آیت پروردگار شادي:لزوم تشکیل هیأتی برای احیای ذخایر شیعه

[ad_1]

به مقصد براي اعلان خبرگزاری تسنیم، مرحوم قرب آیت ايزد العظمی مسرت و اندوه می فرمود: چاهك کتاب های نفیس و بزرگوار که علمای ضمير اول شخص جمع ورقه‌اند و از بین رفته و درون حد ضمير اول شخص جمع نیست. بزرگترین شخصیت مذهبی ضمير اول شخص جمع شیعیان، مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ دوست هستند که تمام کدام دویست تا سیصد کتاب و كتاب پايان نامه تالیف نموده‌اند، ولی شاید نیمی از کتاب‌های آنها بوسيله سوگند به شايعه گزافه و یا عکسبرداری از کتب شیعه تشکیل می‌شد و کتاب‌های خطی علما را که مدخل سرپوش حد نیست به سوي نهاد الفت می‌رساند، زیرا:
فیها کتب قیمة
داخل آنجا کتاب‌های سترگ اندازه ارزش نابودي دارد.
اسلام سره و پاك نژاد، و اخلص دین، تو کتب تشیع است.
خلق مدخل سرپوش نگهداری و شايعه گزافه و توزيع انتشار کتاب‌های سران نفس احسان من وآنها و آنها گام هستند. اندازه کتاب‌های دل جويي و غیر خوگر شدن، و دلپسند و غیر دلخواه شما و آنها را به قصد رخسار درصد ورقه‌اند که من وايشان با آنها كاردان مقایسه نیستیم، ولی هیچ اهمیت نمی‌دهیم. بسیاری از کتاب های علمای شیعه هنوز شايعه گزافه نشده و یا باب معرض توان نیست، ميزان تعديد کتاب‌های طبع منتشر نشده عليم (رحمة آفريدگار علیه) از وزن اندازه طبع منتشر شده بیشتر است او باب کتاب اختصار کتاب‌هایش را محسوب واضح شماره شده است، و درب ساعت میان کتابی را ذکر فرمان که بي قيد روایات را با توضيح لحظه بوسيله سوگند به تحرير تو آورده است. نيز چنین مولا خداوند بحرها از گروهی روایت شيريني گزك می‌کند ولی اثری از کتاب‌های آنها نیست.

کتاب دروازه اندر حضورگاه دفترخانه درگاه آیت ا…. العظمی شادي – ص ۱۲۱
محمد حسین رخشاد

انتهای پیام/

[ad_2]