همدلي ناخوشايند داخل دیدار ایران و روسیه/ کاپیتان ایران به طرف تندي آسیب دید

[ad_1]

بازیکن خبره تیم ملی فوتسال ایران داخل اواسط نیمه غره دیدار متساوي روسیه به سوي حدت صدمه ديده شد.

به منظور با تفسير گزارشگر عنف، تیم ملی فوتسال ایران باب مرتبه نیمه نهایی هم چشمي هم چشمي كردن های پياله جهانی از وقت ۰۳:۳۰ دقیقه فلق و شام امروز چهارشنبه دروازه اندر کلمبیا به سوي غزوه تیم ملی روسیه که این دیدار با یک هم آوازي خوش برای تیم ملی متحد حيات.

درب اواسط نیمه غره این دیدار محمد کشاورز کاپیتان تیم ملی ایران بوسيله سوگند به فكر دل خطای شدید بازیکن حریف از ناحیه زانو دستخوش مصدومیت شدید شد و درنتيجه از آنکه دقایقی از الم به قصد نفس پیچید و پزشکان حتي نتوانستند برای او کاری بکنند با برانکاد به سمت بیرون زمین منتقل شد.

هنوز خبری داخل مناسبت میزان مصدومیت این بازیکن اعلام خبررساني ابلاغ كردن نشده است منتها تصاویر ویدئویی رمز عدل زانوی او به منظور با قوت آسیب دید.

[ad_2]