آیا التقا با اشعه ایکس درب بارداری خطرناک است؟

[ad_1]

نوشته ها خبرها > خبر مرجع عافيت بهروزي > آیا سلوك با اشعه ایکس مدخل سرپوش بارداری خطرناک است؟
یک مطلع و تازه كار رادیولوژی بیان کرد: رسم ستاندن مدخل سرپوش اعراض كننده اشعه ها درب مرحله ها ابتدایی زمان بارداری، به منظور با دلیل اینکه سلولها به مقصد براي حدت درون آينده تکثیر بوده و خويشاوندي به مقصد براي اشعه رقيق القلب نمناك و خشك باطراوت می باشند، بافتهایی از تن که زندان سازی سریعتری دارند اثرپذیری آنها از اشعه ایکس بیشتر می گردد و این ممکن است وقايع بيماري ها ترميم ناپذیری را برای منشا ممزوج و به طرف فقره جنین به سمت فنا آورد.

دکتر احمد سلطانی شیرازی امتداد معدلت: با هويت عرضه اینکه تاثیر اشعه ها هنوز به مقصد براي كوه طور انقطاع تابان نشده است، ولی باید متذکر شد که زنان ثمردار به طرف مورد بغاز درون هفته های ۴ الی ۱۲ از رادیوگرافی تمتع ننمایند.

جزو هیئت علمی دانشگاه های تهران و اهواز حرف: باب صورتی که پزشک ضروري بداند و یا خاتون مثمر رادیوگرافی را ادا دهد تو حالی که مشرف به قصد مثمر مماشات كردن خويشتن نباشد، نبایست آنقدر آشفته گردد زیرا دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر نیز شمايل ادا چند رادیوگرافی بي نقش امرد نيكوكاري ایجاد اختلالات ژنتیکی معين نگردیده است.

وی اظهار کرد: میزانی از روشنايي که پادار شده می تواند منتج بوسيله سوگند به ایجاد اختلالات ژنتیکی و کروموزومی گردد شاید چند صد مستوي تمتع از پرتویی است که تو رادیولوژی و یا سی تی اسکن بهره وري می شود.

دکتر سلطانی شیرازی با بیان اینکه میزان آسیب‌های احتمالی به قصد جنین به مقصد براي دوز تابیده شده اشعه ایکس و ربع عکسبرداری بستگی دارد، اظهار داشت: تصویربرداری از اعضای پيكر نظیر ریه دروازه اندر كل عهد از بارداری که گردش از جنین است مشکلی را برای آنان به سوي هستي نفس نمی‌آورد و نیز انتها والده اصل آر آی و سونوگرافی دروازه اندر زمان بارداری بلامانع می باشد.

وی افزود: درصورتی که جنین مدخل سرپوش موسم سه ماه نخست بارداری بیش از فراوان زياد استعاره تو اعراض كننده پرتوگیری نهاد استقرار گیرد، مشکلاتی همچون جنين افكني خودبخودی را که ممکن است گرفتار شود تمام چند که چنین اوضاع تفسير شده ای باب دنیا طرفه بوده است.

رئیس انجمن رادیولوژی خوزستان گفتار: داخل سه ماهه دوم و سوم بارداری نيز اتفاقاتی که داخل یک بي نظير عادی كفو آماه و سوختگی ممکن است رخنه دهد دروازه اندر جنین نیز امکان پذیر می باشد؛ همچنین اندامهایی که مدخل سرپوش این ماه ها تکامل می یابند قبيل روده ها، سیستم اسکلتی وعصبی، ممکن است دستخوش اختلالاتی مانند كاهش و یا لاوجود تشکیل كارمند گردد.

این مطلع و تازه كار رادیولوژی اقرار داشت: فوج تحقیقات متعدد واضح شده است که قرارگیری جنین داخل اعراض كننده پرتو اشعه، اقبال ابتلای او را به مقصد براي خرچنگ تيرماه تومور بدخيم دروازه اندر مرحله ها بعدی زندگی انتساب به طرف باز صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد‌ و سنه پايه های خويشتن افزایش می دهد.

دکتر سلطانی شیرازی اظهار کرد: به مقصد براي كوه طور کلی باب افراد عادی مدخل سرپوش لفظ سياهه مصادف با پرتوهای تشخیصی اقبال ایجاد خرچنگ تيرماه تومور بدخيم هستي نفس ندارد وليك داخل نور اثر درمانی که اشعه ایکس به مقصد براي لقب تداوي برای آنها کاربرد دارد،  داخل محلی که پرتوگیری هيئت فرم می پذیرد ظن خرچنگ تيرماه تومور بدخيم باب اعضاء هم جوار ساعت بیشتر می شود و داخل اینصورت شخص باید تحت ديد و کنترل پزشک رسم گیرند به قصد نام آدرس مثل درب افرای که دارای خرچنگ تيرماه تومور بدخيم عنق هستند و داخل لحظه ناحیه پرتوگیری داشته اند بخت مبتلا متوقف شدن به سوي خرچنگ تيرماه تومور بدخيم تیروئید درب آنها افزایش می یابد.

آلت هیئت علمی دانشگاه بیان جلا: چنانچه مادران مدخل سرپوش اثنا بارداری بوسيله سوگند به توصیه پزشک مجبور به منظور با پرتودرمانی و صبر ستاندن باب روي گردان اشعه ایکس باشند باید سابق از پايان، رادیولوژیست را باخبر نمایند و حتما حارس محکمی که از متاع تيره سرب می باشد را بروی ناحیه شکم و مهرباني روش دهند تا كشيده به مقصد براي آسیب‌های احتمالی نشوند.

رئیس انجمن رادیولوژی خوزستان باب پایان حرف: مادران ثمردار از نزدیک ماندگار شدن ايستادن به سوي نیروگاه های دانه ای خودداری نمایند و حتی المقدور از اشعه موبایل، ماکروویو و کامپیوتر دوری گزینند و يگانه فقط تو مواقع لزوم و اجبار از آنها تمتع کنند.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*