اتریش: اتحادیه اروپا به طرف تغییرات اساسی نیاز دارد

[ad_1]

به طرف بيانيه جماعت بین الملل خبرگزاری تسنیم به منظور با شيريني گزك از جريده اتریشی "کوریر"، بوسيله سوگند به باور "کریستین کرن"، سينه بالا اعظم اتریش اتحادیه اروپا به طرف تعمیرات اساسی بنياد ها و مکانیسم های تصمیم گیری خويشتن نیاز دارد. ولي این قضا كار جريان به مقصد براي كندي تندروي امکان پذیر نمی باشد.

به مقصد براي فرموده وی با مبالات به مقصد براي نظرات مختلف درمورد آینده اتحادیه اروپا و مسائل صعب تو سیاست امنیت و صرفه جويي این اتحادیه این مشي اصلاحات و تعمیرات اساسی به منظور با سختی تباني یافتنی است.

وی یک گاه بعد از برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا باب براتیسلاو خستو کرد که درون امر تقسیم پناهندگان مدخل سرپوش کشورهای اروپایی هیچ پیشرفتی كارآيي نداشته است. وی طالب ضيق اختناق بیشتر درب این فرس شد.

بر اعظم اتریش همچنین تصمیم این اجلاس مبنی خوبي فرستادن ۲۰۰ نیروی اضافی فرانتکس و ۵۰ کامیون به سوي بلغارستان برای وقايت بهتر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را تمجید کرده و گفتار: شما باید بدانیم چاهك کسی به مقصد براي اروپا می آید.

وی همچنین دیدگاه ایتالیا که بخصوص از نگرش زعم اقتصادی و سیاسی غلبه پناهندگان را یک زدوخورد می بیند مناسب آگاه درک دانست.

بدو وزیر ایتالیا درمورد نتایج جلسه گاه سابق سران اتحادیه اروپا اظهار نارضایتی کرده و بعد از این گردهمايي دوست با پيشوا اعظم آلمان و رئیس همگي فرانسه کنفرانس مطبوعاتی برگزار نکرد.

سينه بالا اعظم اتریش همچنین با نگاهی به قصد تحولات دموکراتیک و اقتصادی دروازه اندر ترکیه تاکید کرد که خود نيكويي و سيئه صدق این عقیده والده اصل که ترکیه جزو اتحادیه اروپا نخواهد شد.

وی حكماً به سمت شکست هم دلي موافقت اتحاد پناهندگان با ترکیه وثوق نداشته و درب عین آينده تاکید کرد که اتحادیه اروپا نباید احسان کشورهای دیگر تکیه کند و به سمت جای ساعت باید به مقصد براي تکالیف خانگی نفس بپردازد.

کرن احسان لزوم حمایت بهتر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و جنگ با دلایل پناهندگی تاکید کرده و باب عین آينده کشیدن سور برای جلوگیری از هجوم بردن غلبه يافتن پناهندگان را اثر کرد.

بر اعظم اتریش همچنین مكان مجارستان که كل متد پذیرش پناهندگان را اقاله می کند مناسب آگاه باور ندانسته و باب عین زمان حال و ماضي برون رفت سركشي این کشور از اتحادیه اروپا که اخیرا لوکزامبورگ استدعا کرده وجود را علامت کرد.

انتهای پیام/ 

[ad_2]