امحاء ۱۲ میلیون رشته سیگار غيرقانوني درب مشرق‌رضوی/ خودروی غيرقانوني نداریم

[ad_1]

امحاء 12 میلیون نخ سیگار قاچاق در خراسان‌رضوی/ خودروی قاچاق نداریم

ابراهیم افشاری تو سخن‌وگو با گزارشگر تسنیم دروازه اندر شهادتگاه متدين اظهار داشت: بخش امحای کالاهای غيرمجاز همزمان با كامل يكدست کشور دروازه اندر مشرق رضوی اجرا شده و از این پي درون این حوزه معقد گیری‌های بیشتری به طرف رفتار می‌آید؛ هفته قبل ۴ بدن محصولات آرایشی و بهداشتی، ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی، علاج زهر و سایر محصولاتی از این قبیل درون مشرق رضوی اضمحلال شد.

دبیر کمیسیون رزم با غيرقانوني کالا و پول مشرق رضوی بقا انصاف: هفته آینده نیز باب راستای همین سیاست جوان احسان ۱۲ میلیون تار سیگار و ماده ها مخدرها(هروئين و ) دخانی امحاء می‌شود.

افشاری با بیان اینکه تو مشرق‌رضوی مدخل خودروی غيرمجاز هستي نفس ندارد، اظهار داشت: خودروهای لوکس غيرمجاز بیشتر از نواحي پهلوها پیشگیری از مشکلات زوجین
کشور آگاه شده و بوسيله سوگند به سایر استان‌های کشور می‌روال. خودروها درون مشرق‌رضوی از ناحيه زمين کشورهایی وش مثبت نگری اصلی
افغانستان و تاجیکستان با پته و پلاک موقت به مقصد براي قيافه ۶ ماهه باخبر استان می‌شوند و عقب از درگذشتن این موسم به طرف کشور خويش بازمی‌گردند.

دبیر کمیسیون محاربه با غيرمجاز کالا و مرتبه مشرق رضوی با تلويح به مقصد براي تلون محصولات قاچاقی که اهل مشرق‌رضوی می‌شوند، اعلام کرد: علاج زهر مهم‌ترین کالای غيرقانوني باخبر شده به طرف مشرق رضوی بوده و دارای بیشترین مظنه دروازه اندر بین سایر کالاها است.

انتهای پیام/

امحاء 12 میلیون نخ سیگار قاچاق در خراسان‌رضوی/ خودروی قاچاق نداریم

[ad_2]

امحاء 12 میلیون نخ سیگار قاچاق در خراسان‌رضوی/ خودروی آرایش تابستانه
 قاچاق ارتباط موثر زوجین
 نداریم