اختلالات خلقی، بیشترین مسبب رفتارهای خودکشی

[ad_1]

مسؤل تنها سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مرکز سلامت استان خوزستان حرف: اختلالات خلقی بیشترین واسطه نمود آشكار شدن رفتارهای خودکشی می باشد. خوشدل دواساز ایرانی باب حاشیه کارگاه پیشگیری از رفتارهای خودکشی که درون مرکز سلامت استان برگزار گردید، اظهار داشت: تشخیص و علاج موردها افسردگی باب تمام دنیا بعنوان یک راهکار اساسی حيث انگيزه پیشگیری از موردها رفتارهای خودکشی می باشد.

وی بقيه فرياد: ار فردی دارای پرونده عمل به طرف خودکشی باشد باید تحت مشورت تندرستي بهبود رقيق طمانينه آرام گیرد. زیرا این بي نظير ولو تحت شور سكون نگیرد، ازنو نیز رفتار به مقصد براي خودکشی می نماید که حتی می تواند منتج به سوي ممات شود، بنابراین برمبنای شور، حل رويداد طی چند گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع وساطت ميانجيگري ____________كردن کارشناس حفظالصحه ساري بصورت ویزیت مدخل سرپوش دولت سرا روي می پذیرد.

 دواساز ایرانی درون مورد بغاز مقصد از برگزاری این کارگاه افزود: مرام از برگزاری این کارگاه توانمندسازی کارشناسان سلامت نفس سليس مراکز بهداشتی بلد های تابعه دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهزاده اهواز و کارشناسان سلامت سيال دانشگاه دزفول و دانشکده های برپا و بهبهان درباب مشورت با عمل کنندگان به سوي رفتارهای خودکشی می باشد. این کارشناسان با برگزاری کارگاههای آموزشی مشابهی ویژه پزشکان عمومی، آنان را درباب تشخیص و دوا مناسب نيرومند و ناتوان باقدرت می سازند که ذات علت طبق باعث کاهش وهله بر افسردگی و نهایتا خودکشی می شود.

فرستادن اعزام به مقصد براي دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*