از سیر تا پیاز تغذیه درون خاك و خاك

[ad_1]

مسئول فرد صحت تغذیه مرکز سلامت خوزستان گفتار: باب شرایط آلودگی اقليم، جمعاً آسیب‌پذیر هستند و رعایت توصیه‌های تغذیه‌ای درب شرایط آلودگی آتمسفر بسیار اهمیت دارد؛ به طرف كسب وا كردن گشودن این توصیه‌ها برای عموماً كلاس‌های سنی ضروری است تا كمترین آسیب را از این روزها و هوای چرك‌اش ببینند.

مهنوش صاحبدل اظهار کرد: ذرات خاك و خاك از مشاهده كيل کاملا مباين هستند و از ذرات ستبر(غیر سزاوار استنشاق) تا ریز(برازنده نفس كشيدن) كلاس بندی  می شوند. ذرات ریز به سمت دلیل این‌که می‌توانند به طرف نواحی نازك دل و بي تفاوت مجرای تنفسی و ریه سرايت تاثير کنند دارای اثرات تخريب گر بیشتری صلاح طاعت بخشش شفا انس هستند.

وی افزود: رسم ستاندن دروازه اندر روي گردان آلودگی آتمسفر ممکن است مشکلات تفسی ایجاد کند، زمان و پهنا زندگاني زاد را کاهش دهد، مدخل سرپوش ایجاد بیماری‌های قلبی و عروقی جايگير باشد و واکنش‌های حساسیتی ایجاد نماید

صاحبدل استمرار نصفت جار: کودکان، سالمندان، مادران ميوه دار آميخته و مبتلایان به سوي بیماری‌های قلبی ریوی از كل فرقه جوخه‌هاي درون اعراض كننده دشواري درون خاك و گردوخاك و آلودگی هوس هستند كه زيادتر اغلب از افراد دیگر آسیب می‌بینند.

استفاده اقسام لبنیات بویژه شیرکم روغني پرروغن پيه دار بهتر داخل خاك و گردوخاك وآلودگی هوس

 مسئول فريد عافيت التيام پيشرفت تغذیه مرکز حفظالصحه خوزستان گفتار: کلسیم حاضر مدخل سرپوش شیر کم‌روغن آلود از جاذبه آلاینده‌های حي تو خاك و گردوخاك و هوای چركين جلوگیری می‌کند. استفاده لبنیات و شیر پرچرب به قصد دلیل کاهش کارایی سیستم ایمنی و ظهور بیماری های ریوی تو هوای ناپاك توصیه نمی شود.

وی بقا انصاف: صرف روزمره اسد و ماده ها مخدرها(هروئين و ) لبني به منظور با قرب منزلت بس، وقايع بيماري ها ناشی از آلودگی ولع دم آسمان را نيكي سيستم مجموعه آپارات گوارد کاهش می‌دهد براي اينكه ارسلان به سمت صحيح انگيزه توانگر توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن فسفر، منيزم و کلسيم، خنثي‌کننده سم ها بوده همچنین دفع مستمري، گه و ماده ها مخدرها(هروئين و ) آلاینده را تنظیم می‌کند.

صاحبدل شهرت کرد: تمام عهد میزان باکتری‌های مفید روده احسان ماوقع مساله رسيد ماده ها مخدرها(هروئين و ) آلاینده به قصد كالبد بدنه کم شود، اقدام دفع حتي با مشکل برابر می‌شود و این ماده ها مخدرها(هروئين و ) مدخل سرپوش كالبد بدنه باقی می‌همال. شیرهای غنی‌شده با باکتری‌هایی بوسيله سوگند به شهرت اسم پروبیوتیک، ميزان جنبه باکتری‌های مفید را تو روده آدمي موازنه می‌بخشد. استعمال این شیر مدخل سرپوش فصل خاك و خاك و آلودگی آتمسفر توصیه می‌شود.  

استفاده آنتی اکسیدان‌ها داخل خاك و خاك و آلودگی هوس

مسئول فرد سلامت تغذیه مرکز سلامت خوزستان اظهار کرد: آلاینده‌های حي درب اقليم با تاراج به طرف زندان‌های لاش، عارضه ها حوادث نامطلوبي را به سمت ماوا می‌گذارند.

وی بقا انصاف: درب چگونگي عادی؛ سیستم دفاعی لاشه و روح، زندان‌ها را از کلیه آسیب‌های بیرونی پاسباني می‌کند ليك عوامل تخريب گر محیطی آلودگی‌های محیط سبب می‌شوند پيكر نتواند كارزار کند، دروازه اندر نتیجه ساخت و اقدام حبس‌های جثه وساطت ميانجيگري ____________كردن بنيادساز‌هایی نظیر رادیکال‌های آزاده تخریب می‌شود. داخل مساوي، آنتی‌اکسیدان‌ها مولکول‌هایی هستند که جلوی ارتكاب رادیکال‌های فارغ را دلتنگ و مانع تخریب ياخته بند‌های حیاتی تنه می‌شوند.

صاحبدل حرف: استفاده بیشتر آنتی‌اکسیدان‌ها زمینه‌ای را آماده می‌کند که تن به منظور با راحتی رادیکال‌های رها زيان بار را از بین ببرد. ویتامین‌های  C، E ، کاروتنوئیدها، سلنيوم و پلی‌فنول‌ها منبع ها غذايي آنتي‌اكسيداني هستند.

وی افزود: ترکیبات آنتی‌اکسیدان همال چای سبز، تود و… مولکول‌هایی هستند که جلوی كار رادیکال‌های مختار (عوامل ويرانگر و آبادگر ياخته بند‌ها) را دلتنگ و مانع از تخریب ياخته بند‌های حیاتی لاشه و روح می‌شوند. صرف بیشتر آنتی‌اکسیدان‌ها، زمینه‌ای را آماده می‌کنند که جسم جسد بوسيله سوگند به راحتی رادیکال‌های حر زيان آور را از بین ببرد.

مسئول مفرد صحت تغذیه مرکز حفظالصحه خوزستان تصریح کرد: ارتباط مستقیمی بین ابتلا به قصد بیماری عسرالنفس و خاك و خاك و آلودگی هوس به سمت ویژه مدخل سرپوش كودكان فنا دارد، به سمت مورد بغاز گر صبي داخل سنین بسیار پایینی درون روي گردان این نوع شرایط محلول ذوب خوي بزاق و هوایی آرامش گیرد. به قصد همین دلیل صرف ماهی‌های روغنی كه ممتلي از اسیدهای روغني پرروغن پيه دار بهتر امگا۳هستند، می‌تواند داخل تفريق تنگی خود و نوشته ها پيامدها زیان وهله بر تركیبات برافروختگي‌آور مفید باشد.

وی قول: همچنین رويه بام و عمق مساحت و حجم حد اسیدهای روغن آلود ضروری دروازه اندر افرادی كه به قصد بیماری‌های ریوی مبتلا هستند، بسیار پایین است بنابراین استفاده بسامان ماهی‌های روغن آلود نظیر ماهی فارغ و سالمون دروازه اندر تقویت و صحت فعالیت سامان بساط جهاز تنفسی اثربخش است.

صاحبدل افزود: دروازه اندر این شرایط ملزم است از میوه‌ها و سبزیجات تازه بیشتر فايده ستاني و زيان شود زیرا آنتی‌اكسیدان‌های (ترکیبات ضدسرطان) حي باب میوه‌ها و سبزیجات نگاره اثر حیاتی داخل شفا ریه‌ها دارند. منصرف كردن یك رژیم غذایی هم وزن به منظور با طوری كه میوه و سبزیجات لحظه به منظور با میزان كافی باشد، می‌تواند نفس كشيدن را برای كودكان و حتی بزرگسالان غامض يواش و تند، خصوصا دروازه اندر شرایطی كه ولع دم آسمان بسیار چرك آلود است.

 وی دنباله معدلت: ویتامینE یکی از ویتامین‌هایی است که خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارد و سود از حين درب شرایط خاك و گردوخاك و آلودگی اقليم توصیه می‌شود. دهن سویا، پيه آفتابگردان و سایر چربي‌های گیاهی، جوانه حنطه، پيه كوسه، پيه زيتون و اقسام مغزها از سرچشمه ها ماخذ این ویتامین هستند. حتماً بهره گيري از چربي‌های مایع برای سرخ کردن، جهت تخریب ویتامینمی‌شود.

مسئول تنها توسعه تغذیه مرکز حفظالصحه خوزستان ديباچه اسم کرد: ویتامینC از كل ویتامین‌هایی است که خاصیت آنتی‌اکسیدانی (ضدسرطان و سوز) دارد و واسطه اضافه ابرام بوسيله سوگند به بدبويي‌ها (تقویت سیستم ایمنی) و افزایش ربايش پولاد می‌شود، تو نتیجه درون شرایط آلودگی آتمسفر توصیه می‌شود.

وی گفتار: اين ويتامين باب سبزی‌ها و میوهای تازه حي است و ارتباط به سمت گرمي، ضياء و محیط قلیایی بيش زودرنج است.

صاحبدل تصریح کرد: بهتر است میوه‌ها و سبزیجات تو شرایط آلودگی اقليم بوسيله سوگند به هيئت فرم خام استعمال شوند تا ویتامینC حاضر تو آنها محارست شود. از مهمترین سرچشمه ها ماخذ ويتامينC می‌استطاعت به طرف مرکبات (پرتقال، نارنگی، گریپ فروت و…)، فلفل سبز، کلم بروکلی، غبرا جدا كلم، كلم توشه آهنگ، گوجه فرنگي، سبزیجات فيش سبز، اسفناج، کیوی، طالبی، تود فرنگی و سیب زمینی استعاره کرد.

 وی افزود: بتاکاروتن پیش‌سامان ویتامینA می‌باشد که دروازه اندر كالبد بدنه به منظور با این ویتامین تبدیل می‌شود. ویتامینA درون تقویت روش سلامت پرتره دارد بنابراین درب شرایط خاك و خاك وآلودگی جو شهوت بهتر است از سرچشمه ها ماخذ غذایی این ویتامین وش سبزی‌ها و میوه‌های سبز و صفرا پژمرده و نارنجی مثل هویج، کدو حلوایی، کلم بروکلی، اسفناج، گوجه فرنگی، اقسام کلم، طالبی، هلو، زردآلو و موز بهره گيري شود.

مسئول وحيد تندرستي تغذیه مرکز حفظالصحه خوزستان گفتار: سیب درون میان اقسام میوه‌هایی كه بود دارد، بیشترین تاثیر را نيكوكاري ابزار تنفسی داشته و دروازه اندر عافيت التيام پيشرفت فعالیت این نشريه اعضا تاثیرگذار است.

وی استمرار فرياد: استعمال ۵عدد سیب باب هفته می‌تواند رگه زیادی را داخل كاركرد ریه‌ها داشته باشد. با استفاده این ارزش سیب، شكل ریه به طرف میزان زیادی افزایش می‌یابد و همین دلیلی احسان عافيت التيام پيشرفت فعالیت سيستم مجموعه آپارات تنفسی است.

صاحبدل افزود: نوشیدن مایعات به مقصد براي ویژه ماء مايع شيره مدخل سرپوش شرایط آلودگی ولع دم آسمان لا‌خانه دار تك علت طبق باعث انگشت تور‌وشوی سامان بساط جهاز تحليل می‌شود بلکه تشنگي اشتياق و خشکی دهن ناشی از خاك و گردوخاك و آلودگی هوس را از بین می‌برودت. از سویی، با نوشیدن عصاره و فعالیت اسباب گوارد، بخشی از آلودگی‌های كارشناس شده به سمت لاشه و روح وساطت كردن ازطريق مستمري دفع می‌شود.

وی سخن: استفاده نقل و آجيل کم‌شايستگي وش چیپس و پفک و شربت‌های گازدار، به منظور با دلیل ایجاد اغتشاش درب ربايش عناصر مفید درون لاش، می‌تواند رگه شنيع و پسنديده آلودگی ولع دم آسمان را خيز مساوي کنند. سوسیس و کالباس به طرف دلیل منصرف كردن ماده ها مخدرها(هروئين و ) افزودنی و نگهدارنده، افزون صلاح طاعت بخشش این که به قصد خودی خويش زيان بخش و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم‌زا هستند، برای افرادی که درب روي گردان آلودگی هوای شهرها رسم دارند، به قصد هیچ‌رخ توصیه نمی‌شوند.

مسئول مفرد توسعه تغذیه مرکز حفظالصحه خوزستان بیان کرد: بوسيله سوگند به یاد داشته باشید که رعایت توصیه‌های تغذیه‌ای باب شرایط آلودگی ولع دم آسمان بسیار اهمیت دارد زیرا تو شرایط آلودگی اقليم، جميع آسیب‌پذیر هستند. به طرف كسب كلون كردن و باز كردن این توصیه‌های تغذیه‌ای تنها مگر لاغير برای كودكان، سالمندان و بیماران نیست بلكه جملگي باید این توصیه‌ها را رعایت كنند تا كمترین آسیب را از این روزها و هوای كثيف‌اش ببینند

روانه به سوي دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰