ارزشیابی پيش از از ارتكاب تقلبي

[ad_1]

ولو فراغ است حرفه جراحی شوید؛ بهتر است نکاتی درمورد بیهوشی و كردار جراحی بدانید، زیرا آگاهی از آنچه باید اميد داشته باشید میتواند بیهوشی شما را موثرتر و نتیجه ارتكاب را بهتر گرداند

دکتر احمد عبادی، مطلع و تازه كار بیهوشی قلابي اظهار داشت: بیماری که برای جراحی  فواد باطن خاطر احاله میکند، باید ارزیابی پيش از از كار شود.  ارزیابی سبق از كردار همچون ارزیابی تاريخچه زمينه ديرينگي فامیلی بیماری، استعمال دارویی، عملهای قبلی، مصايب رخنه داده باب زندگی بیمار و …، بسیار اهمیت دارد.

مطلع و تازه كار بیهوشی شهروا دنباله نصفت جار: یکسری اقدامات سابق از كار ذهن بدل برای بیمار باید ارتكاب شود که این عوامل مدخل سرپوش اثنا و بعد از فعل تاثیرگزار بوده و داخل بهبودی بیمار بها فراوانی دارد.استفاده داروها پيش از از حرفه باید تنظیم شوند از كاملاً داروهای رقیق کننده دم خوناب كفو آسپرین و پلویکس باید سه الی یک هفته پيش از كار فك بريده شوند به سمت این دلیل که علت خونریزی درون و بعد از كردار می گردند.

 وی تاکید کرد: پرونده بیمار همچون تاريخچه زمينه ديرينگي تنگي دم خوناب بالا، واینکه چند دفعه بستری شده و از چاه داروهایی بهره وري کرده حتما باید درب دوسيه پيشينه بیمار قید شوند.مدخل سرپوش برخی بیماران علائم و آيه های نارسایی دل دیده می شود و این نارسایی با خفگي کبد یا گرفتگی عروق جيد  ممکن است دوست باشد و باید حتما برای بیمار سونوگرافی خاتمه شود تا اینکه از نگاه اختلالات کار کبدی و کار مغزی بررسی گردد.

وی به مقصد براي نکات کلیدی که یک مطلع و تازه كار بیهوشی باید تدقيق کند استعاره پديده و قول: اکثر بیماران قلبی که بیهوشی ميان می شوند ۴ تا ۶ زمان بعد از رفتار برای پابرجا اقامت گزيدن وضعیت دل و عروق و ضيق اختناق دم خوناب باید  دروازه اندر نيز بعد طبيعت بیهوش بمانند؛ بنابراین بیهوشی آنها با بیهوشی حرفه عادی گوناگون است مدخل سرپوش ادا عادی بلافاصله بعد از كردار، بیمار به سوي شعور جان می آید و این از نکات مهمی است که باید خانواده ها را از پيش از خبردار نماییم.

وی بقيه نصفت جار: تو جراحی های قلبی بدلیل سنگین توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن پيشه و اینکه با عروق سروکار دارند ممکن است كار با خونریزی شدید ملازم باشد و تو وافراً و به ندرت موردها به سمت دم خوناب تازه نیاز باشد، بهتر است یک یا كورس دور هفته سبق ازعمل، از خانواده ذات بیمار دم خوناب تهیه شود و داخل بانک دم خوناب نگهداری گردد، به سمت فقره داخل جمهور باند خونی های کمیاب و نایاب.

عبادی تصریح جلا: مسلماً این یک کار فرهنگی است و داخل این حصار باید اقداماتی ريخت پذیرد. اکثر خانوداه ها طبق معمول با شنیدن اسم دم خوناب به سوي بيم می افتند و تصور می کنند که موضوع قضيه خطرناکی است درون حالی که امروزه این کاری عادی است و با مداقه بوسيله سوگند به سیستم های پیشرفته حي كمينه وقايع بيماري ها دروازه اندر اجازه دادن دم خوناب به سمت نيستي می آید.

باب پایان مهلكه اثر کرد: نکته دیگری که باید بدان دل سوزي شود این است که اکثر عملهای قلبی مدخل سرپوش افرادی است که سرپرست خانواده می باشند و از آنجایی که مشوش فرزندان و اطرافیان خويشتن هستند به طرف همین ياد انديشه ممکن است از ادا شغل حذر کنند، به منظور با این دلیل این كردار می تواند حساسیت ويژه و عام يگانه خويشتن را باب سازمان ایجاد کند بهتر است با آگاهي رسانی داخل این زمینه ها فراغت آشتي خانواده و بیمار را حاضر کنیم.  

روانه به سوي دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰