فرق بین اعضای شورای شهر گنبدکاووس/تعيين ۲ رئیس باب موعد ۳ گاه

[ad_1]

به سوي تفسير خبرگزاری تسنیم از گنبدکاووس، تفارق بین اعضای شورای شهر گنبدکاووس تو گلچين برگزيدن اعضای هیئت رئیسه واسطه شد درب موعد ۳ يوم دوره تغییر و تحولاتی درب این شورا ایجاد شود.

مدخل سرپوش اوان برحسب تصمیم شورا، شریف نافعی به مقصد براي لقب رئیس شورای شهر گنبدکاووس گلچين برگزيدن شد ولي درب موعد ۳ زمان وی برکنار و ابراهیم عطالر به سوي شهرت رئیس شورای شهر گنبدکاووس معرفی شد.

رئیس جدید شورای شهر گنبدکاووس دروازه اندر حرف‌وگو با تسنیم درمورد اختلافات به سوي بود آمده قول: با تيمار به سوي ذمر آوند شرط آقای پورمندی رئیس سابق شورای شهر، ثبات شد درب وقت و شب ۹ شهریور ماه پيش از ۱۲ شهریور که پایان موسم یک‌ساله هیئت رئیسه است، انتخابات برگزار شود.

ابراهیم عطالر افزود: گمان خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو و دیگر دوستان داخل زمینه انتخابات هیئت رئیسه به منظور با مثل اعضای شورای شهر، کسب اکثریت نسبی آرای تمام یک از نامزدها برای رئیس جدید شورا وجود که داخل لحظه يوم دوره انتخابات هیئت رئیسه پايان شد و آقای شریف نافعی با ۵ رای بوسيله سوگند به ديباچه اسم رئیس شورای شهر گلچين برگزيدن شد.

وی بقيه غريو: ورا آنگاه از صورتجلسه و فرستادن اعزام ساعت به منظور با فرمانداری با مبالات به قصد عند آقای دستمرد ياري فرمانداری بوسيله سوگند به آغاز نماینده فرمانروا، این صورتجلسه از عرض کمیته وفق عود داده شد.

رئیس شورای شهر گنبدکاووس تصریح کرد: درنتيجه از بازگشت و ذمر آوند شرط دريافت آرای اکثریت برای ریاست شورا، انتخابات برگزار و خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو از ۱۱ رای گرفتار گرفته مسئول شده ۶ رای را کسب کردم و به قصد لقب رئیس شورای شهر تعيين شدم.

شریف نافعی آلت شورای شهر گنبدکاووس نيز درمورد این انتخابات به طرف تسنیم قول: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نیز تصورم دريافت اکثریت نسبی هستي و عدم که با مبالات به سوي لاوجود براق مماشات كردن لاس ۱۵ هنجار شوراها این انتخابات مجدد برگزار شد.

وی افزود: تشکیل هرگونه ميتينگ با زي اعضای شورا باید ۲۴ هنگام واحد زمان سبق و با نقشه نمودار شكل فصل فقره به طرف کلیه جوارح پرسنل ابلاغ شود که بدبختانه ميتينگ انتخابات مجدداً درب وقت ۲۱ و ۳۰ دقیقه شامگاه عهد اندازه شد و تشکیل ميتينگ داخل وقت نما ۱۳ نيمروز يوم دوره بعد هستي و عدم که مخلوق سلطان به سمت این فصل فقره مواخذه کرده و اميدوار نتیجه هستم.

علی پورمندی رئیس سابق شورای شهر گنبدکاووس نيز سخن: با دقت به سوي تعطیلات عید تصدق هنوز رقيمه کتبی خرده گيري آقای نافعی بررسی نشده  و درنتيجه از بررسی، تشکیل ميتينگ مجدد یا فنا تشکیل ميتينگ عهد اندازه می‌شود.

مواسات سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه گنبدکاووس حتي باب این دفعه به سوي گزارشگر تسنیم گفتار: برپايه هنجار شوراها باید درون انتخابات هیئت رئیسه اکثریت مطلق کسب شود که اکثریت مطلق مدخل سرپوش هنجار شوراها ۵۰ درصد به طرف افزون یک تن است.

فرهاد شیبک افزود: از آنجایی که اعضای شواری شهر گنبدکاووس ۱۱ آدم هستند باید کاندید موقع ديدن ۶ تن رای را کسب کند وليك مدخل سرپوش این انتخابات آقای شریف نافعی ۵ رای را کسب کرده بودند که این اکثریت مطلق تلقی نیست.

وی امتداد دهش : با عهد اندازه بياض امور شهری استانداری بوستان، این انتخابات منتفی ذمر آوند شرط شد و ازنو رای‌گیری ارتكاب و آقای ابراهیم عطالر ۶ رای را کسب کرد.

ياري سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه گنبدکاووس همچنین درمورد خرده گيري آقای نافعی یکی از اعضای شورای شهر درمورد سياق برگزاری ميتينگ سخن: انتقاد وی دروازه اندر کمیته تطبیق بررسی و درون موعد یک هفته ثواب فرض ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]