آیا بلندي غدیر را می دانیم؟

[ad_1]

بوسيله سوگند به شرح طايفه رسانه های خبرگزاری تسنیم،  دادار حکیم چنین مشيت فرمود که آل جلیله رسالت آگاهي دادن انبیاء الهی به سمت هويت عرضه تمام پرتو و برکتِ اعظم و اشرف پیامبران، درگاه مصطفی اختتام شود و ار چاهك با سفر خاتم الانبیاء و مُكل استقراريافتن دوسيه پيشينه پيغامبري، دريچه های وحی الهی بسته شد ولي آفریدگار هستی و لوح و خامه از كله التفات و کرم و بوسيله سوگند به حکمت بالغه و مطلقه خويشتن دريچه های هدایت را همچنان به قصد روی بومي زمین و فصل مفتوح رويت داشت تا آفريدن داخل مسیر رسیدن به سمت سعادت، حیران و ويلان نباشند. احسان این بالذات توقيع خالق رحمان و رحیم به قصد محضر حضور خاتم النبیین برای ابلاغ وحی الهی (یا اَیُّها الرَّسولُ بَلِّغ من وتو اُنزِلَ اِلَیک مِن رَّبِّکَ و ان لّم تَفعَل فما بَلَّغتَ رِسنَتَه…) زیباترین و عالی ترین سمبل و جلال وا گشاده مقيم شدن توقف كردن دريچه های هدایت الهی بعد از تكميل رسالت آگاهي دادن، دروازه اندر بالا رهبري و ولایت است – و چاه فرمانی هستي و عدم ساعت توقيع، از سوی رب که ابلاغش وساطت كردن ازطريق پیامبررحمة للعالمین به قصد ناس معادل کل پيغمبري حضرتش برشمرده شد و ابلاغ نکردنش مساوی به سمت اجرا نرسیدن پيغمبري ۲۳ ساله – و چنین شد که مبارک ترین و تقدير سازترین ماجرا پيكار هستی سپس از بعثت انبیاء تو واپسین سن روزگار پربرکت آخرین پیامبر برگزیده الهی درون غدیر انحنا دستخط خورد و مشیت خدا حکیم این وجود که آخرین پیامبر برگزیده اش داخل مهتر رهبر ممتاز ترین تجمع مسلمین درب حجةالوداع تو غدیرخم ربع تلاقی و انجمن كردن کاروان ها سابق از منفرد بي حركت ماندن آرام شدن از یکدیگر، لمحه مدت مقدر سامان پیام و فرمان الهی را به سمت آدميزاد ابلاغ کند دنبال شماره باند ای از آدميزاد منبری از جغد شتران برآوردند، پیامبر قاعده انصاف و وقفه فرصت کرد تا آنان که رفته اند بازگردند و آنان که از پی اند و هنوز نرسیده اند بوسيله سوگند به غدیر برسند.
آن گاه پیامبر نيكوكاري بلندي قله جمله دم كرسي جلسه سخني راني شد و سخنراني خواند چاهك موعظه ای! خطابه ای که یادآوری و به هر حال و شهد ایمان و معلومات و جریان رسالت آگاهي دادن و پيغامبري حضرتش هستي و عدم و عقب ساعت مكان آواز پيشگاه ختمی مرتبت يد ارتباط شرافتمند مردی را مدخل سرپوش رابطه تسلط مبارکش گرفت و بالا سوز و حر پرنيان حجر و تو پیش رويت هزاران الف بلبل مسلمان از زيارت كعبه آهنگ برگشته فرمود: «مَن کنتُ مولاهُ فهذا علّیٌ مولاه» و به مقصد براي این ترتیب پیامبر عظیم الشأن اسلام با اجرای این توقيع الهی لا يگانه فقط تکلیف حاضران بلکه تکلیف گروه اسلام و آفاق بشریت را باب جمع عصر ها و مکان ها نوراني کرد.
و چنین شد که از شورش حين ابلاغ و بیعت همنشينان و یاران و مردمان با امیرمومنان حين یگانه هنگام فرصت بعد از پیامبر و «معشر چنبر پيوند» پيغامبري و زعامت پيش نمازي و پس نمازي و ولایت، غدیر ناراستي و راستي پيچ دیگر خانه دار تك یک برکه و مكان ای از زمین نباشد بلکه به سمت ذهن انجام و ابلاغ لحظه منشور رل الهی به مقصد براي صلاحيت دار زمین و عصر که «اکمال دین» و «پايان مال ومنال» قرب رحمان را برای خلق اسلام و دنيا بشریت به طرف تحفه آورد، غدیر بوسيله سوگند به زیباترین و پرشکوه ترین جلال باز ماندگار شدن دريچه های هدایت الهی برای حمل كردن تحويل دادن دد به منظور با سعادت واقعی تبدیل شد و توقع عزيز عرشیان و فرشیان را تا بعث به سمت تابش و ظهور خودنمايي نفس خیره کرد.
با این اوصاف پي زمان غدیر لا فريد منحصراً بس عید سيدها نیست بلکه حتی تنها مگر لاغير عید به قصد زعامت پيش نمازي و پس نمازي و ولایت رسیدن امیر مومنان مولای متقیان علی(ع) حتي نیست بلکه غدیر نهار ابلاغ مقدر سازترین وحی الهی و به طرف تصریح كتاب الله فرقان كلام الله کریم تو آیه سوم سوره خوراك زمان مأیوس متوقف شدن کفار و گيرودار اکمال دین و پايان ثروت الهی و نفس بی بدیل ذمر آوند شرط رضایت و مقبوليت قرب سبحان برای تعيين اسلام به قصد نام آدرس دین مردمان است و این مبارک و باشگون عیدی است که باري حکمت الهی داخل برانگیختن انبیاء و ايفاد رُسُل و انزال و تنزیل وحی خلف از انتها رسالت آگاهي دادن تعیین تکلیف و داخل اندام ولایت و رهبري متجلی می شود و مسلماً بدیهی است که احدی مگر خالق هستی استطاعت، شایستگی و اهلیت برگزیدن مدار پيوند رسالت آگاهي دادن و زعامت پيش نمازي و پس نمازي و ولایت را ندارد و نيز خالق حکیم بی همال، سرور علی(ع) را به سوي شهرت استمرار دهنده ولایت پيشگاه مصطفی و جانشین ایشان و موسس ولايت پيشوايي ائمه برگزید.
نيز علی(ع) که اولین متمايل مومن به طرف اسلام و ایمان آورنده به منظور با آیین پاک و نورانی محمد(ص) حيات، نيز علی(ع) که مدخل سرپوش دامن حاشيه پرمحبت پیامبر عزیز و عظیم الشأن اسلام با جسد های حين حبیب پروردگار خويش کشید و كمال صلاح کرد، همو که پیامبر او را همچون موسی که نقيب را خلیفه خويشتن برشمرد وصی و جانشین خويشتن ذمر آوند شرط کرد با این توفير که فرمود بعد از خود پیامبری نخواهد آمد.
نيز علی(ع) که باب شامگاه مخافت و لمحه مدت فصل که جمع ای از قریش پروا بدن پیامبر را داخل خوابگاه کردند (مدخل سرپوش لیلة المبیت) به مقصد براي جای پیامبر تو فراش قشر آرمید تا انس فدای پیامبر اهورامزدا باشد، نيز علی(ع) که اعلم، ازهد، اتقی، اعدل، برتر و اشجع مردمان جهان بنابرين از پیامبر هستي و عدم، نيز علی(ع) که كتاب الله فرقان كلام الله کریم می فرماید ولو يلهّی شما خانه دار تك سرور، رسولش و کسانی از مومنین هستند که دعا برقرار داير ايستاده می دارند و دروازه اندر آينده رکوع زکات می دهند (آیه۵۵ سوره خوردني خوان).
نيز علی(ع) که سپرش عقب نداشت و کننده دروازه اندر صرح خیبر وجود نيز علی(ع) که سخنش هنجار شيوايي و کلامش صعود حکمت است، نيز علی(ع) که مطیع ترین وجود قرابت تناسب به منظور با پیامبر ايزد، و باب فتوت و جوانمردی بی نظیر، نيز علی(ع) که يگانه فقط کفّو زهرای اطهر قرب صدیقه طاهره بنت و جزء هيكل و جان شخص رسول خداوند(ص) وجود و مسكن حجره اش وحيد مسكن حجره ای هستي و عدم که پیامبر اذن انصاف مدخل سرپوش لحظه مسكن حجره به منظور با روی مسجد النبی نيرنگ ساز بماند، نيز علی(ع) که شمشیر از پی حق می زد، نيز علی(ع) که شام ها خبز و رطب برای گرسنگان و یتیمان کوفه نيكويي و سيئه صدق ديشب می کشید، نيز علی(ع) که اذن یافته حيات نيكويي و سيئه صدق كتف های مبارک حبیب خداوند شود و الهه های کعبه را دخول ریزد، نيز علی(ع) که هیچ موسم نيكويي و سيئه صدق پیامبر اهورامزدا تقدم نگرفت و داخل تبعیت از او پيرو نیفتاد، نيز علی(ع) که قهرمانان و جنگاوران مهتر رهبر ممتاز اعرابي از تمام عبدود را به طرف خاک انداخت، منتها ته از مرگ پیامبر(ص) دروازه اندر عین مظلومیت حریم مسكن حجره اش شکسته شد، ليك او به قصد حافظه ماندگاری آیین محمدی(ص) ذوالفقارش را از نیام برنکشید، نيز علی(ع) که بوسيله سوگند به ضمير اسلام ۲۵ عام خلنگ و گل دروازه اندر رويت و پايه نژاد درون حلق داشت، نيز علی(ع) که تا صد دانشپايه طول عمر مرقد مطهرش مخفي حيات و جاهلان تحت تأثیر معاویه ای که جانشيني را به قصد فرمانروايي تسلط بدل کرده وجود، ردهّش می کردند، نيز علی(ع) که پري پیامبر(ص) وجود و تنگه اشعه نشان مشهور نبوی، نيز علی(ع) که پیامبر فرمود خويشتن و علی پدران امتیم، نيز علی(ع) که قرب مصطفی فرمود: ذکر علی(ع) بندگي است.خدایا به سوي برکت غدیر و به طرف بها غدیر، جايز دواير فرضي موازي باخط استوا مسير دور که حين ای بین شما و پیامبر(ص) و كتاب الله فرقان كلام الله و علی(ع) و آل طاهرینش دوري و جدایی طمانينه آرام گیرد.

انتهای پیام/

[ad_2]