رهبر كميسيون مسجدی مدخل سرپوش نیویورک با شلیک مستقیم تير کشته شد

[ad_1]

http://fna.ir/AAULG8
عنوان موقعيت نگاه کپی شد

قايد دايره مسجدی مدخل سرپوش نیویورک با شلیک مستقیم تير کشته شد

قدوه دايره یکی از مسجدها شهر نیویورک دوره شنبه از ناحیه فرق غرض به هدف خوردن مستقیم تير فراغ گرفت و کشته شد.

به سمت اعلام جماعت بین‌الملل خبرگزاری ايران، وقت بعدازظهر گاه شنبه معصوم ولي پيشرو مجلس مسجدی باب شهر نیویورک آمریکا غرض شلیک مستقیم تير فراغت گرفت و گرامي جن و تن ذات را از تباني جيغ.

به منظور با ورقه ژورنال «نیویورک دیلی نیوز»، این شخص که راهنما مسجد «جماعة الفرقان» باب سوق رده «کوئینز» نیویورک بوده، از ناحیه نوك و دامنه در مناسبت به هدف خوردن فراغ افسرده است.

پلیس می‌گوید كشته و همراهش، که او بازهم موقعيت به هدف خوردن آرامش برزخ و کشته شده، از مسجد تو زمان حال و ماضي عطف به مقصد براي مسكن حجره بوده‌اند. هنوز اسامی این كورس دور تن ذمر آوند شرط نشده است. 

پایگاه «ان. وای. ۱» ورقه است که شخص دوم باز دستیار راهبر كميته بوده است. كل دوی حين‌ها پنجاه و چند ساله بوده‌اند. زننده و مضروب یا ضاربین مستقیما قله این خيز تن را غرض روش داده‌اند، به طرف همین سبب به قصد ديدن می‌دسته که تیراندازی هدفمند انتها شده است. 

اگرچه هنوز انگیزه این تیراندازی جلي نیست، ليك نیویورک دیلی نیوز ورقه است که حاضران دروازه اندر پهنه، «دونالد ترامپ» منظور نام برده جمهوری‌خواهان را بوسيله سوگند به دلیل مقام‌گیری علیه مسلمانان، داخل این رويداد تقصيركار عمداً معلوم‌اند. 

با این آينده، برخی منبع ها از كل پایگاه «پیکس ۱۱» نيز ورقه‌اند که مرام از تیراندازی، اعمال آخر طراري بوده است. 

زننده و مضروب از ربع اتفاق انهزام کرده و پلیس تو تقلا برای بازداشت اوست.

«خیر الاسلام» از ساکنان صف بوسيله سوگند به نیویورک دیلی نیوز كلام بيان است: «شما دونالد ترامپ را تقصيركار می‌دانیم… ترامپ و داستانی که جاده; a2a_config.linkname = document.title; a2a_config.linkurl = window.location.href.replace(“newstext.php?nn=”, “”);

دیدگاه های ايفاد شده ميانجيگري شما، پي از تایید وساطت كردن ازطريق خبرگزاری ايران باب وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی دروغ یا تهمت باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به منظور با غیر از لسان كلام فارسی یا غیر چسبيده با گزارش قضيه باشد منتشر نخواهد شد