اجرا محدودیت‌های ترافیکی داخل ممر‌های مازندران

[ad_1]

ساری- رئیس پلیس جاده فرماندهی انتظامی مازندران از اجرا محدودیت‌های ترافیکی درب محورهای مواصلاتی استان از زمان ۱۲ نيمروز امروز تا وقت ۶ فجر سه شنبه شايعه دهش.

سرهنگ جعفر محمدنژاد مدخل سرپوش گپ با گزارشگر نيكي و عتاب افزود: عبورومرور تذبذب خودرو سیکلت از وقت ۱۲ نيمروز امروز دوشنبه بیست و نهم شهریور ماه تا هنگام واحد زمان ۶ سپيده دم يوم دوره سه شنبه از قطب «کندوان (چالوس- کرج) هراز، فیروزکوه» و برعکس ممنوعه است درون این که عبورومرور تذبذب ماشين موتورسيكلت انجين سیکلت های انتظامی و امدادی برای پايان مأموریت‌های ضروری داخل مسیر كنايه مزاج جریان ترافیک بلامانع خواهد وجود.

رئیس پلیس صراط فرماندهی انتظامی مازندران، ضمير اثر کرد: شك آميزش اشكال تریلر، کامیون و کامیونت از آسه «کرج – چالوس» منع شده و دودلي اطوار وسایل نقلیه از زمان ۶ زمان تا ۲۴ گاه سه شنبه ۳۰ شهریورماه از مرزن سالم بسامان بوسيله سوگند به طرف کرج به منظور با وجه یکطرفه خواهد هستي و عدم.

وی همچنین افزود: شبهه اشكال خودروها مدخل سرپوش این مركز اساس از زمان سنج روزگار ۱۵ تا وقت نما ۲۴ زمان پنج شنبه یکم مهر  از کرج بوسيله سوگند به سو مرزن مترقي تندرست ممنوعه بوده و با عهد اندازه ماموران پلیس سبيل درون كوي شبهه اطوار وسایل نقلیه از وقت نما ۶ زمانه تا وقت ۲۴ زمان پنجشنبه تاريخ نويس یکم مهر از  مرزن داير به سوي جانب کرج به سوي رخسار یکطرفه خواهد وجود.

سرهنگ محمد دودمان سخن: عبورومرور تذبذب اقسام وسیله نقلیه از زمان سنج روزگار ۳ بعد از نيمروز وقت و شب آدينه دوم مهر تا وقت یک سپيده دم وقت و شب سوم مهر از کرج به طرف سو مرزن سالم بسامان غيرمجاز و با عهد اندازه ماموران پلیس سبيل مدخل سرپوش موقعيت شك آميزش اطوار وسایل نقلیه از هنگام واحد زمان ۶ وقت بعدازظهر نهار آدينه تا وقت یک بامدادان يوم دوره شنبه از مرزن برپا به مقصد براي ناحيه صورت کرج بصورت یکطرفه خواهد وجود.

سرهنگ محمدنژاد افزود: درون پايه هراز نیز ترديد تمام تریلرها از این پايه غيرقانوني و ترديد وسایل نقلیه حتي از زمان ۳ بعد از نيمروز تا وقت ۲۴ زمان آدينه از رودهن بوسيله سوگند به جهت آمل منع شده است.

وی بقا قسط: همچنین از زمان ۵ بعد از نيمروز تا زمان سنج روزگار ۲۴ زمان آدينه دوم مهر با عهد اندازه ماموران پلیس مسلك باب ربع، آمدوشد كلاً وسایل نقلیه از عصير حل اسک به سوي رودهن (قلمرو مشاء) به منظور با‌رخ یکطرفه است.

وی تصریح کرد: دودلي عموماً کامیون‌ها و کامیونت‌ها به طرف استثنای کامیون‌های حامل ماده ها مخدرها(هروئين و ) سوختی و منحرف شدنی از زمان ۱۲ تا ۲۴ زمان دوشنبه و همچنین از وقت نما ۸ فجر تا گاهنما ۲۴ روزهای  سه شنبه، پنجشنبه و آدينه از پايه هراز غيرقانوني است.

سرهنگ محمدنژاد با ايما بوسيله سوگند به محدودیت‌های ترافیکی دروازه اندر جاده شافت قطر سوادکوه، قول: آمدوشد عموم تریلرها و کامیون‌ها به سوي مگر کامیون های حامل ماده ها مخدرها(هروئين و ) سوختی و منحرف شدنی از زمان ۱۲ تا ۲۴ گاه دوشنبه و همچنین از زمان ۸ صبحدم تا ۲۴ وقت و شب آدينه از تهران به قصد برخاسته شهر و برعکس قدغن است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس منهج استان با الفبا امین ۲۱۸۲۹۳۴ به سوي‌كوه طور شبانگاه روزی پاسخگوی وضعیت راههای استان است.

[ad_2]