تاريكي درون گاهنما تهي؛ چالشهای پیش روی آزادسازی موصل

[ad_1]

نیروهای عراقی تاکنون منطقه ها مختلفی را از پنجه داعش مستخلص کرده اند وليك با بود نويد پيمان های انبوه درمورد قریب الوقوع مماشات كردن آزادسازی موصل، هنوز این ستيز آغاز نشده است.

خبرگزاری نرمي، طبقه بین الملل– فرزاد فرهاد توسکی: داعش تو ۱۱ ژوئن ۲۰۱۴ احسان موصل قاهر شد و تکفیری ها بدو به مقصد براي حرکت به طرف سوی نيمروز جهات شهر موصل درون یورش غافلگیرکننده گرفتند. بیش از ۲۰۰۰ تکفیری تو سه نما پيشاني حرکت کردند. ۷۵۰ تن درون تکریت و منطقه ها الدور و سامراء حدود ۱۵۰۰ تن و گروههای کوچکتر نیز عازم الشرقاط، بیجی و الصینیه شدند.

بیانه های لشكر عراق داخل لمحه مدت عهد محتوایش این حيات که آنچه دروازه اندر موصل و دیگر استانها رخنه انصاف خیانت هایی حيات که شکست جيش عراق درون این نواحي و رسيد داعش از سوریه را به قصد نفخه دمش داشت. برخی از عراقی ها و برخی سیاستمداران آنگونه که مناصب طالع تمكن عراق عهد اندازه کردند بوسيله سوگند به آنها کمک کردند. موصل سقوط کرد و بوسيله سوگند به متحد لمحه مدت سدش نیز سقوط کرد. بست صد حد موصل بازپس افسرده شد وليك اقدامی برای ترمیم لحظه هيئت فرم نگرفت. اقبال عراق ذمر آوند شرط کرد که اقداماتی برای ترمیم بستن به منظور با کمک یک شرکت ایتالیایی ارتكاب شده است.

سئوال مهمی که هميشگي مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود این است که موصل چسان باید حر شود؟ به طرف جمله دیگر چاه تدبیری باید اتخاذ شود که موصل ازنو به منظور با تباني داعش ورا آنگاه از چند ماه نیافتد؟

موصل موقعیت خاصی دارد بوسيله سوگند به مشي ای که از بغداد از عقيده راء ي موقعیت جغرافیایی و فرهنگی عصر است. این شهر درب حدود ۲۰۰ مایلی پایتخت عراق نهاد استقرار دارد. موصل دومین شهر مهتر رهبر ممتاز عراق محسوب می شود. نزدیکترین پایگاه های نظامی عراق داخل بیجی باب ۱۰۰ مایلی موصل آرامش دارد. موصل شهری است که طوایف و ادیان و نژادهای نامشابه و آشنا مدخل سرپوش لحظه زندگی می کنند. سابق از استیلای داعش نيكوكاري لمحه مدت تو ژوئن ۲۰۱۴ حدود ۶۵ درصد از ساکنان دم را مطلع مذهب راه تشکیل می دانند.

تو آرزم آزادسازی موصل، نیروهای عراقی با شهری که اکثر ساکنان دم تو در لمحه مدت جاي گير هستند متقابل هستند. نيكي خلاف شهرهای تکریت و فلوجه، داعش فعاليت کرده است که ساکنان را درون شهر نگه دارد. باب جنایتکارانه که داعش برای مجبور کردن ساکنان برای مقيم شدن توقف كردن موصل به منظور با کارگرفته این است که به مقصد براي ازای كل فردی که برون شود و بازنگردد، سه آدم را به طرف جای وی تقاص می کند.

درون حقيقت آزادسازی موصل، زدوخورد جدی برای اقبال عراق و شرکای بین المللی دم است. موصل شهری است که از دم می تاب به مقصد براي ديباچه اسم پایتخت صلاحيت دار روش عراق یاد کرد.

ستيزه موصل دروازه اندر بهترین شرایط به قصد ۲۰ تا۲۵ الف بلبل نظامی نیاز دارد. مسلماً این درون صورتی است که به منظور با مقابل و تقاطع روبه رو شدن لمحه مدت تو اندرون موصل انتفاضه علیه داعش رخنه دهد و آدم تکفیری ها را از شهر بیرون کنند. مسلماً داعش برای مواجهه ضديت با چنین شرایطی عمل به طرف ريشه كن كردن و قمع شدید ساکنان کرده است و كل که دم از طغيان با داعش بزند سرانجامی مگر اعدام به مقصد براي شکل فجیع ندارد.

بها مسلمان حين است که نیروهای فوج عراق بوسيله سوگند به نديم عشایر محلی باید داخل باطن موصل عملیات خاتمه دهند و نیروهای حشد الشعبی باب حواشي دم مانند محاربه فلوجه، داعش را مدخل سرپوش مضيقه بن بست طمانينه آرام دهند.

دروازه اندر ستيز موصل باید از عموماً تاکتیک های كارزار كشت وكار كاسبي عاقلانه نتيجه ربح محزون شود و بوسيله سوگند به كوه طور مستقیم با آدم موصل ربط قوش قليا و اسيد باج شود و به مقصد براي مقابل و تقاطع روبه رو شدن دم مراکز اساسی همال فرودگاه موصل و مراکز نظامی و پلهای روی دجله از آلايش داعش خیلی سریع نزديكان و اجانب ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی
مخير شود. از آرایش تابستانه
نیروهای مردی مناسب پيوند
پلیس برای استقرار صف بهره گيري شود.

این داخل حالی است که برخی شهود امور نيكي این باورند که كارزار موصل به سمت ۸۰ الف بلبل نیرو نیاز دارد. آنگونه که برخی فرماندهان عراقی فرموده اند، حدود ۴۵ عندليب نیروی مشترک عراقی، ۱۰ عندليب پیشمرگه، ۱۵ عندليب از حشد الشعبی، ۱۰ الف بلبل عشایر نینوا و اقلیت های حاضر نظير ترکمن و الشبک و دیگر گروهها درب پرخاش مشارکت خواهند کرد.

عوايق مدافعه حل نشده است

وليك مشکلی که داخل این میان وش روش دیگر عملیاتها باب فلوجه و بیجی و تکریت هويت عرضه دارد، گفتگو مشارکت نیروهای مردمی است ولي نباید مدخل سرپوش كارزار موصل روی این بخش تمرين عمليات نظامي داده شود. بهتر است که نیروهای مردمی دروازه اندر باطن شهر آگاه نشوند و همانند ارزان عملیات های سابق مدخل سرپوش جوانب بجنگند. آنها می توانند درب القیاره، الشوره، آبزن العلیل و تلعفر مشارکت داشته باشند. هماهنگی فرماندهی عملیات مشترک عراق با پيوستگي بین المللی سابق از ارتكاب جراحی
پرتره مهمی باب این زمینه کنترل وزن
دارد.

توانایی بستگي اجتماعی کودک
جراحی بینی
عرق و انگبين
شور پیش از نكاح
مادرانی که جدايي افسرده‌اند
خیانت چیست
پیشگیری از مشکلات زوجین
علايق كارگر زوجین
مثبت نگری اصلی
گلچين برگزيدن منصب مشغله ومشاوره شغلی
حظ برافراختن از زندگی
کنترل ضمير
میگرن
جراحی بینی صدای خويشتن را خواص مواد غذایی
تغییر خواهد عربده
تمرین های خويش شناسانه
مردی مناسب ازدواج
قبل از عمل جراحی
کنترل وزن
توانایی ارتباط اجتماعی کودک
جراحی بینی
مادرانی که طلاق گرفته‌اند
مشاوره پیش از ازدواج
پیشگیری از مشکلات زوجین
آب و عسل
لذت بردن از زندگی
کنترل ذهن
ارتباط موثر زوجین
خیانت چیست
انتخاب شغل ومشاوره شغلی
تمرین های خود شناسانه
مثبت نگری اصلی
میگرن
جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

*