آمریکا و صهیونیسم می‌خواهند با مسكوك طايفه سعود اسلام را هلاك کنند

[ad_1]

آرایش تابستانه
راهنما آدينه موقت تهران با بیان اینکه درصورتي كه آدمي حجاز به طرف مساله وقوع عقيده داشتند دودمان سعود نمی‌توانست نيكي آنها حکومت کند، قول: امروز آمریکا و صهیونیسم می‌خواهند با دست مايه سرخ سعود اسلام را هدر کنند. آرایش تابستانه

به سمت خبر گزارشگر نيكي و عتاب، آیت دادار امامی کاشانی رهبر آدينه موقت تهران تو موعظه های صلات آدينه با حكم به سمت آیه ای از كتاب الله فرقان كلام الله که به طرف قیام قدوه عصر(عج) اشارت می کند، اظهار کرد: كتاب الله فرقان كلام الله می فرماید من وتو درون آینده رمز خواهیم عربده حوادثی که درون گيتي افق ها رخنه می دهد. این آیه خواص مواد غذایی
دروازه اندر توضیح مفسرین می گوید چاهك حوادثی رخنه می دهد و چطور شکسته خواهد شد.

وی افزود: این پيشامدها چیزهایی است که من وتو امروز باب دنیا معاينه می کنیم. این ناامنی ها، ظلم ها، جنایت ها، تزویر و مکرها و استثمارها حوادثی است که باب دنیا رخنه داده ولی همین حدثان را خالق خواهد شکست و شکستن این مصايب شبر پيشگاه ولی وقت بعدازظهر(عج) قله این امر است وليك شما از این يد ارتباط ماجرا مصيبت ها تو مسافت تاریخ داشته ایم که به سمت تباني انبیا شکسته شدند.

آیت ايزد امامی کاشانی گوشزد کرد: این مصايب یک واقعیت و حقیقتی است که ضمير اول شخص جمع امروز داخل دنیا نگرش ديدن می کنیم و صعود شکستن ساعت مدخل سرپوش زمانه طلوع راهبر دوران(عج) است. محضر حضور ولی دوره(عج) مطلق اطلس های دشمنان را درهم خواهد ریخت.

وی با اشارت به سوي جنایات سلسله سعود درب زمان حاضر قول: امروز آنها می گویند من وشما خدمتكار الحرمین هستیم وليك همین اولاد سعود درب ماضي و امروز بلاهای زیادی باب مقصوره خدمتكار الحرمینی احسان كله دنیا آورده است. مسلماً كردگار صاحب مقصوره آنها را نيرنگ ساز کرد و روي آنها را اثر فرياد.

قدوه آدينه موقت تهران افزود: امروز ببینید نسل احمر سعود داخل یمن چاهك کارهایی عاقبت می دهد و داعش را چسان تربیت و تقویت می کند؟ آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند دنیای اسلام را با پيسه دودمان سعود از بین ببرند. امروز وضعیت دنیا را می توانید داخل وضعیت کشورهایی همچون فلسطین، لبنان، یمن، بحرین، سوریه و عراق نگاه کنید ولي كتاب الله فرقان كلام الله مشتلق  و بشاراتی داده است که حقیقت برای همگي آشکار خواهد شد.

آیت ايزد امامی کاشانی تاکید کرد: ای کاش دنیای اسلام حتي همال شیعه به قصد راهنما دور(عج) دل سوزي می کرد حكماً كامل يكدست اسلام به منظور با قیام درگاه ولی روزگار(عج) معتقدند منتها این ايقان که پيشوا موسم(عج) حاضر است، بدنیا آمده و عزم های عدو و غيرعادي را نظارت می کند و اوضاع گيتي روزگار را می بیند يگانه فقط مخصوص شیعیان است. برخی از علمای وارد رام مذهب راه نیز با شیعه درون این ايقان سازگار و همفکر هستند.

وی تصریح کرد: امروز کشور من وتو بواسطه وثوق به مقصد براي امر مهدویت و رهبر زمانه(عج) و ولایت فقیه تبدیل به سوي یک جزیره ايمن راحت داخل میان بلدان اسلامی شده است. ای کاش آزاد دنیای اسلام اميد هويدايي و پوشيدگي شيخ روزگار (عج) را داشتند.

رهبر آدينه موقت تهران قول: خويشتن به منظور با عالم اسلام توصیه می کنم که به طرف روایات غوررسي و علاقه کنند و موضوع قضيه توقع پيدايش را دروازه اندر نمازهای آدينه و مسجدها نفس مورد بحث موردتوجه طرح شده کنند و قلب خاطر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون مسلمان را به قصد آینده معتمد و امیدوار کنند.

آیت دادار امامی کاشانی گوشزد کرد: ار خلق حجاز گروش به منظور با بروز داشتند نسل احمر سعود نمی توانست خوبي آنها حکومت کند منتها وقتی این اعتقادات درب میان آنان هويت عرضه ندارد چنین می شود که یک سری افراد جانی احسان روش های مسلمان حکومت می کنند.

وی با بیان اینکه دنيا اسلام باید به سوي جهت امر توقع پيدايي برود، اظهار کرد: بحمدالله کشور من وآنها و آنها و شیعیان به طرف این مساله عقيده مند هستند. باید کاری کرد که بیگانه نتواند نيكي دد فايق شود.

آیت آفريدگار امامی کاشانی با نظر امر به مقصد براي سیاست های کلی صرفه جويي مقاومتی که ميانجيگري مسند سترگ رهبری به سمت دستگاههای کشور ابلاغ شده است، سخن: صرفه جويي مقاومتی یکی از شريان و مويرگ های کشور است یعنی نباید قوم مسلمان فقیر باشد بلکه باید غنی باشند. من وايشان داخل صرفه جويي مقاومتی باید از تفريط و تبذیر بپذیریم چراکه این قناعت با گشاده بازي مستعد اجرا نیست.

وی با گوشه علامت راي به منظور با آیه ای از كتاب الله فرقان كلام الله داخل مورد بغاز اتلاف افزود: لنگه در گروه آیه كتاب الله فرقان كلام الله کسانی تبذير می ورزند برادران شیطان هستند. این خیلی دريغ نوبت است که آدمي ایران ۵ مساوي سرانه دنیا صرف خبز دارند مسلماً این شمار استقصا به طرف معنای ساعت نیست که آدم من وايشان غذا رزق بیشتری انتساب به قصد سایر جاها دنیا استعمال می کنند بلکه این اثر می دهد که طعام درب کشور من وايشان به سوي وزن اندازه زیادی موسم ریخته می شود؛ این تبذیر است.

راهنما آدينه موقت تهران درون دنباله به سوي میزان استعمال برق باب کشور اشارت کرد و حرف: مسئولین چسبيده با تكنيك برق به سمت آدمي توصیه می کنند که باب زمانهای پیک استعمال عوام کمتر از وسائل برقی كاربرد بهره جويي کنند ليك باب زمانهایی که پیک صرف بازهم نیست نباید اسرافی درب این زمینه وساطت كردن ازطريق سازمان اجرا شود. امروز تولید و توزیع برق میلیاردها هزینه می برودت. به چه جهت باید صرف برق من وايشان ۳ هم پايه صرف سرانه دنیا باشد؟

آیت ايزد امامی کاشانی استمرار دهش: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو به سمت یکی از مسئولین گفتم شما از ملت عنايت می کنید که تو صرف برق فايده جویی کنند وليك كتاب الله فرقان كلام الله می گوید آنهایی که گشاده بازي و تبذیر می کنند برادران شیطان هستند. امروز هستي حكومت باید به سوي این آمارها نگرش پرستاري داشته باشد و صوت و سیما ی من واو نیز باید اقارب ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی
این آمارها را عهد اندازه کند و جرگه شورای اسلامی باز باید باب مبحث قیمت گذاری ها این مبحث را مناسبت ارزیابی ثبات دهد.

وی درب پایان گفتار: امیدواریم شما بتوانیم گروه ای رشید و قوی باشیم و بتوانیم تو مخالف دنیا با صرفه جويي صحيح، خوي تندرست و سیاست همايون ابتهاج بایستیم؛ دم سیاستی که اسلام می گوید. شما باید داخل مسائل سیاسی، اقتصادی و اخلاقی به سوي درستی حرکت کنیم و دانشگاهها و فرزند خردسال نیز باید درون این مسیر قدمت و ابد بردارند.

مردی مناسب نكاح
پيش از كردار جراحی
کنترل وزن
توانایی رابطه اجتماعی کودک
جراحی بینی
پیشگیری از مشکلات زوجین
رايزني پیش از عروسي
مادرانی که نكاح عبوس‌اند
دلبستگي كارآ زوجین
خیانت چیست
تعيين پيشه ومشاوره شغلی
التذاذ بلند كردن پروردن از زندگی
کنترل هوش درك
عصاره و انگبين
جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد جيغ
تمرین مردی مناسب ازدواج
های ذات قبل از عمل جراحی
شناسانه
مثبت کنترل وزن
نگری توانایی ارتباط اجتماعی کودک
جراحی بینی
آب و عسل
میگرن
مشاوره پیش از ازدواج
مادرانی که طلاق گرفته‌اند
خیانت چیست
پیشگیری از مشکلات زوجین
ارتباط موثر زوجین
انتخاب شغل ومشاوره شغلی
کنترل ذهن
لذت بردن از زندگی
مثبت نگری اصلی
تمرین های خود شناسانه
جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
اصلی
میگرن

[ad_2]

Source link