ذمر آوند شرط طرح‌های قسمت قطعه بین‌الملل جشن فیلم عمار

[ad_1]

اعلام برنامه‌های بخش بین‌الملل جشنواره فیلم عمار

جزء بین المللی جشن مردمی فیلم عمار سوم و چهارم شهریور ماه درب تالار سوره حوزه هنری برگزار می شود.

به منظور با اعلام خبرگزاری نيكي و عتاب، بهره بین المللی جشن مردمی فیلم عمار با محوریت فیلم های مباين کودتایی باب روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم شهریور ماه داخل تالار سوره حوزه هنری برگزار می شود.

مدخل سرپوش يوم دوره اول این جشن که از وقت ۱۱ نيمروز با فیلم «سالواردور آلنده» اوان می شود، یوسف مرادی، متفحص صحنه اغتشاش اسلامی تو هنگام واحد زمان ۱۸:۳۰ به قصد سخنرانی پیرامون تاریخچه کودتا و ابعاد فرهنگی و اجتماعی سبق و بعد از لحظه درون دنیا می پردازد.

باب ۲ يوم دوره این جشن ۴ فیلم تو ۴ سانس اکران می شود که پایان جزء نخستین گاه از جشن نشر پهن فیلم «میراث»، هنر ساخت کامبیز امیرخسروی باب زمان سنج روزگار ۲۰:۳۰ خواهد حيات.

نيكويي عباسی دروازه اندر وقت و شب دوم از عوامل کودتا می گوید

درب يوم دوره دوم این جشن که معلم نيكويي عباسی، با مبحث کودتاها و عوامل خواص مواد غذایی
ایجاد دم سخنرانی خواهد کرد، چهار فیلم از ۳ کارگردان تقسيم خواهد شد.

«پي گم» و «حکومت نظامی» ماوقع مساله کاستا گاوراس، «جزیره داسون»، پيشامد میگل لیتین و «آرزم شیلی» مرگ اتفاق پاتریکیو گازمان فیلم‌هایی است که باب گاه این جشن بوسيله سوگند به نمایش داخل خواهد آمد.

قسمت قطعه بین الملل جشن عمار نخستین دانشپايه طول عمر است که از بهر اصلی مهجور جداگانه شده و بهره ازل لمحه مدت با محوریت رگه ناسازگار خصم کودتایی از تمام گيتي روزگار درون روزهای ۴ و ۵ شهریور ماه به منظور با دبیری شگفت طالب فرزند برگزار می شود.

اعلام برنامه‌های بخش بین‌الملل جشنواره فیلم عمار

[ad_2]

اعلام برنامه‌های بخش بین‌الملل جشنواره فیلم عمار