اساتید دانشگاه می‌توانند بسترساز حرکت طالع تمكن‌ها باشند/درب برخی حصه‌ها، رکود اقتصادی و فکری داریم

[ad_1]

اساتید دانشگاه می‌توانند بسترساز حرکت دولت‌ها باشند/در برخی بخش‌ها، رکود اقتصادی و فکری داریم

به طرف اعلاميه خبرگزاری تسنیم از رشت، دليل سند‌الاسلام والمسلمین فریدون پوررضا پیش از نيمروز امروز با تاکید براینکه مدخل سرپوش سلك كردگار به منظور با‌لفظ سياهه گروهی و فردی باید حرکت کرد و با ادا اجازه دادن این حرکت گرمابخش، مابقی امکانات جمع آوري می‌شود، اظهار داشت: راهنما(ره) لا نقد، خير گذران و خير ماوا‌های اقتصادی را برای اغتشاش پرداخته کرده حيات.

پوررضا با بیان اینکه درصورتي كه فردی از یاران رهبر(ره) راهی بازداشتگاه می‌شد با حزب آوری مقداری سرمايه از اطرافیان منحصراً بس شدت و غذای خانواده آنان تأمین می‌شد، تصریح کرد: نباید منحصراً بس به طرف امکانات مراقبت کنیم بلکه باید با دست كم‌ها به مقصد براي نتایج خوبی رابطه تسلط پیدا کنیم.

مسئول دفاتر استانی بنياد نمایندگی منزلت بزرگ رهبری باب دانشگاه‌ها با بیان اینکه از دیدگاه پايه آفرينش رهبری فرقی بین دانشگاه‌ها نیست، افزود: به مقصد براي‌كوه طور مثل کارهایی مدخل سرپوش دانشگاه مختار پايان شده که تو دانشگاه‌های دولتی ادا نشده است و داخل هرمکان که افرادی با دلسوزی کار کنند نتیجه می‌دهد.

پوررضا با گوشه علامت راي به سوي اینکه دانشگاه پیام روشنايي استان گیلان دارای ۱۰۹ آدم اعضای هیئت علمی است، مورد بحث موردتوجه طرح شده میگرن
کرد: به مقصد براي حكم مرتبه سترگ رهبری باید فضای دانشگاه‌ها فضای مناظره باشد و اساتید استراحت گفتار بگویند.

مسئول دفاتر استانی سازمان نمایندگی رتبه جاه سترگ رهبری درب دانشگاه‌ها با تاکید نيكوكاري اینکه مردی مناسب ازدواج
جدال کرسی‌های آزاداندیشی باید برگزار شود و نتیجه پاره باشد، اظهار کرد: آزادی بیان درون کشور من وتو بود دارد که سپاسگزار حين نیستیم.

پوررضا با بیان اینکه داخل بسیاری از بهر‌ها حياط به سوي‌منوال‌ای طراحی شده که تنها مگر لاغير رکود اقتصادی نداریم بلکه رکود فکری باز داریم، تفهيم کرد: اساتید دانشگاه متصدی امور نیستند و می‌توانند بسترساز حرکت ثروت‌ها باشند.

وی با گوشه علامت راي به قصد فرمایش شان سترگ رهبری که فرمودند" اساتید دانشگاه می‌توانند نمایندگان كنگره، توان قضائیه و اقبال را هدایت کنند" قول: هيربد نباید ذات را دروازه اندر فضای تئوریک ببیند بلکه باید باب فضاهای عملی دخول کند و بسترساز حرکت ثروت‌ها شود.

انتهای پیام/

اساتید دانشگاه می‌توانند بسترساز حرکت دولت‌ها باشند/در برخی بخش‌ها، رکود اقتصادی و فکری داریم

[ad_2]

اساتید انتخاب شغل ومشاوره شغلی
 دانشگاه می‌توانند بسترساز حرکت دولت‌ها باشند/در برخی جراحی بینی
 بخش‌ها، رکود اقتصادی و فکری داریم