آیا شامپوی شما تاب پاک‌کنندگی خويشتن را از رابطه تسلط داده است؟

دیدگاهتان را بنویسید

*