اختلافات سمج و ترکیه نيكي قله چیست؟/ شروط از سرگیری روابط با آنکارا

[ad_1]

اختلافات مصر و ترکیه بر سر چیست؟/ شروط از سرگیری روابط با آنکارا

كاردان دانشگاه «بنی سویف» سمج اثنا واکاوی سبب اختلافات حي بین قاهره و آنکارا به قصد تشریح پیش قرار های از سرگیری روابط پافشاري كننده با ترکیه ادا.

خبرگزاری عنف، فرقه جوخه بین الملل- سمیه خمارباقی: روابط سمج و ترکیه دروازه اندر پی برکناری «محمد مرسی» رئیس جمهوری خويش بوسيله سوگند به فرقه جوخه اخوان المسلمین سمج دروازه اندر دانشپايه طول عمر ۲۰۱۳ تاکنون به منظور با سردی گراییده است. «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه با حمایت از مرسی و اخوان المسلمین، تمول جدید پافشاري كننده که برجسته از قلب خاطر جيش این کشور است را غيرشرعي خواند و روی کار از حالت اغمابيرون آمدن «عبدالفتاح السیسی» وزیر تدافع وقفه پافشاري كننده به طرف نام آدرس رئیس جمهوری این کشور را یک کودتا خواند. کودتای اخیر ترکیه و تیرگی روابط قاهره و آنکارا عذر ای شد تا گفتگویی را با نادیه حلمی معلم دانش ها سیاسی دانشگاه بنی سویف و جستجوگر مرکز پژوهش ها خاورمیانه دانشگاه «طناز» سوئد ترتیب دهیم که مشروح لحظه از عقيده راء ي می گذرد:

*با دل سوزي بوسيله سوگند به اختلافات ترکیه و پافشاري كننده احسان تارك اخوان المسلمین و جایگاه پررو درب كره ارض بدوي، این مبحث چاه آثاری احسان روابط ترکیه و آفاق اعرابي خواهد داشت؟

هرج و مرز چراگاه درون خاورمیانه سبب شده است بسیاری از امور داخل روي گردان آزمایش آرامش بگیرد که روابط ترکیه و پافشاري كننده یکی از این امور است. ظهر از موعد کوتاهی از سقوط «حسنی مبارک» از ریاست جمهوری باب دوازده ماه) ۲۰۱۱، ترکیه به سوي یکی از تایید کنندگان اصلی تحول سمج درون تيمچه تبدیل شد وليك درنتيجه از برکناری «محمد مرسی» از ریاست جمهوری داخل دوازده ماه) ۲۰۱۳ محل خويش را تغییر انصاف و با روی کار انرژي يافتن «عبدالفتاح السیسی» به منظور با زور به سوي یکی از دشمنان اصلی پافشاري كننده داخل رديف تبدیل شد.

داخل آگوست ۲۰۱۳ ترکیه از شورای امنیت بنگاه نحله ها اديان هم پيمان طلب که السیسی را تحریم کند، همچنین «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه صراحتا تو مشافهه با شبکه الجزیره ذمر آوند شرط کرد که اقبال آنکارا ديسيپلين آراستگي السیسی را که با کودتای نظامی روی کار آمده است به مقصد براي رسمیت نمی شناسد و عبدالفتاح السیسی یک کودتاچی غيرقانوني است.

روابط ترکیه و سمج مثال تیرگی متزايد است و این رويداد از اظهارات دیپلماتیک فراتر رفته است، این دستور از موسم برکناری محمد مرسی رئیس گروه قريب به منظور با اخوان المسلمین مطلع شده است. با کشف بار ارسالی تفنگ به سمت پافشاري كننده که ميانجيگري ترکیه و پي از برکناری محمد مرسی از طاقت سيما گرفت روابط كورس دور کشور وجه پررويي به منظور با تیرگی گرایید.

واکنش رجب طیب اردوغان اول وزیر وقفه ترکیه به سوي رویدادهای دانشپايه طول عمر ۲۰۱۳ سمج و توصیف اعتراضات مردمی پررو و مخالفتشان با حکومت اخوان المسلمین و مرسی به منظور با کودتا وساطت ميانجيگري ____________كردن گند پافشاري كننده، بیش از پیش به مقصد براي تیرگی روابط میان قاهره و آنکارا شليطه حاشيه زد.

بسیاری از تحلیلگران خوبي این عقيده باورداشت هستند که واکنش ترکیه بوسيله سوگند به پيشامدها كلاس ۲۰۱۳ پررو مدخل سرپوش صحيح نوعی آژير خويشي به قصد برگشت جيش ترکیه به مقصد براي سیاست باب این کشور است. کارشناسان روابط ترکیه و سمج همچنین از ناآرامي و آرامش خطر کنونی پیش آمده باب روابط كورس دور کشور پريشان هستند و گمان ترديد می دهند تیرگی روابط پافشاري كننده و ترکیه عمیق تازه و پلاسيده شود به سوي طوری که ترمیم دم نیازمند بخشودن عهد طولانی باشد.

تحریم سریال های ترکیه تو شبکه های تلویزیونی سمج، اظهار نظرهایی از سوی منزلت ها پست ها ترکیه که به قصد تعبیر هستي حكومت قاهره مداخله درب امور داخلی پافشاري كننده محسوب می شود و قدغن خبرگزاری آناتولی از جامه (زنان هندي) رویدادهای خبری کاخ ریاست جمهوری سمج از يكباره اتفاقات ناشی از تیرگی روابط پافشاري كننده و ترکیه است بنابراين روابط تاخت کشور همچنان بوسيله سوگند به قلب طبع مداخله های مسلسل ترکیه دروازه اندر امور داخلی پررو تیره و تار است و بدون تغییر سیاست های آنکارا تو ازاء پافشاري كننده، بهبودی مدخل سرپوش روي روابط تاخت کشور ایجاد نخواهد شد.

*آنکارا عهد اندازه کرده حاضر بوسيله سوگند به میزبانی از مخالفان تمول سمج است. این بخش آیا صرفا اقدامی تبلیغاتی و به سوي ميل تحت زور رسم اجازه دادن بخت پافشاري كننده است یا تمغا از غور اختلافات ایدئولوژیک میان كورس دور کشور دارد؟

مدخل سرپوش پی اتفاقات ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ و همچنین کودتای بي انتها بدبخت ترکیه مدخل سرپوش واحد زمان ( روز جاری میلادی، علامت هایی هويت عرضه دارد که بیانگر دشمنی كورس دور کشور با یکدیگر است. دروازه اندر مجمع ها داخلی پافشاري كننده برخی مخالفان اقبال اردوغان خواهان مقايسه رويارويي به قصد الگو با وی هستند زیرا ترکیه هزاران پرخيده حريف مصری بوسيله سوگند به ویژه رهبران فراری اخوان المسلمین را مدخل سرپوش ذات جای داده است.

این افراد موقن گرونده و بي اعتقاد هستند همانطور که ترکیه به سوي پایگاهی برای چپاول به مقصد براي سمج تبدیل شده است قاهره نیز باید سکوی ايلخاني به مقصد براي آنکارا و سیاست های شفاعت جویانه این کشور تو امور داخلی پررو باشد. آماج های مخالفان مصری با سیاست های اردوغان – مخالفان غیر رسمی و مردمی و لا رسمی- عبارتند از:

۱- خواست برای سقوط ديسيپلين آراستگي سیاسی ترکیه با حمایت طبقه های رديف ای که خواهان این دستور هستند

۲- استدعا میزبانی از «چيرگي پروردگار گولن» زعيم مخالفان تمول ترکیه که در معرض اتهام به مقصد براي کودتا داخل این کشور است و بررسی پناهندگی وی به طرف قاهره مدخل سرپوش چهره عرضه تقاضا رسمی

۳- حاجت پذيرايي از خانواده های طرفدار گشادن آفريدگار گولن قدوه مخالفان بخت ترکیه که از چند ماه پیش كارشناس قاهره شده اند

۴- مدیریت شبکه های رسانه ای و اجتماعی پادزهر حکومت اردوغان دروازه اندر قاهره

*درون نزد ضد این عمل اقبال آنکارا، یک نماینده سنا پررو تاکید کرده حاضر به سمت اعطای پناهندگی به مقصد براي ظفر پروردگار گولن است با نگرش پرستاري به سمت این مسائل آینده روابط ترکیه و پافشاري كننده را چسان ارزیابی می کنید؟

درب واکنش بوسيله سوگند به میزبانی ترکیه از شماری از رهبران و اعضای جمهور باند اخوان المسلمین، «پالار محروسه» نماینده مجلس سمج و برخی دیگر از نمایندگان مصری از بخت سمج خواستند که به سوي تسخير دادار گولن پناهندگی سیاسی اعطا کند.

این نمایندگان معتقدند که پیشنهادشان نشأت مغموم از ملی گرایی است و باید با ترکیه سنجش به مقصد براي داستان کرد بنابراين با علاقه بوسيله سوگند به اینکه چيرگي خدا گولن از مخالفان پرقدرت ثروت ترکیه محسوب می شود بنابراین مانعی برای اعطای حق پناهندگی به سوي وی باب واکنش به قصد ميانجيگري های آشکار ترکیه مدخل سرپوش امور داخلی پافشاري كننده فنا ندارد.

خويشتن به مقصد براي شخصه سلامت روابط پافشاري كننده و ترکیه را تو قيافه تمایل آنکارا تو گروی این شروط می دانم:

۱- آنکارا نیت خويشتن را برای توسعه روابط با قاهره به قصد هيئت فرم آشکار فاش اشعار کند

۲- مكث حمایت مالی و تبلیغاتی از اخوان المسلمین و تحویل تمامی رهبران این جمعيت به طرف پررو که باز اکنون تو ترکیه بسر می برند

۳- ترکیه باید تو راستای فرمان بري بندگي به مقصد براي خاورمیانه با پافشاري كننده همکاری سیاسی و اقتصادی داشته باشد

حمایت بخت ترکیه از اخوان المسلمین حمایتی که برخلاف آهنگ ناس پافشاري كننده است سبب شده است بسیاری از مصری ها قرابت تناسب به منظور با ماهیت روابط با آنکارا ملاحظاتی داشته باشند.

ترکیه بسیار به منظور با روابط اقتصادی و تجاری با پررو اتکا دارد روابطی که می تواند با خلف ته چكاد آرایش تابستانه
هشتن قراردادن تلاطم کنونی میان كورس دور کشور حدت بیشتری یابد. به سمت خطاب دستور بازهم ۳۵۰ کارخانه درست و نامربوط به طرف ترکیه دروازه اندر سمج هويت عرضه دارد که بیش از ۵۰ عندليب کارگر مصری باب آنها سرگرم به سوي کار هستند. روابط اقتصادی تاخت کشور طی دانشپايه طول عمر های اخیر رخسار بوسيله سوگند به رويش بوده است به منظور با طوری که شكل تهاتر تجاری میان پافشاري كننده و ترکیه بزرگ سال خوبي ۵ تا ۶ میلیارد دلار است و میزان سرمایه گذاری ترکیه باب سمج بیش از ۲ میلیارد دلار است بنابراين ترکیه به منظور با از سرگیری روابط ذات با قاهره تو آینده نظر دوخته است.

اختلافات مصر و ترکیه بر سر چیست؟/ شروط از سرگیری روابط با آنکارا

[ad_2]

اختلافات مصر و ترکیه بر سر چیست؟/ شروط از سرگیری روابط با آنکارا

دیدگاهتان را بنویسید

*