اعتصاب سراسری زندانیان آمریکا دنباله دارد

[ad_1]

زندانیان درون بسیاری از ایالت‌های آمریکا معين شده‌اند و درون طی یک ماه اخیر، بزگترین اعتصاب سراسری زندانیان را درب تاریخ این کشور فرمان علامت منزجر‌اند.

به مقصد براي شرح خبرگزاری نرمي به منظور با شيريني گزك از بند عيش و عزا، باب پی شرایط ناجور زندانیان باب زندانهای  آمریکا و بیگاری کشیدن از آنها، زندانیان تمام این کشور از ۹ سپتامبر اعتصاب کرده اند.

زندانیانی که ۹ سپتامبر و چند زمان بعد از ساعت اعتصاب کرده اند اکنون باب ياخته بند های انفرادی بوسيله سوگند به نوك و دامنه در می برند. طرح اعتصاب باب چهل و پنجمین سالگرد شر داخل سجن آتیکا باب نیویورک –بزرگترین غائله مدخل سرپوش تاریخ آمریکا- اوايل شده و همچنان امتداد دارد. دم روزگار نیز تنگي کاری و وضعیت شر و حسن شوم بهداشتی علت طبق باعث نارضایتی زندانیان شده هستي و عدم.

تقریبا یک میلیون زندانی دروازه اندر ایالت های امریکا ساعتها کار وسع فرسا برای اطوار شرکت های چند ملیتی انتها داده و دروازه اندر روبرو لمحه مدت یا مزدی دریافت نمی کنند یا حق الزحمه آنها بسیار پایین است. زندانیان درون توربویل، کارولینای جنوبی هنوز حتي شيوه کار را متوقف کرده و یک زندانی يوم دوره دوشنبه با زدن كارد مدخل سرپوش طی درگیریدر این سجن کشته شد. داخل بند هولمن آلاباما نیز زندانیان به قصد اعتصاب کنندکان پیوسته و گاه شنبه تباني از کار کشیده اند.

افزون نيكويي و سيئه صدق کارولینای جنوبی و آلاباما، زندانیان دروازه اندر دست كم پنج توقيفگاه درون کالیفرنیا، ویسکانسین و اوهایو يد ارتباط به قصد اعتصاب خوراك منزجر اند. پیش بینی می شود زندانیان ۵۰ دوستاق خانه دروازه اندر اعتصاب شرکت کنند.

فوج آيين نامه‌های بياض فدرال امور دوستاق خانه‌ها، زندانیان برای كل وقت نما کار اجباری باید بین ۱۲ تا ۴۰ آداب مقرري دریافت کنند. منتها تو برخی ایالت‌ها وش تگزاس و آرکانزاس طبق معمولً حقوقی به قصد زندانیان وام گذاري آهار نمی‌شود.

[ad_2]