ذمر آوند شرط آژير تروریستی داخل مرکز پاریس

[ad_1]

شيوع پراكندن اخباری مبنی احسان گمان ترديد گروگانگیری تو یکی از کلیساهای ناحيه رده بازار «لِزال» صحيح داخل نيمروز جهات پاریس، سبب عهد اندازه آژير تروریستی تو مرکز پایتخت فرانسه شد.

به قصد رپرتاژ خبرگزاری نيكي و عتاب به طرف شيريني گزك از اسپوتنیک، به منظور با نفخه دمش ذمر آوند شرط گروگانگیری احتمالی دروازه اندر یک کلیسا درست درب مرکز پاریس، مسئولین این شهر به طرف ذمر آوند شرط آژير تروریستی باب پاریس سبقت ورزیدند.

احسان بالذات این رپرتاژ، نیروهای امنیتی فرانسه به سمت نفس اجاق اعلام خبررساني ابلاغ كردن خبرهائی مبنی احسان گمان ترديد گروگانگیری درون یکی از کلیساهای سوق رده «لِزال» درست داخل نواحي پهلوها پاریس، به طرف ناحيه رده بازار روانه و مکان مذکور را به سمت محاصره درآورده اند.

برخی رسانه های از گمان ترديد گروگانگیری  و رخداد تیراندازی داخل این کلیسا خبرهایی را عهد اندازه کرده اند.

تا کنون جزئیات بیشتری تو این فقره منتشر نشده است.

درجه ها فرانسوی نیز معلومات رسمی را باب این دژ عهد اندازه نکرده اند.

[ad_2]