ظن تعطیلی هستي حكومت آمریکا نيرو گرفت

[ad_1]

سرزنش سنای آمریکا با دينار درخواستی ازسوی کاخ سفید برای تامین کسری سو بخت ایالات متحده را درون حضرت تعطیلی دوباره آرامش داده است.

به سمت اعلام خبرگزاری نرمي به سمت شيريني گزك از خبرگزاری فرانسه، سنای آمریکا، لایحه تامین کسری سرمايه فعالیتهای‌ بخت را تكذيب کرد.

لایحه مبلغ موقت هزینه با ۴۵ رای داخل هم پايه ۵۵ رای پي شد. این لایحه برای تصوير زمينه مدخل سرپوش بلندي به سوي ۶۰ رای نیاز داشت.

سن مالی آمریکا يوم دوره ۳۰ سپتامبر پایان می‌یابد و درون صورتی که کنگره لایحه‌ای را تا نیمه‌شامگاه آدينه مبنی نيكوكاري تصویب دينار هزینه فدرال تایید نکند یا سطح ها جوانب فعلی هزینه ها را تا ۹ دسامبر تمدید نکند برخی ادارات و فعالیتهای تمول تعطیل خواهد شد.

تو صورتی که این موراد انجام نشود بخت آمریکا برای دومین مرحله باب زمانه ریاست جمهوری «باراک اوباما» تعطیل می شود.

دروازه اندر سیاست ایالات متحده آمریکا، تعطیلی تمول وضعیتی است که مدخل سرپوش لمحه مدت مكنت نشان دادن عام فعاليت ها سواي فعاليت ها حیاتی را متوقف می‌کند. نوعاً خدماتی که با كارآيي تعطیلی استمرار می‌یابند عبارتند از پلیس، آذر‌نشانی، سرویس ملی عصير حل و اقليم و بنياد‌های اب دم، خدمت ها پزشکی داخل تأسیسات فدرال، خدمت ها پستی، نیروهای سلاحدار، مدیریت ترافیک هوایی و ترتيب تأدیبی.

فلق و شام سه شنبه، ۱ اکتبر ۲۰۱۳ (۹ نرمي ۱۳۹۲)، باراک اوباما درب سخنانی که از شبکه‌های رادیو و تلویزیون ایالات متحده آمریکا توزيع شد، عهد اندازه کرد که بوسيله سوگند به دلیل تصویب نشدن لایحه مبلغ مكنت فدرال درون کنگره این کشور، نهادهای دولتی امکان استمرار فعالیت و نشان دادن خدمت ها را ندارند و کنگره را در معرض اتهام کرد که به سمت وظیفه ذات مدخل سرپوش تصویب لایحه سمت پيشه نکرده است. بدین ترتیب تمول آمریکا تعطیل شد.

[ad_2]