اقشار نامشابه و آشنا آدم با راهبر بزرگ اغتشاش دیدار کردند

[ad_1]

دروازه اندر نامبارك عید سعید غدیر اعوجاج، جمعی از اقشار نامشابه و آشنا عوام با برابر مدخل سرپوش حسینیه‌ معصوم ولي پيشرو خمینی (رحمه‌ايزد) با جناب آستانه آیت‌دادار خامنه‌ای دیدار کردند.

به منظور با تفسير خبرگزاری عنف، درون نامبارك عید سعید غدیر قوس كج، عید رهبري و ولایت، جمعی از اقشار نامشابه و آشنا ملت، پگاه امروز (سه‌شنبه) با پيش باب حسینیه‌ قايد خمینی (رحمه‌رب) با محضر حضور آیت‌آفريدگار خامنه‌ای مراد تحول اسلامی دیدار کردند.

مشروح اطلاع متعاقباً منتشر می‌شود.

[ad_2]