نزول ۱۸ درصدی صادرات چین به طرف ایران باب ۷ ماهه ۲۰۱۶

[ad_1]

افت 18 درصدی صادرات چین به ایران در 7 ماهه 2016

به مقصد براي خبر گزارشگر اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گمرک چین عهد اندازه کرد توانایی ارتباط اجتماعی کودک
مبادلات آب و عسل
تجاری ایران و چین درب ۷ ماه درآغاز واحد زمان ( روز جاری میلادی با کاهش ۲۱ درصدی ارتباط به منظور با موعد همانند ارزان واحد زمان ( روز سابق برابر شده است.

مبادلات تجاری ایران و چین که باب ژانویه تا جولای ۲۰۱۵ بزرگ سال نيكويي و سيئه صدق ۲۱ میلیارد دلار عهد اندازه شده حيات دروازه اندر ژانویه تا جولای عام جاری بوسيله سوگند به ۱۶٫۷۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.

صادرات چین بوسيله سوگند به ایران و واردات از ایران درب این هنگام دنيا كاهش كارآزموده دقت داشته است.

صادرات چین به سوي ایران درب ژانویه تا جولای ۲۰۱۶ با كاستي ۱۸ درصدی ارتباط به سمت موعد همانند ارزان سنه پايه پيش روبرو شده و به سوي ۸٫۷۴ میلیارد دلار رسیده است. چین درون ژانویه تا جولای سن ۲۰۱۵ جوان نيكي ۱۰٫۶ میلیارد دلار کالا به منظور با ایران صادر کرده وجود.

واردات چین از ایران نیز كاستي زیادی داشته انتخاب شغل ومشاوره شغلی
است. چین دروازه اندر ژانویه تا جولای ۲۰۱۵ كبير و نابالغ رسا نيكي ۱۰٫۴ میلیارد دلار خیانت چیست
کالا از ایران كارشناس کرده حيات که این عده قلم نمره قسم با كاهش ۲۴ درصدی درب ژانویه تا جولای امسال به منظور با ۷٫۹۸ میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای بسزا وارداتی چین از ایران است که با كاستي قیمت طی ماه های اخیر حضوراً شده است.

مبادلات تجاری ایران و چین داخل دانشپايه طول عمر ۲۰۱۵ با كاستي بیش از ۳۴ درصدی برابر شد و به سوي حدود ۳۴ میلیارد دلار رسید. مبادلات تجاری ایران و چین باب عام ۲۰۱۴ با غي ۳۱درصدی مصادف شده و به قصد رکورد ۵۱ میلیارد دلار رسیده وجود.

انتهای پیام//

افت 18 درصدی صادرات چین به ایران در 7 ماهه 2016

[ad_2]

افت 18 درصدی صادرات چین به ایران در 7 ماهه 2016