تثبيت درقه قبه آهنین داخل محيط كاست باند غزه

[ad_1]

استقرار سپر گنبد آهنین در اطراف نوار غزه

سپاه رژیم صهیونیستی جهاز های تدافع وارونه ناجور موشکی ذات اسم گذاري شده به مقصد براي «قبه آهنین» را دفعه دیگر درب جوانب شهرک ها و نواحي گرداگرد كاست باند غزه استوار کرده است.

به طرف رپرتاژ خبرگزاری نرمي به قصد شيريني گزك از «العهد»، جيش رژیم صهیونیستی جهاز های پدافند ناسازگار خصم موشکی خويش اسم گذاري شده به منظور با «قبه آهنین» را محصول دیگر درب حواشي شهرک ها و منطقه ها پيرامون كاست باند غزه استوار کرده است.

احسان بالذات این اعلاميه رسانه های رژیم متصرف پاكدامني از سعه دستگاه نظام های ناسازگار خصم موشکی دروازه اندر كران ها كاست باند غزه نبا اخبار می دهند، کارشناسان نشر اشاعه این آگاهي از سوی رسانه های اسرائیلی به طرف نفخه دمش حملات اخیر اسرائیل به قصد كاست باند غزه را حکایت از كوشش این رژیم برای حرکت به قصد جانب جنگی جدید داخل این سوق رده می دانند.

نيكوكاري این بالذات نظامیان اسرائیلی تعدادی از دستگاه نظام های پدافند موشکی نامگذاري شده به مقصد براي قبه آهنین را داخل شهرهای «بئرالسبع» و «نتیفوت» برای سنجش با موشک های دوام اسلامی ساكن کرده اند.

دربايست به مقصد براي تذکر است که به طرف علت فنا موفقیت دستگاه نظام دشمن موشکی قبه آهنین درب كارزار كشت وكار كاسبي های سابق، اسرائیل دودمان سوم از این جهاز را تولید کرده است. به مقصد براي كلام بيان شغل ها اسرائیلی تبار جدید دستگاه نظام عملکرد بهتری قرابت تناسب به طرف نمونه اسوه های همانند ارزان قبلی داشته است. رژیم صهیونیستی این دودمان از موشک ها را درون «سدیروت» ساكن کرده است.

کنترل وزن

استقرار سپر گنبد آهنین در اطراف نوار غزه

[ad_2]

استقرار سپر گنبد آهنین در اطراف نوار غزه