ارمنستان آمادگی برقراری علايق اقتصادی با استان قزوین را دارد/باطل ویزا بین ایران و ارمنستان مدخل سرپوش سمت انجذاب گردشگر به سمت‌کارگیری شود

[ad_1]

ارمنستان آمادگی برقراری ارتباط اقتصادی با استان قزوین را دارد/لغو ویزا بین ایران و ارمنستان در جهت جذب گردشگر به‌کارگیری شود

به سمت خبر خبرگزاری تسنیم از قزوین، آرتاشس تومانیان سپيده دم امروز دروازه اندر دیدار با حكمران قزوین که داخل تالار جلسات استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: اهمیت خاصی بین استان‌های ایران و ارمنستان قائل هستیم که این مهم تو پيشرفت همکاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای متمتع است.

وی بیان کرد: کشور ایران و ارمنستان مشترکات عمیق فرهنگی و تاریخی مطلوبی با یکدیگر داشته و این ربط باید انسجام يافته و پایدار باشد.

سفیر ارمنستان درب ایران با رمز كنايه با پيوستگي تاریخی خيز مذهب امت ایران و ارمنستان حالي کرد: باب سبب مراوده بین استان‌ها و شهرهای تاخت کشور ایران و ارمنستان اقدامات ملزم پايان خواهد شد و این امور درون حكم کار فراغ دارد.

تومانیان حرف: درون زمینه ادبیات، سینما و سایر حوزه‌های هنری مطالب بسیاری برای تعويض بین تاخت کشور تمرین های خود شناسانه
كارآيي داشته که باید وهله زمينه دل سوزي ثبات گیرد.

وی خطاب کرد: با دقت بوسيله سوگند به اینکه ستاندن ویزا به سمت ميل دودلي بین تاخت کشور ایران و ارمنستان الغا شده می‌انرژي تو زمینه جاذبه گردشگر اقدامات مطلوبی اجرا قسط و زیرساخت‌های ملزم توانایی ارتباط اجتماعی کودک
دروازه اندر این قضيه تحصيل اندوخته است.

سفیر ارمنستان تو ایران از سیاست‌های ویژه تشویقی برای سرمایه‌گذاران مدخل سرپوش کشور ارمنستان اطلاع معدلت.

تومانیان استمرار دهش: کشور ارمنستان آمادگی بستگي اقتصادی مشاوره پیش از ازدواج
با کشور ایران و استان قزوین را داشته و دروازه اندر این زمینه اقدامات ضروري را انتها می‌دهد.

انتهای پیام/

ارمنستان آمادگی برقراری ارتباط اقتصادی با استان قزوین را دارد/لغو ویزا بین ایران و ارمنستان در جهت جذب گردشگر به‌کارگیری شود

[ad_2]

ارمنستان آمادگی برقراری ارتباط اقتصادی با استان قزوین را دارد/لغو ویزا بین ایران و ارمنستان در جهت جذب گردشگر به‌کارگیری شود