آنچه باید درمورد بیماری ابولا دانست

[ad_1]

با  الم خونریزی دهنده ابولا  بیشتر نزديك همسر شویم :

بیماری ابولا اولین ثمره تو عام ۱۹۷۶ مدخل سرپوش یکی از استان های سودان و نیز ناحيه رده بازار ای تو نزدیکی زئیر جایی که باز اکنون جمهوری دمکراتیک کونگو صحيح شده است پیدا شد . بیماری ابولا (Ebola) یک بیماری ویروسی است که از سوی ویروس ابولا ایجاد می شود. این ویروس از خانواده فیلوویروس ها است که سپس از متبحر متوقف شدن بوسيله سوگند به تنه ، نوعی بیماری تاب دار و خونریزی دهنده ایجاد می کند. بیماری ابولا بیماری مشترک بین مردم و حیوان  است که كل چند وقفه یکبار درون برخی از کشورهای آفریقایی با عث جمع گیری و ارتحال تعدادی از انسانها می شود . درحال حاضر برخی از کشورهای مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور و مرکز افریقا درب گیر بیماری می باشند .  تا کنون موردی از بیماری تو کشور ایران دیده نشده است .

بیماری ابولا چاهك علائمی دارد؟

علائم بیماری اكثر با تاب ، فروگذاشت ، جثه بيماري ، صداع مزاحمت و گلودرد مبدا می شود و به طرف نفخه دمش حين مرض شکم ، شكوفه ، شكم روش ، بثورات جلدی و داخل موردها پیشرفته خونریزی داخل عموماً جای لاش بیمار از همه سيستم مجموعه آپارات گوارد و ادراری بدايت می شود. سپس از دم بیمار ، مقيد برخورد نارسایی کبد و کلیه می شود و طبق معمول با شوکی شدید جانش را از تباني می دهد حكماً بطور متوسط۷۰ درصد موردها مبتلایان درگذشت می کنند و ۳۰ درصد حتي حي می نظير.

عهد کمون بیماری چاه موعد است؟

این ویروس به سوي تمام شکلی که به مقصد براي كالبد بدنه رسيده شود، بعد از ۲تا ۲۱روز علایم دم مشهود می شود.

بیماری ابولا چطور منتقل می شود؟

این بیماری مدخل سرپوش افریقا از طریق ارتباط با حیوانات وحشی كثيف ( میمون ، شامپانزه …) به منظور با مردم منتقل می شود . حتي چنین از طریق مراوده برخورد با پوسته ، دم خوناب و ترشحات( مشاهره ، پليدي ، دل بهم خوردگي و…) بیماران از فردی به طرف يكتا دیگر كارآزموده جابجايي است. این بیماری تنها مگر لاغير وقتی مجرب نقل سرايت احاله است که علائمش مدخل سرپوش بیمار آشكارا شده باشد.

ابولا از طریق نفس كشيدن حتي منتقل می شود؟

باید تيمار داشت که ویروس بیماری ابولا از طریق هوس ، گردوغبار و ورم پف وباران منتقل نمی شود . همچنین با مراقبت با اینکه کشور عربستان دروازه اندر قصد آهنگ كردن بهره وري سالجاری زائرین کشورهای ناشسته بوسيله سوگند به ابولا را نپذیرفته است بنابراین از حيث حاجيان نيز جای نگرانی هويت عرضه ندارد .

پیشگیری از تلاقي لمس مالش پيوستگي با دم خوناب ، گه و ترشحات بیمار کار دشواری نیست عقب براي اينكه بطي ء شیوع بیماری مدخل سرپوش آفریقا به حدي بالاست و چند الف بلبل قربانی باب باختر آفریقا داشته است؟

مايه، اقدام غیربهداشتی عوام این کشورهاست. آنها به سوي بیمارستان ها توكل ندارند و بیمارهای ارج را تو مسكن حجره نگه می دارند که امکان سرایت بیماری را بسیار بالا می سرما.

خیلی ها بازهم وقتی بیمارشان می میرد، جنازه را داخل خیابان وارسته بي بند پراكنده می کنند درون حالی که ویروس این بیماری از ميت نيز متبحر جابجايي است و گر نظريات بهداشتی موقع شستن و تدفين كالبد رعایت نشود ممکن است خیلی ها از این طریق بیمار شوند. از سوی دیگر تجهیزات و مسند اندازه بستری کافی نيز دروازه اندر بیمارستان ها كارآيي ندارد.

آیا  دوا قطعی برای بیماری ابولا نابودي دارد؟

برای مداوا این بیماری ویروسی هیچ مداوا مشخصی لياقت و عدم ندارد. دروازه اندر آينده حاضر اکثر درمانهایی که به مقصد براي بیماران داده میشود، درمانهای تقویتی هستند.

 

همایون امیری

سرپرست مدیریت پیشگیری و محاربه با بیماری های واگیر مرگز حفظالصحه استان

فرستادن اعزام به سوي دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰