آیا می دانید تغذیه مناسب حدس ابتلا بوسيله سوگند به بیماری های قلبی را کاهش می دهد؟

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > خبر قاموس عافيت بهروزي > آیا می دانید تغذیه مناسب حدس ابتلا به سوي بیماری های قلبی را کاهش می دهد؟
برای منصرف كردن قلبی تندرست منحصراً بس کافیست توصیه های زیر را تو زندگی ارتكاب نمایید:

درون فصل خرید: خرید موادغذایی مناسب اولین ديرينگي سمت تغییر عادات ناصحيح و درست غذایی می باشد.

-به قصد ترکیبات و میزان کالری مونث غذایی خریداری شده دقت کنید. (ديد اتيكت انگ ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی)

-ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی تازه خریداری کنید و از خرید ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی کنسرو شده و غذاهای ساخته که طبق معمولً کالری بالا دارند پرهيز کنید.

-حصه بیشتری از خرید خويش را به قصد میوه و سبزی مختصه دهید.

-حتی الامکان از اقسام دهن ها به طرف میزان کم خریداری کنید.

-از اطوار پيه ها با دل سوزي به طرف حالات استعمال آنها خرید کنید (چربي مایع معمولی و پيه زیتون برای پز قوت و حرارت اجازه دادن و پيه مخصوص سرخ کردنی برای سرخ کردن مدخل سرپوش گرمي های بالا)

-پيه زیتون، دهن بذر رزبن و … نظير سایر دهن ها دارای انرژی بالا بوده و سمين کننده هستند اگرچه از سایر پيه ها خاصان بیشتری دارند ولی تو ارزش خرید و صرف آنها باید احتیاط بروز. 

-از خرید اشكال چاشني ها خصوصاً چاشني های پرچرب خودداری کنید.

-به قصد جای خرید اشكال شربت های گازدار و عصير حل میوه های صنعتی، دوغ کم نمک و بدون دندان و کفیر خریداری کنید.

-به مقصد براي جای خرید اقسام چیپس، پفک و سایر نقل و آجيل بی اهميت اعتبار، مقداری آجیل خام خریداری کنید.

-خرید اقسام شیرینی، کیک، شیرینی های نمشك قلم ای، شکلات و آبنبات را تحديدشده کنید.

-تو هيئت فرم تمایل به قصد خرید اطوار شیرینی بهتر است از اشكال شیرینی بدون نمشك قلم، کم روغن آلود و کم شیرین با سایز کوچک فايده ستاني و زيان کنید.

-خرید و استعمال شكر و شکررا کاهش دهید.

-به سمت جای نغن خوراك های فانتزی و لواش از اقسام خبز های سبوسدار خریداری نمائید.

-به منظور با جای ماکارونی های ميسر و مشكل بهتر است از اقسام سبوس دار و سبزیجات لمحه مدت خریداری کنید.

-از خرید لحم های دايره کرده و پرچرب خودداری کنید و ترجیحاً لحم لغم را درون دولت سرا فلك کرده تا اطمینان فايده کنید که چربی افزون ندارد.

-به مقصد براي جای اقسام لحم آل بهتر است از لحم ماهی، پرنده و ماکیان خریداری کنید.

-از خرید اطوار سوسیس، کالباس و همبرگرهای ساخته خودداری کنید.

-خرید امعاء و احشاء، هسته جوهر، لسان كلام و کله پاچه را به قصد دلیل منصرف كردن چربی زیاد محصور اندك کنید.

-حبوبات را باب اولویت خرید خويشتن صبر دهید.

-پرنده های بسته بندی، بهداشتی و بدون جلد خریداری کنید.

-شیر و لبنیات کم روغن دار خریداری کنید.

-از خرید اقسام پنیرهای مرغوب تر دلپذير، سرشير ای و پنیر پیتزا خودداری کنید.

-خرید بستنی را محصور اندك کنید و مدخل سرپوش رخ تمایل بستنی های شاق بي آلايش و پاستوریزه و بدون شکلات را گزينش کنید.

-باب خرید، سبزی ها و میوه های تازه را بگنجانید.

-مقدار و سایز میوه ها اهمیتی ندارند مثل وقتي جمع آنها شايستگي غذایی یکسانی دارند.

باب مقام بيت: مسكن حجره و خانواده بهترین ماوا ایجاد عادات تغذیه ای صحیح می باشد.

-از رسم های مناسب طباخي خوردني دربردارنده بخارپز، آبپز، تنوری و طباخي دروازه اندر غنج كاربرد بهره جويي نمائید.

-از تهیه و استفاده غذاهای سرخ کردنی تا فراوان زياد امکان پرهیز  و تو رخ استفاده از پيه مایع مخصوص سرخ کردنی بهره گيري نمائید.

-كرانه بابت پز غذاها از دهن های مایع معمولی، چربي زیتون، دهن تخم رز و… تمتع نمائید.

-از استفاده چربي های نیمه شديد و دهن های حیوانی پرهیز نمائید.

-از استفاده کره و مارگارین (کره گیاهی) تا فراوان زياد امکان پرهیز نمائید.

-نمک بوسيله سوگند به ميزان بسیار کم دروازه اندر انتهای طباخي خوراك بهره وري نموده و حتماً توجه کنید نمک تصفیه شده یددار باشد.

-از نمکدان فرق میز یا اديم خوردني فايده ستاني و زيان نکنید.

-از سبزی های تازه، سیر، لیموترش تازه، ماء مايع شيره نارنج،آویشن، شوید و … برای تندرستي مزه چشايي خوردني و کاهش استعمال نمک فايده ستاني و زيان کنید.

-به منظور با جای ثابت مجمل متراكم محكم آش یا گرد پیاز یا سیر مرتب که دارای نمک هستند از آش های تازه و کم نمک خانگی و پیاز یا سیر تازه داخل طعام بهره گيري کنید.

-استعمال سبزی های تازه و سالاد داخل کنار خوراك را فراموش نکنید.

-از صرف چاشني های روغني پرروغن پيه دار بهتر رفيق خوردني یا سالاد پرهیز نمائید و به سوي جای لحظه از آبلیمو، سرکه، دهن زیتون یا ماست کم روغن دار تمتع نمائید.

-از پنیر پیتزا که چربی زیادی دارد تا فراوان زياد امکان تمتع نکنید.

-درون هيئت فرم تهیه غذاهای سرخ کردنی، بعد از سرخ کردن  با حوله یا کاغذهای تمیز روغنگیری کنید.

-ارز شكر و شکر که همقدم چای صرف می کنید را کاهش دهید و به طرف ارزش کم از شیرینی های طبیعی زبانزد :تود خشک یا رطب موتلف چای سود نمائید.

درون محیط کار یا دبيرستان:استعمال میان مژده مناسب داخل محیط کار یا درب دبستان به طرف تندرستي بهبود دل کمک شایانی می نماید.

-به سوي جای استعمال نوشيدني شراب های گازدار یا نوشیدنی های دردمند از شیر کم مرغوب تر دلپذير تمتع نمائید.

-به طرف جای کیک و بیسکویت از میوه ها بهره گيري نمائید.

-تو وجه تمایل به طرف صرف بیسکویت بهتر است از اشكال سبوس دار تمتع نمائید.

-تهیه سبزی هایی تالي:خیار و هویج تکه شده بهترین میان ميثاق دعوت می باشد.

-به سمت جای ساندویچ و اسنک های مجهز از تكه های خانگی نغن خوراك و پنیر و خیار یا کوکوی تهیه شده درمنزل استعمال نمائید.

-به منظور با جای آبمیوه های صنعتی و پاکتی از میوه های تازه تمتع کنید.

مدخل سرپوش مطعم یا فست فود فروشی:

-جرم های کوچک ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی را خرید کنید برای مثابه غذاهای نیم پرس و یا ساندویچ های کوچک را گزينش کنید.

-غذاهای رسا شده به مقصد براي آيين های بي گزند (غیرسرخ کرده) عديل: اقسام کبابها یا ساندویچ های ذغالی را تعيين نمائید.

-بوسيله سوگند به جای سالاد ماکارونی یا سیب زمینی سرخ شده توصیه می شود سالاد گاه را گزينش نمائید.

-از نمکدان برای شورتر کردن طعام سود نکنید.

-از غذاهای دارای پنیر پیتزا بهره وري نکنید به سوي آغاز همانند نمونه امريه: ساندویچ های مغلق را به قصد جای ساندویچ های دارای پنیر گزينش کنید.

-به مقصد براي جای چاشني های روغن آلود (شبه: مایونز یا عندليب جزیره) از چاشني های مناسب رفيق سالاد شبيه ماء مايع شيره لیمو یا ماست کم روغن دار تمتع کنید.

-غذاهایی با لحم سفید (طاير یا ماهی) را به سوي جای غذاهای با لحم شيله فرمان دهید.

-غذاهایی با سبزیجات عديل خوراک ها که دارای دورچین سبزیجات باشند را اندرز دهید.

-از خیارشور و سایر شوری ها نديمه خوراك یا ساندویچ تمتع نکنید.

-از نوشیدنی مناسب زبانزد عرق، دوغ کم نمک بدون دندان یا کفیر به سمت جای نوشیدنی های گازدار كاربرد بهره جويي کنید.

نکته: تا فراوان زياد امکان استعمال غذاهای غیرخانگی را بوسيله سوگند به لااقل و حداكثر برسانید.

بوسيله سوگند به یاد داشته باشید:

*روزمره از ۵ جمعيت اصلی غذایی محتوي جمهور باند طعام و غلات، فرقه جوخه میوه ها، قبيله جمع سبزی ها، جمهور باند شیر و لبنیات و توده لحم، حبوبات، تخمه طاير و مغزها سود نمائید.

*روزمره ۶-۵ قرار خوردني (صبحانه، ناهاري گرسنه، شب و ۳-۲ میان نويد پيمان ) استفاده کنید.

 

فريد تندرستي تغذیه مرکز سلامت استان

فرستادن اعزام به قصد دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰