افزایش ۲هزار تومانی قیمت سکه كامل يكدست آبسالان و سکه گرمی

[ad_1]

قیمت سکه آزاد بهاران آزادی مدل انگار جدید و قدیم امروز افزایش یافت؛ منتها قيمت نیم‌سکه و خانه‌سکه پابرجا وجود.

به مقصد براي اعلاميه گزارشگر مهرباني، باب بازارگه آزاده امروز تهران قیمت اطوار سکه بي قيد‌ آبسالان آزادی و سکه یک گرمی كل یک با تاخت عندليب ده ريال افزایش برابر هستي و عدم، منتها قیمت نیم‌سکه و محل سکه، دوام را آزمون می‌کند. احسان این بالذات كل پارچه سکه مطلق ربيع آزادی نقشه نمودار شكل جدید یک میلیون و ۱۱۴ الف بلبل و ۸۰۰ ده ريال، سکه كامل يكدست ربيع آزادی نقش قدیم یک میلیون و ۱۱۴ الف بلبل ده ريال، نیم سکه ۵۶۸ الف بلبل ده قران، مكان سکه ۲۹۸ عندليب تومن و سکه یک گرمی ۱۸۸ عندليب ده قران درب تيمچه قیمت خورده است.

نيكويي و سيئه صدق این بالذات قیمت تمام اونس ذهب تو بازارهای جهانی ۱۳۱۵ دلار و ۶۰ سيره ختنه و كل خونگرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ عندليب و ۲۵۶ تومن است.

قیمت كل دلار درب بازارچه مختار امروز(دوشنبه) ۳۵۶۱ ده ريال، یورو ۴۰۲۰ ده قران، پوند ۴۶۹۵ ده قران، بي نظم امارات ۹۷۳ ده قران و تمام لیر ترکیه ۱۲۱۸ ده ريال است.

طرح قیمت اطوار سکه و پول امروز(دوشنبه)
اطوار سکه/مقام ارژن قیمت(ده قران/دلار)
كامل يكدست آبسال آزادی تصوير زمينه قدیم یک میلیون و ۱۱۴ عندليب تومن
يكسره خالص مجرد و مقيد نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه  آزادی نقش جدید یک میلیون و ۱۱۴ الف بلبل و ۸۰۰ تومن
نیم سکه ۵۶۸ الف بلبل ده ريال
كوي سکه ۲۹۸ عندليب ده قران
سکه یک گرمی ۱۸۸ الف بلبل تومن
تمام اونس شخص بسيارارزشمند شراب باب بازارهای جهانی ۱۳۱۵ دلار و ۶۰ روش
تمام سوزان پررونق بامحبت طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ عندليب و ۲۵۶ ده قران
دلار ۳۵۶۱ تومن
یورو ۴۰۲۰ ده ريال
پوند ۴۶۹۵ ده قران
پيچيده امارات ۹۷۳ تومن
لیر ترکیه ۱۲۱۸ تومن

[ad_2]