نظريات و مدیریت اسكناس توجیبی کودکان چسان باید باشد؟

[ad_1]

گزارش ها قضايا > مخابره قاموس عافيت بهروزي > نظريات و مدیریت بودجه توجیبی کودکان به چه طريق باید باشد؟
تنخواه توجیبی کودکان باید با نظم كارسازي شود و از ارزش معین و منظمی تبعیت کند

بالا استادي روانپزشکی کودکان بیان کرد: به قصد كوه طور متعارف والدین مبلغ توجیبی را ابزاری برای تشویق و یا تنبیه مدنظر روش می دهند درون حالی که روشی است برای تربیت و تعليمي مدیریت دست مايه برای کودکان تا بتوانند شيوه ی سود از تنخواه نفس و ورا آنگاه انداز مقداری از دم را درس ببینند.

دکتر شعشعه ریاحی قول: اجازه دادن سرمايه توجیبی به سمت کودکان زمینه مناسبی را برای نشو توانایی های نسبی وی درب زمینه مشارکت و کنش های اجتماعی و اقتصادی درون آینده جمع آوري می کند.

وی حين بیان اینکه مسكوك توجیبی باید مساوي با وضعیت اقتصادی خانواده معلوم گردد، افزود: زمانی که والدین دينار زیادی درب اختیار فرزندان نفس می گذارند به قصد نوعی تربیت نازپروری را نهادینه می کنند که وسيله باني می شود کودک سكه را کم نرخ ارج بداند و اميد داشته باشد كل چاهك آهنگ می کند، برایش خریداری شود. از طرفی والدین نباید داخل اجازه دادن مسكوك به طرف بچه ها زیاد سختگیری کنند زیرا ممکن است کودک ترغیب شود بشخصه از کیف والدین دينار بردارد؛ بنابراین او باید آسوده خاطر باشد درون قيافه نیاز دينار به سوي رخ منطقی و هدفمند مدخل سرپوش اختیارش گذاشته می شود.

كارمند هیئت علمی دانشگاه اعتراف داشت: مدخل سرپوش این محاذي جهت والدین باید روي توانایی غلام خويش را ارزیابی نمایند، کودک باید تباني کم، محاسبه كردن شمارش را بلد باشد، ار آماردن بلد نباشد‌، اجازه دادن بودجه توجیبی به سمت او هیچ فایده‌ای ندارد براي اينكه باقدرت نیست به مقصد براي نوبت نقد ستاندن و یا خرید کردن‌‌، حزب و تفریق کند.

دکتر ریاحی با نظر امر به طرف اینکه میزان پيسه توجیبی را باید داراي تناسب با شرایط سنی و درکی کودک صيقل کرد،امتداد عربده: درون مورد بغاز میزان ميزان بلوغ این مسكوك باید توافقی بین نسل و والدین قيافه پذیرد؛ افزایش پول باید به سمت كوه طور نابسامان و طبق معمول سالاسال باشد. حكماً گاهی شرایط اقتصادی خانواده تغییر می کند و حتی ممکن است منتج به مقصد براي کاهش مبلغ توجیبی شود ليك نباید با بيخ اسكناس توجیبی منافاتی داشته باشد.

این زبر و پايين كارداني روانپزشکی کودکان اظهار کرد: نوبت پرداختی نیز موزون با صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد تغییر می کند و سكه توجیبی را می استطاعت به مقصد براي روي هرروز، هفتگی یا مقرري ماه به ماه دروازه اندر اختیار کودک طمانينه آرام جيغ.

وی قول: می قدرت برای تشویق و ترغیب کودکان به قصد ورا آنگاه انداز کردن، میزانی اسكناس را به سوي خطاب جزا عقب انداز بوسيله سوگند به این وجه اندازه جمع مظهر.

دکتر ریاحی ديباچه اسم کرد: والدین باید درون مخارج کردن و نگهداری سكه به سوي کودک آزادي فعل دهند و کودک زورمند باشد درمورد خرید و یا درنتيجه انداز تصمیم بگیرد؛ قطعا والدین نیز باید احسان خرید فرزندان نفس سرپرستي داشته باشند اجازه دادن و این بدین مفهوم نیست که کودک من وتو با این دينار تمام چیزی را بتواند خریداری کند و کودک می بایست دروازه اندر پایان كل موسم گزارشی از طریقه مصرف نقد توجیبی خويش را بدهد.

آلت هیئت علمی دانشگاه حين ايما به طرف اینکه کودکانی که بتوانند مدیریتی نيكوكاري تنخواه خويش داشته باشند، انسانهای كامكار تری خواهند هستي و عدم بیان کرد: بوسيله سوگند به کودکان باید یاد دهیم که بالانس را بین مدعا مرام های ذات باژ کنند و می بایست پرورش ببینند که لیستی برای خرید های خويش تنظیم و بین آنها اولویت بندی نمایند.

این تحت استادي روانپزشکی کودکان داخل پایان تاکید کرد: والدین بوسيله سوگند به یاد داشته باشند که اصلاً از اسكناس توجیبی بوسيله سوگند به مانند تشویق یا تنبیه بهره وري نکنند، زیرا تشویق و تنبیه نباید حيث مادی داشته باشد. موکول کردن دریافت مبلغ برای اعمال آخر کاری داخل این سنین شیوه بسیار نادرستی است؛ زیرا کودک خو می کند که مدخل سرپوش رويارو كل کاری که ارتكاب می دهد، بودجه بگیرد.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*