افزایش ۲۰ درصدی ترافیک بزرگراهی/ ظرفیت اتوبوسرانی افزون شد

[ad_1]

مدیرعامل شرکت وحيد اتوبوسرانی شهرتهران سخن: با بازسازی اتوبوس های اسقاط و مدخل اتوبوس های جديد به طرف ناوگان امیدواریم با کاهش اميد مسافران قبال شویم.

به سوي رپرتاژ گزارشگر مهرباني، پیمان سنندجی باب گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع قرارگاه مهرباني مدخل سرپوش جمعيت خبرنگاران با استعاره به قصد بدايت دوازده ماه) تحصیلی جدید حرف‌: مدخل اتوبوس های جدید و بازسازی اتوبوس‌های قدیمی ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی را برای پذيرايي از كلاس تحصیلی جدید افزایش داده و امیدواریم تو دوران پیک سياح با کاهش سرفاصله ها برابر باشیم.

وی از ايستادگي اتوبوس ها درب نزدیکی مدرسه ها درب مدت تعطیلی دبستان ها روايت مسند و مبتدا نقل نصفت جار و گفتار: نيكوكاري بالذات سازگاري پايان شده با مدیران دبستان ها، اتوبوس ها درون نزدیک ترین ایستگاه دبستان استقراريافته می شوند.

مدیرعامل شرکت فريد اتوبوسرانی با تلويح به سوي سرویس مدرسه ها استثنایی گفتار: ۵۵ دبيرستان دولتی استثنایی شهر تهران وساطت ميانجيگري ____________كردن ۹۰ سيستم مجموعه آپارات ون جامه (زنان هندي) داده شده و دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان استثنایی این مدرسه ها به مقصد براي رخسار رایگان جابه خانه می‌شوند.

سنندجی تو پتواز به منظور با پرسشی دروازه اندر پيوستگي با کمبود اتوبوس مدخل سرپوش ناحيه رده بازار ۲۲ تهران، گفتار: بشقاب درخلال هفته‌ آینده حروف اتوبوس آرژانتین – تيمچه ۲۲، وضع مرحله برخه‌برداری روش می‌گیرد و همچنین خيز حروف دیگر برای این تيمچه پیش‌بینی کرده‌ایم که بوسيله سوگند به لفظ سياهه عادی به سمت عرضه فعاليت ها به سمت عوام می پردازند.

نوشین فرمانده و سرباز نیز  درب حاشیه گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع مقر اركان حرب ركن التفات از نيكي و عتاب سخن: تو سومین زمان از مهر که به منظور با نوعی اولین وقت و شب مطلع به سوي کار برخی مدرسه ها است، مغبچه تماشاچي ایجاد ۱۵۹ کیلومتر ترافیک مدخل سرپوش شوارع شهر تهران هستیم.  

‎وی تصریح کرد: ترافیک ایجاد شده داخل نخستین گاه بازگشایی مدرسه ها ارتباط به قصد چهارم مهرباني (آغازسال تحصیلی) پار ۲۰درصد افزایش داشته است.   به قصد طوری که که درون چهارم مهر پار ۱۸۰ کیلومتر ترافیک را درون وقت نما ٨ صباح محبوب بودیم این درحالیست که امروز داخل گاهنما ٧:۱۵ دقیقه صباح ۱۵۹ کیلومتر تراکم ترافیک را حي هستیم.

علی فغانی مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهر تهران نیز داخل ميتينگ با نظر امر به منظور با اقدامات خاتمه شده برای پذيرايي از نرمي قول: از اواسط مرداد ماه ۵۰۰ دانشكده داخل روي شهر تهران شناسایی و ایمن سازی شد و گمارش تجهیزات بايسته دروازه اندر آنها با همکاری پلیس راهور ارتكاب شد.

وی از ايستادگي ۶۰۰ كادر كمك هم دستي نقل توجيه و شيريني گزك و ترافیک باب شوارع پرتردد روايت مسند و مبتدا نقل معدلت و قول: این افراد هرگونه بندش و پيشامدها ترافیکی را از نزدیک خبر کرده و به طرف عجله و آهستگي مشکلات حاضر را ناپديد می کنند.

فغانی از هدايت و ضلالت ۲۰ درصدی ترافیک بزرگراهی شهر تهران باب سومین وقت و شب نرمي ماه شايعه عدل.

رئيس تیمور حسینی رییس پلیس راهور تهران برجسته  نیز با استعاره به سمت پیش‌بینی افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ترافیک پایتخت تو اولین وقت و شب بازگشایی دبستان ها از والدین رغبت که از سرویس دبستان ها برای فرستادن فرزندان ذات به منظور با مدرسه ها بهره وري کنند.

وی بقا قسط: داخل صورتیکه والدین با خودروی شخصی فرزندانشان را به قصد دانش سرا می‌برند دقت داشته باشند که خودروی ذات را درون شوارع محيط دبستان ها پارک کنند و از ايست داخل متساوي آموزشگاه پرهیز کنند تا از ایجاد ترافیک جلوگیری شود.

درون این ميتينگ ایلوش وزیری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از تجهیز تمامی چلچراغ‌های راهنمایی برخورد‌های شهر تهران به سوي سیستم صوتی برای هدایت قطعي دلان شايعه قسط.

وی با بیان این که شهر تهران از ديد زیرساخت تجهیزات فرزانه همچون شبکه فیبر نوری، کنترل بی آر تی و …. بسیار پیچیده است، حرف: مدخل سرپوش زمان حال و ماضي‌ حاضر ۲۲ اکیپ نگه داشت مشكات راهنمایی تو ۲۲ تيمچه شهر تهران جاي گير شده است تا تو نوبت پيدايي آشفتگي بلافاصله خويشي به قصد مدافعه حل ساعت عمل کنند، همچنین اکیپ های دیگر نگه داشت وسایل  کنترل باهوش داخل کنار پلیس راهور  هدایت ترافیک را درب رابطه تسلط دارند.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با بیان این که حدود ۱۰۰ تلاقي چهارراه يكديگر را قطع كردن شهر تهران آماده به طرف سیستم صدا برای بديهي دلان شده است تا با تغییر وضعیت مشكات راهنمایی از طریق لحن این افراد نابینا و کم بینا را داخل جریان روش دهند، اعلام کرد: اهتمام می‌کنیم تا پایان عام عام تلاقي چهارراه يكديگر را قطع كردن‌های شهر تهران به مقصد براي سیستم صفير آماده شوند.

[ad_2]