آنچه كه باید داخل موقعيت الم خونریزی دهنده كریمه كنگو بدانیم

[ad_1]

گزارش ها قضايا > داستان ها لغت نامه شفا > بیماریهای واگیر دار > آنچه كه باید دروازه اندر مناسبت الم خونریزی دهنده كریمه كنگو بدانیم
به سمت رپرتاژ روابط عمومی كمك هم دستي حفظالصحه دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شاهزاده اهواز، دکتر شکراله سلمان فرزند مطلع و تازه كار بیماریهای عفونی و گرمسیری و مواسات سلامت دانشگاه دانش ها پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز، قول: الم کریمه کنگو بیماری ویروسی سخت مهلك تاب دار و خونریزی دهنده ای است که برای اولین مره مدخل سرپوش ۱۹۴۴ دروازه اندر کریمه اوکرائین شناسایی شد. مدخل سرپوش سنه پايه ۱۹۶۹ آشكارا شد مزدور بااثر بیماری با علائم الم خونریزی دهنده که درب کنگو شناسایی شده حيات با كارگزار کریمه یکی است و شهرت اسم الم خونریزی دهنده کریمه کنگو ، یا Crime Congo Hemorrhagic Fever  ویا بوسيله سوگند به تلخيص CCHFنيكوكاري دم گذاشته شد.

 

شناسایی كارپرداز بیماری 

سلمان مولود تصریح کرد: نماينده مامور این بیماری، ویروسی از طايفه آربوویروس، خانواده بونیاویریده، قسم نایروویروس که تحت نام آدرس ویروس های حبل پایان Arthropod-borne virusبوده که شایع ترین راوي ها، کنه هیولوما است. استواري این ویروس تو مساوي گرمي کم است و مدخل سرپوش دمایC˚۵۶به سوي موعد ۳۰ دقیقه از بین می جگرپاره. بنابراین پختن لحم و یا پاستوریزه کردن شیر انگيزه از بین جارو كردن ویروس می شود، ضمنا ویروس می تواند تو دم خوناب به سوي موعد ۱۰ وقت و شب باب دمایC ˚۴۰توانايي کند.

 

وی افزود: مخزن ها انباره ها ویروس دروازه اندر طبیعت کنه ها به سمت مورد بغاز کنه هیالوما و بقر، گوسفند، بز، اشتر، شترمرغ و ارنب می باشند.

 

شیوع فصلی بیماری

هم دستي حفظالصحه دانشگاه امتداد معدلت: مدخل سرپوش فصول خونگرم دوازده ماه) یعنی ازمیانه زمان بهاران تا اواسط پاییز که بیشترین گمان ترديد برابر کنه های مورخ درون طبیعت نيستي دارد، پرخطر ترین روزگار واحد زمان ( روز برای ابتلا به مقصد براي CCHFمی باشد.

 

افراد تو اعراض كننده بيم

سلمان فرزند تصریح کرد: کسانی که با تور سروکار دارند، بیشتر تو روي گردان ابتلا به سمت این بیماری هستند. همچنین مشاغلی همال کارگران کشتارگاه، قصابان، کشاورزان، چوپانان و دامداران به سوي ترتیب بیشتراز دیگر صف های شغلی گروه دروازه اندر اعراض كننده مخافت هستند. 

 

نقل سرايت احاله بیماری

این آلت هیئت علمی دانشگاه افزود: کنه های ناپاك، نژنگ چهارپا های بیماری که ویروس را دفع میکنند، پرندگان و پستاندارانی همال موش و ماکیان که بدون علائم اند و بیمارانی که تو موسم دفع ویروس سكون دارند، از يكسره عبارت زمره مهمترین مخزن ها انباره ها ویروس CCHFمی باشند. 

 

شاهراه های سرایت بیماری به سمت آدمي و علائم:

وی استمرار عربده: مراوده برخورد مستقیم با دواب كثيف و ترشحات حين، تلاقي لمس مالش پيوستگي مستقیم با انس چرك آلود و ترشحات حين، تلاقي لمس مالش پيوستگي با کنه های تلخ راوي ویروس بیماری، رابطه با توليد های خام عاقبت از بند پليد با تأکید نيكي لحم شيله، از برجسته معبر های جابجايي این بیماری به سمت آدم است.

 

رئیس مرکز حفظالصحه استان خوزستان درب بقيه به سوي علائم این بیماری ايما کرد و سخن: علائم بیماری محتوي صداع مزاحمت شدید، تاب، تشنج، سوز عضلانی، خصوصاً درب ناحیه خارج آنسو اولاد و پاها، گیجی، رنج و سفتی عنق، سوزش و قرمزی رويت و خونریزی می باشد.

 

توصیه ها برای جلوگیری از بیماری

سلمان فرزند دروازه اندر پایان برای پیشگیری از ابتلا به سوي این بیماری نکات زیر را برشمرد:

• پرهیز از خرید لحم آل از قصابی های غیر استعاره و كاسب دوره گرد و مغازه دار

• نگهداری لحم تازه حار، كمينه به مقصد براي موعد ۱۲ وقت دروازه اندر دمای ۴ ميزان جايگاه برای طی استقراريافتن جمود نعشی و تولید اسید لاکتیک و از بین جارو كردن ویروس مدخل سرپوش رخ هستي نفس، این مجال باید برای ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی از قبیل ريه، كليه و… خيز مقابل است.

• دوري از کشتار دواب دروازه اندر خانه ها، گذرگاهها و مکان های عمومی.

• پرهیز جدی از نگهداری تله به قصد فقره گوسفند و بز دروازه اندر خانه ها به قصد دلیل ظن آلودگی با ویروس و کنه های مورخ لحظه.

• عمل به سمت حافر پاشی پريشان تله ها و جایگاه نگهداری دم ها مدخل سرپوش تمامی دانشپايه طول عمر به منظور با فقره باب موسم صميمي و بارد.

• امتناع از تلاقي لمس مالش پيوستگي بی موقعيت با جایگاه و خويش جال ها درصورت سياحت به قصد نواحي روستایی.

• پوشیدن ملبوس کار کامل و یکسره و بهره وري از کلاه، ماسک، دستکش، چکمه و كاربرد بهره جويي از عینک، برای جلوگیری از گزش کنه ها و رسيد ساعت ها به سوي اندرون كسوت و همچنین برای جلوگیری از ملاقات رفتار با ترشحات تور چرك، برای کارگران کشتارگاه ضروری می باشد.

ايفاد به مقصد براي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*