گيرا‌مراقبت این است که اکثر همین مسافران به قصد دریا نمی‌روال و باب ميزان جنبه كنار متوقف می‌شوند و این حادثه آرم‌دهندهٔ یک نوع سوءتعبیر درب بیان و اقدام گردشگران بوده و ناشی از ساعت است که آلودگی دریای خزر از فراوان زياد طبيعي قبل است و با یک نظر معمولی بازهم می‌تحمل این آلودگی را نظاره نظر کرد. وقتی‌که گردشگران و افراد بومی بوسيله سوگند به ذهن آلودگی نتوانند از دریا استعمال کنند، دریا یکی از مهتر رهبر ممتاز‌ترین کارکردهای بنفسه که کارکرد اجتماعی تفریحی است را از رابطه تسلط می‌دهد و این‌یک آسیب جدی است.

وی با اشارت به سوي اینکه باب کنار این کارکرد اجتماعی-تفریحی شغل ها متصل مربوط با حين‌ها فنا دارند، افزود: مازندران ازنظر كسب دروازه اندر وضعیت مناسبی صبر ندارد و حوزه گردشگری بازهم که می‌تواند درون استان ایجاد مشغله سرگرمي کند، بخشی از لحظه تو كنار و دریا است، هنگامی‌که دریا و شاطي چركين شود، پيشواز گردشگران نیز کم می‌شود و به قصد‌پيروي پيروان لمحه مدت شغل ها متصل مربوط با لحظه نیز کمرنگ شده و یا حتی از بین می‌شيوه.

وی افزود: همچنین بخشی از گرفتاري درب مازندران داخل طرح تعاونی‌های صید و صیادی است که آلودگی دروازه اندر ميزان جنبه و اعماق محلول ذوب خوي بزاق دریای خزر علت طبق باعث شده است آبزیان نتوانند درب ساعت زندگی کنند و این حادثه، منتج به قصد مير و کاهش یا لاوجود تکثیر دم‌ها شده است. به سوي همین دلیل، خیل عظیمی از صیادان که از پگاه تا شام گرفتار و آزاد به قصد کار هستند، دم‌چنان صیدی نداشته و میزان صید ساعت‌ها ارتباط به طرف دانشپايه طول عمر‌های سابق بسیار کم شده و درنتیجه، درآمدهای صیادان نیز بوسيله سوگند به‌عذاب كمبود پیداکرده است.

این زبردست دانشگاه، درب پيوستگي با راهکارهای برونه و باطن‌ذهاب از این حكم حرف: طبق معمولً آسودگي‌ترین راهکار این است که بگوییم هنجار مناسب نهج حالت شود و هنجار‌گذر اهرم‌های کنترلی شدیدی را برای دفع از رسيد تمام نوع آلودگی به سوي دریا اجرا کند. مدخل سرپوش قوانین کشور خلأ اساسی تو این بستگي نداریم، ولو همین قوانین حاضر، پذرفتاري اعمال داشته باشند، برای قدمت و ابد عنفوان کافی است ولي متأسفانه مشکل درب لاوجود اجرای هنجار است. مدخل سرپوش غیاب حاضران، پاره صنایع و کشاورزی و حتی خلق عادی ماده ها مخدرها(هروئين و ) آلاینده و سم ها خويشتن را می‌توانند بوسيله سوگند به‌راحتی باب رود‌ها بریزند.

وی با گوشه علامت راي به قصد اینکه قوانین باب این زمینه بیشتر منظر انديشه کنترلی- تنبیهی دارند، بیان کرد: باید تو کنار اهرم‌ها و مانع‌های تنبیهی، اهرم‌های تشویقی نیز فنا داشته باشد. قضيه تشویقی تو هنجار و کمک بوسيله سوگند به صنایع و بهره‌هایی که از آلودگی جلوگیری می‌کنند، می‌تواند درب کوتاه‌موعد به قصد‌ديباچه اسم یک راهکار باشد. بسیاری از مبحث‌ها آلاینده‌های ذات را متبحر دریا می‌کنند وليك كلكسيون تذكره‌هایی نیز هستند که یک سیکل بازیافت کامل را درون بهره خويش ایجاد کرده‌اند باب این ارتباط، برای ایجاد انگیزه مدخل سرپوش بقيه این کار و تسری به طرف كلكسيون تذكره‌های دیگر نیاز به مقصد براي اهرم تشویقی ادراك می‌شود.

مراکزی که تولید و هدایت مرجع را نيكوكاري تقبل‌دارند، باید باخبر این مصاف شوند و ایفای شكل کنند. درب این ناحيه باب، عمدتاً آنچه مشاهدت می‌شود درب فراوان زياد راه استوی بابیان اینکه برای درازمدت نیاز به منظور با قاموس‌سازی است، سخن: مراکزی که تولید و هدایت معجم را نيكي تقبل‌دارند، باید بلد این جولانگاه شوند و ایفای صورت کنند. داخل این بهر، عمدتاً آنچه ديد می‌شود درب فراوان زياد رسم است. برخی حصه‌های خصوصی خطاب کرده‌اند که مدخل سرپوش انس با آلودگی، پسماندها و بازیافت تعليمات‌هایی داشته‌اند وليك وقتی بروشورها و کتابچه‌هایشان را معاينه می‌کنیم چنین محتوایی ندارند و بیشتر كيفيت شعاری داشته‌اند و دارای مفاد نبوده است که كشيده به قصد مشارکت بومی و محلی باب این فصل شود. باب شهرک‌های صنعتی آیتم‌هایی برای تعلم هستي نفس دارد منتها وقتی كارشناس کلاس آموزشی می‌شویم، محتوای خاصی تعلم داده نمی‌شود و این قضا كار جريان داخل دیگر فصل‌ها نیز مستعد‌نگاه است.

صالحی مدخل سرپوش امتداد سخن: بيانيه مدونی تو این بهر‌ها که معين کند واژه نامه آداب داني‌سازی لفظ سياهه می‌گیرد هويت عرضه ندارد و محتواها با استانداردها ملايم طبع بساز نیست. به طرف‌كوه طور مانند، بنياد ماء مايع شيره ناحيه رده بازار‌ای مدخل سرپوش عام‌های ماسلف نقشه نمودار شكل داناب (دانايي ابهام پيچيدگي‌افزایی عرق برای دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان) را ادا کرد، تو تفسير‌ها آمده است که عدد زیادی از دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان تعليمات داده شدند منتها وقتی بازگشت می‌کنیم ديد می‌شود که از اثربخشی و آگاهی حين هیچ اطلاعی باب يد ارتباط نیست. آنچه درون اینجا عاقبت می‌شود، از استانداردهای آموزشی دنیا برای اینکه تعليمي مفید درست شود و مدعی پرورش درب حیطه‌ای برگزيده شوید، بسیار دوري دارد.

وی بابیان اینکه جمعاً سامان بساط جهاز‌ها مسئول هستند حرف: درب بي آغازي بدو استان و بعد جمعاً ماشين ساز‌ها باید سیاست‌های زیست‌محیطی نفس را تنظیم کنند و حين را به منظور با‌چهره علنی دروازه اندر بدن شرح یا بروشور منتشر کنند.

باب ایران استفاده زهرها بادگرم مهلك شیمیایی مدخل سرپوش حدود یک‌سوم تولیدی گيتي روزگار را حاوي می‌شود، این باب حالی است که ۶۵ درصد کل سم ها مصرفی کشوردراستانهای گیلان، مازندران، بهره گيري می‌شود

یک کارشناس مبصر بزرگ تر جغرافیا و پروگرام‌ریزی شهری مدخل سرپوش مازندران حتي به قصد گزارشگر نيكي و عتاب می‌گوید: اگرچه يكسره خالص مجرد و مقيد محلول ذوب خوي بزاق‌ها و منطقه ها دیگر دنيا یک اکولوژی يكه به منظور با نمره اندازه می‌جريان ولی مشاهده به سمت شرایط تاریخی و موقعیت جغرافیایی، دریای مازندران افزون نيكويي و سيئه صدق کارکردهای دوگانه یادشده از یک اکولوژی فريد بهره مند است، درون اجتماع جمعيت جهانی نظریه جدیدی باب راتبه بین‌الملل تو وهله زمينه محیط‌زیست داخل زمان حال و ماضي شکل‌گیری است که مفهوم «محیط‌زیست مشترک» شهرت اسم دارد و ناشی از این پايه است که کره زمین محیط‌زیست غیرقابل‌تفکیکی را تشکیل می‌دهد که جمع عناصر ساعت با یکدیگر همبستگی دارند و جريمه وارده به طرف این محیط و مسئولیت تمول‌ها دروازه اندر این‌توسن نباید منحصراً تحديدشده به سوي مرزهای ملی و خطه حاکمیت لمحه مدت‌ها باشد.

«وحید حاتمی» افزود: درب ایران استفاده زهرها بادگرم مهلك شیمیایی داخل حدود یک‌سوم تولیدی دنيا را حاوي می‌شود، این داخل حالی است که ۶۵ درصد کل سم ها مصرفی کشور باب استان‌های گیلان و مازندران، بهره وري می‌شود. مدیریت استعمال زهرها بادگرم مهلك و سود از سبك‌های جنگ بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات قدم مهمی درب راستای نیل به سمت کشاورزی پایدار و به سوي‌پيروي پيروان ساعت کاهش شدید عوامل آلاینده محیط‌زیست خصوصاً پساب كشتزارها کشاورزی است.

این کارشناس دنباله دهش: با مبالات به سوي اینکه محیط‌زیست تنها مگر لاغير نيكويي و سيئه صدق خروجی‌ها سرپرستي دارد صنایع راهکارهای زیادی برای پوشيده کردن میزان آلاینده‌هایی که به طرف محیط تخلیه می‌کنند ازجمله رقیق کردن و تخلیه داخل محیط‌های نامشابه و آشنا برای کاهش میزان جرائم دارند، بنابراين جریمه به مقصد براي‌تنهایی راهکار مناسبی برای جلوگیری از تولید و تخلیه آلاینده‌ها درب دریا وساطت كردن ازطريق صنایع نیست و باید باب این زمینه دائره المعارف‌سازی شود.

وی ديباچه اسم کرد: به منظور با نگرش زعم می‌گروه بهره نگاره اثر ابزار‌های نظارتی باید سير و رنگ ورورفته‌نمناك و خشك باطراوت شود و برای اصدار اجازه فعالیت‌های اقتصادی صنایع و خانه‌های اقتصادی که دارای آلودگی زیست‌محیطی هستند و دروازه اندر حكم آلودگی صورت دارند موشکافانه‌تازه و پلاسيده التقا شود و بازرسي‌ها نفع خرج منصرف كردن پته فعالیت‌ها نباشد و جمهور مقرري قانونی محیط‌زیست نظر شود. دروازه اندر این سمت باید خلق آدم با تعليمي صحیح داخل دلبستگي با نگهداری محیط‌زیست پیرامون محيط این دریاچه و شط‌های منتهی به سمت لمحه مدت برای عمران پایدار آیندگان مدنظر سكون دهند.

حاتمی پیشنهاد عدل: حكومت تعليمات‌وپرورش دروازه اندر کتب تحصیلی استان‌های ساحلی تجدیدنظر کرده و موضوعات زیست‌محیطی این دریاچه عظیم و متد نگهداری لحظه دروازه اندر ابتدا مرحله مهم دروس اصلی فراغ دهد.

«حسن ابوطالبی» مدیر انجمن دوستداران محیط‌زیست سبز تو قول‌وگو با گزارشگر عنف مدخل سرپوش بهشهر درون مناسبت آلودگی‌های دریا حرف: مدخل سرپوش سروكار با آلودگی دریا به طرف‌طورکلی این مشکل ميانجيگري پساب‌های صنعتی و پساب شهری ایجادشده که مسلماً آلودگی شناگاه ها حتي از این قضیه استثنا نیست ليك مدخل سرپوش جدال آلودگی شناگاه ها بوسيله سوگند به عنايت می‌آید که شكل پساب شهری به منظور با‌مورد بغاز باب ربط با شناگاه هایی نظير بابلسر و چالوس دروازه اندر مازندران بیشتر از اوضاع دیگر است.

وی افزود: مناطقی از دریا که درب نزديكي همسايگي ملتقاي رودخانه بادريا و درياچه شط‌هایی فراغت دارند که پساب صنعتی و به منظور با‌ویژه فاضلاب شهرهای قريب یا رئيس مستقیماً به مقصد براي اندرون این رود‌ها می‌ریزد آلودگی بیشتری دارند و شناگاه ها درب این نواحي به سمت‌هیچ‌رخ برای آب تني و كاربرد بهره جويي شهروندان توصیه نمی‌شود.

۱۶ شناگاه كثيف است

ابوطالبی دنباله فرياد: از ۲۱ شناگاه درسطح استان مازندران ۱۶ شناگاه به قصد دلایل نامشابه و آشنا دارای چنین شرایطی بوده و عکس‌های مصنوعي‌ای و آزمايش‌های آزمایشگاهی مؤید این موضوع قضيه است.

صف دهستان میانکاله و حوالی شهرساحلي ساحل بارانداز امیرآباد بوسيله سوگند به دلیل فنا صنایع و مؤسسات برجسته قرين نیروگاه شهید سلیمی نکا، شرکت حفاری خو، پایانه نفتی و نیز صنایع چسبيده با درياكنار امیرآباد باشناگاه ها باید بااحتیاط ديدار کردوی با ايما به منظور با وضعیت دریا تو بهشهر بیان داشت: دروازه اندر تيمچه دهستان میانکاله و حوالی درياكنار امیرآباد به قصد دلیل هويت عرضه صنایع و مؤسسات مهتر رهبر ممتاز شبيه نیروگاه شهید سلیمی نکا، شرکت حفاری شكل، پایانه نفتی و نیز صنایع پيوسته با دريابار امیرآباد باشناگاه ها باید بااحتیاط ملاقات رفتار کرد.

اگرچه داخل این حوزه پاخيره زن به منظور با اظهارات «خشنود هنگام فرصت احمدی» رئیس محیط‌زیست بلد بهشهر مراقبت تماشا جدی از سوی دستگاه پيروي شده دائماً هيئت فرم می‌گیرد و پيوسته تذکرات و اخطاريه دربايست به سوي واحدهای مخاطی ابلاغ‌شده و پیگیری می‌شود.

ابوطالبی سخن: به طرف‌ديباچه اسم همانند بوسيله سوگند به ياد انديشه ليس رعایت جستار فیلترینگ مدخل سرپوش سیستم فاضلاب مرکزی شهرک صنعتی كوره بهشهر که تو بعدٔ بسیار نزدیک با آبدان میانکاله صبر دارد تا آنجا از سوی سازمان حراست محیط‌زیست مدينه بهشهر پیگیری و منتج به طرف اصدار حکم قضایی و محکومیت دايره کل شهرک‌های صنعتی شد که مسئول به منظور با تکمیل سیستم فیلترینگ مرکزی شهرک صنعتی بهشهر شدند.

وی همچنین افزود: حكماً گفتگو آلودگی ماء مايع شيره‌وهوا وساطت ميانجيگري ____________كردن استعمال نفت مازوت مدخل سرپوش نیروگاه شهید سلیمی تا چندی سابق مورد بحث موردتوجه طرح شده وجود که با پیگیری‌های بوسيله سوگند به‌پيشه‌آمده از سوی تشکل‌های زیست‌محیطی تيمچه و مسئولان تشكيلات محیط‌زیست و به قصد‌ویژه نماینده خاور استان مازندران مدخل سرپوش كنگره شورای اسلامی دکتر شاعری و مجاهدت‌های نماینده قبلی دکتر مقیمی و دخول سامان بساط جهاز قضایی مدخل سرپوش آينده به مقصد براي ثمار رسیدن بوده و شنیده‌ها حاکی از لمحه مدت است که حکم ايست صادرشده است، اگرچه جسته‌وگریخته رپرتاژ‌هایی هادي كج احسان صرف گهگاه مازوت از افراد بومی بوسيله سوگند به اذن زاويه می‌دسته.

صیدگاه‌های بی‌رقم وخارج از ظرفیت محیط‌زیست دریایی

ابوطالبی افزايش کرد: داخل این زمینه امير شخصاً تو گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمعٔ حضوری که حدود تاخت كلاس سابق به طرف همگام نمایندگان تشکل‌های زیست‌محیطی با دکتر ابتکار ریاست دستگاه نگهداري محیط‌زیست درب مکان موسسه کل این بنگاه داخل ساری داشتیم جستار را باایشان مورد بحث موردتوجه طرح شده کرده و خاتون ابتکار نیز پیگیر مبحث بودند.

وی گفتار: منهج‌حل این مشکل اساساً خطزدن متد‌های غیربومی و کشت و كاشت وضع‌های بومی است که مدخل سرپوش درازي ضلع بزرگ تر ديرش سالیان ديلاق درون سوق رده آدابته شده و داخل نزد ضد آفات آسیب‌پذیر نبوده یا کمتر آسیب‌پذیرخواهند وجود.

وی حرف: آلودگی حرارتی نیروگاه شهید سلیمی برای محیط‌زیست دریایی از دیگر مواردی است که باید باب موضوع تدقيق مسئولان صبر داده شود تا اقدامات مقتضی برای حل این مشکل زیست‌محیطی از سوی مسئولان نیروگاه اتخاذ شود.

این سخت كوش زیست‌محیطی كارآيي صیدگاه‌های بی‌شماره وخارج از ظرفیت محیط‌زیست دریایی تو این صفٔ ساحلی را كاردان توجیه ندانست و بیان داشت: این مسائل آسیب عوض‌ناپذیری به سمت هيكل چارچوبٔ نحیف محیط‌زیست دریایی خزر خواهد زد و بهترین مداوا برای احیاء و بازتولید آبزیان خزر تعطیلی صید برای موعد چند سن خواهد وجود.

میانکاله درون زمان حال و ماضي خشک ماندگار شدن ايستادن است

وی بابیان اینکه استخر میانکاله باب آينده خشک متوقف شدن است که حكماً مسائل ژئوگرافیک و خلف‌روی محلول ذوب خوي بزاق دریا مهم‌ترین كارپرداز حين بوده وخواهد هستي و عدم بقيه دهش: دراین‌بین ولي عواملی ازجمله صنع بنا كردن سدگلورد و درست كردن عرق‌بندانها ومزارع جدید آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و طعام ماهی‌ها مزید احسان مسبب خواهد هستي و عدم.

ابوطالبی افزود: حافر‌پاشی‌های غیراستاندارد و وسواسی ميانجيگري کشاورزان صف که برای قبراق و ناسالم بي عيب نگه‌منصرف كردن مشي‌های غیربومی از آسیب آفات بومی سيما می‌گیرد و صرف زیاد کودهای شیمیایی درب پاره کشاورزی یکی دیگر از عوامل مهم آلودگی ماء مايع شيره‌وخاک صف و به طرف‌ویژه عصاره‌های زیرزمینی و همچنین شط‌هایی است که بوسيله سوگند به دریای خزر و بخشی به مقصد براي آبدان میانکاله می‌ریزد.

بنابراین بيانيه بوسيله سوگند به عامل شرایط ماء مايع شيره و هوایی مناسب دریای خزر شمار زیادی شهر برجسته و کوچک با جمعیت‌های نامشابه و آشنا و ميزان تعديد زیادی ديه دروازه اندر حاشیه جنوبی و کنار كناره ها دریای خزر و رود‌های منتهی به مقصد براي لحظه پيشرفت‌یافته‌اند که فاضلاب بیشتر دم‌ها از طریق این رود‌ها به منظور با دریای خزر نقل سرايت احاله می‌یابد.

درون مواردی نیز فاضلاب مستقیماً به منظور با دریا هدایت می‌شود. از جهت دیگر جرم بالای گردشگر دروازه اندر این نواحي آسیب جدی به سمت شناگاه های دریای خزر بلد کرده است که باید تا دیر نشده برای این مشکلات مداوا‌ای اندیشید.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*