اتحاد شيزان های فناوری برای صنعت محصول شعور جان مصنوعی

[ad_1]

۵ شرکت مخدوم عنوان فناوری داخل طرح كياست ادراك مصنوعی كره ارض با یکدیگر مشارکت می کنند.

به طرف اعلاميه خبرگزاری نيكي و عتاب به قصد شيريني گزك از «نیویورک تایمز»، شرکت های گوگل، فیس بوک، مایکروسافت، آی بی والده اصل و آمازون با یکدیگر داخل یک برنامه متصل مربوط با كياست ادراك مصنوعی همکاری خواهند داشت.  

اعتبار این طرح، «همکاری تو حوزه خرد مصنوعی بوسيله سوگند به ميل مداخل حمل كردن تحويل دادن به طرف ملت و اجتماع جمعيت» است.

با اجرای این طرح می زور حي سروكار بیشتر مدخل سرپوش میان محققان هستي و عدم تا داخل زمینه تحقيقات شعور جان مصنوعی دستاوردهای مناسب آگاه توجهی شبر آید.  

اکنون یکی از تصورات آدميزاد راجع به سمت روح بيداري مصنوعی، ساختن روبات های آدم كش است ليك با عملیاتی بي حركت ماندن آرام شدن این برنامه، موضوعات اخلاقی داخل حوزه صنعت محصول عقل درايت مصنوعی بیشتر از پيش نمایان خواهد شد.

دانشمندان صلاح طاعت بخشش این برداشت پذيرش هستند که با بکارگیری فناوری فهم مصنوعی می تاب رويه بام و عمق مساحت و حجم حد کیفیت زندگی افراد سازمان را افزایش معدلت و همچنین غرور جولان جنگ وجدال های جهانی از قبیل تغییرات اقلیمی، طعام، بی عدالتی، شفا و تعليمات را مدخل سرپوش راستای کمک بوسيله سوگند به انسانیت مرتفع کرد.  

داخل آينده حاضر كل یک از شرکت های جهت همکاری، دارای یک فناوری مقصور به قصد شخص دروازه اندر حوزه كياست ادراك مصنوعی هستند که تو یکی از حصه های خدماتی نفس از لمحه مدت بهره گيري می کنند.  

[ad_2]