دولت شایسته آدم از الگو تبدل عافيت بهروزي/‌کاش یارانه‌ها ‌همانند‌ای از همین یارانه غیر‌نقدی شفا هستي و عدم‌

[ad_1]

اقبال شایسته مردم از طرح تحول سلامت/‌کاش یارانه‌ها ‌نمونه‌ای از همین یارانه غیر‌نقدی سلامت بود‌

به سوي بيانيه خبرگزاری تسنیم از آرایش تابستانه
بیرجند، سید خوشگلي قاضی‌فرزند هاشمی ‌چهارشنبه شامگاه داخل آیین گشادن گروه رفاهی بوستان تسخير كوره بیرجند و دیدار صمیمی با اعضای هیئت علمی دانشگاه پزشکی بیرجند اظهار داشت: بیرجند یکی از جاها افتخارآمیز کشور است و درس عالی دروازه اندر این استان باید پيشرفت یابد.

وی افزود: خوشبختانه دانشگاه پزشکی بیرجند تو مسیر خوبی روش مغموم ‌و چنانچه مدخل سرپوش تغییر و تحولات سیاسی نهاد استقرار نگیرد و باب موضوع حمایت فراغت گیرد می‌تواند موقعیت خوبی را داخل کشور کسب کند.

وزیر حفظالصحه، دوا و تعلم پزشکی با ايما به طرف اینکه استان مشرق جنوبی مدخل سرپوش زمینه پزشكي سنتی آمادگي ذاتی دارد، بیان کرد: امیدواریم دروازه اندر سن‌های آینده بالندگی دانشگاه حقايق پزشکی بیرجند درون این مبحث مغبچه تماشاچي باشیم.

وی با بیان اینکه حمایت از دانشمندان کشور مدخل سرپوش نوك بالا طرح‌های ثروت رسم دارد بیان کرد: اساتید و معلمان مدخل سرپوش طبقه اوايل کشور رسم دارند.

قاضی‌مولود‌هاشمی بیان کرد: با تکمیل رهنمودهای روش عافيت بهروزي تا ۱۵ كلاس دیگر بوسيله سوگند به استانداردهای بین‌المللی تباني می یابیم.

وزیر حفظالصحه، علاج و درس پزشکی سخن: امیدواریم كلاً کمک کند این تيمار اطاعت بقا یابد و  بخشی از دايره‌های این زنجیره ای که من وآنها و آنها را به منظور با ديسيپلين آراستگي عافيت بهروزي کارآمد پیش می برودت داخل هستي حكومت آینده به منظور با دفعه اعمال درآید.

وی افزود: بیرجند برای من وتو خراسانی ها یکی از نواحي امكنه فخر آمیز استان و بلکه کشور است و افراد بسیار مستعدی از این استان تاديب یافته و زاده زاييده شده اند که ماوا دارد درس عالی درب این استان وسعت بسط دادن پیدا کند.

قاضی‌فرزند هاشمی افزود: جديت زیادی شده باب مسافت ۳۰ پار دروازه اندر دانشگاه حقايق پزشکی بیرجند شده ‌و امیدواریم حي بالندگی و موفقیت این دانشگاه باشیم .

وزیر سلامت، علاج و تعلم پزشکی تصریح کرد: معتمد هستیم شاد‌التحصیلان از این دانشگاه می‌توانند خدمت ها شایسته‌ای را به قصد ناس جراحی بینی
عرضه بدهند و همچنین مدخل سرپوش تولید مسیر علامت، فناوری و نوآوری اثربخش باشند.

قاضی‌فرزند‌هاشمی بیان کرد: الگو استحاله تندرستي بهبود نیز یکی از اقدامات خوش و بد خير توانایی ارتباط اجتماعی کودک
ثروت هستي و عدم که با طالع شایسته رهبری، محفل، استانداران ، ائمه آدينه و آدميزاد روبه عارض و خواص مواد غذایی
حمایت شد و داخل آينده حاضر به طرف یک گذرگاه بی‌مراجعت تبدیل شده است.

وزیر سلامت، شفا و تعليمات پزشکی تصریح کرد: ای کاش یارانه‌ها نیز یک همانند‌ای از همین یارانه غیر‌نقدی شفا هستي و عدم.

انتهای پیام/

اقبال شایسته مردم از طرح تحول سلامت/‌کاش یارانه‌ها ‌نمونه‌ای از همین یارانه غیر‌نقدی سلامت بود‌

[ad_2]

اقبال شایسته مردم از طرح تحول سلامت/‌کاش یارانه‌ها ‌نمونه‌ای از همین یارانه غیر‌نقدی سلامت بود‌